Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Idén is megemlékeztünk Várpalotán

Gábor Áron Nyugállományúak Klubja
V á r p a l o t a

Gyászos napja volt a Bajai 108.Gépesített Lövészdandárnak az 1994. július 25-i nap. A Várpalotához tartozó Csörlőházi Lőtéren vizsgalövészetet hajtott végre a dandár erre a feladatra kijelölt állománya.
Az éleslövészetet reggel korán, 07 órakor kezdték meg és 12 óra 45 perckor fejezték be a 122 mm-s tarackokkal és az SZPG-9 állványos gránátvetőkkel. Már csak 2 db 120 mm-s aknavető lövészete volt hátra.
Meleg, kb. 38 fokos hőmérséklet uralkodott a lőtéren. 13 óra 25 perckor érkezett a parancs "a feladat végrehajtását megkezdeni!" Ekkor történt mindaz, amit emberi, katonai ésszel felfogni szinte lehetetlen! Hatalmas robbanás rázta meg a forró levegőt! Katonák sikoltozása, halálhörgés, fémhulladék csörömpölése, eszeveszett kiabálás töltötte be a környéket!
Hogy mi történt?- szinte elképzelni is lehetetlen! A lőtéren megállt az idő, döbbenet lett úrrá a jelenlevőkön! Mindenki azt kérdezte mi történt!? Rövid idő alatt tisztázódtak az események! Az aknavetőben lévő gránátra rátöltöttek! A robbanás ereje szétvetette az egész fegyvert! Ezután jó ideig csak a döbbent arcokat lehetett látni, a felrobbant lőpor szagát lehetett érezni, pattogó parancs szavakat lehetett hallani! A robbanás ereje óriási volt! Következményeképpen a helyszínen tartózkodó, feladatot végrehajtó személyzet 3 katonája Pleszkán Károly őrmester, Papp László honvéd, Tordai Tibor honvéd a helyszínen életét vesztette! Egy több száz méterre repülő repeszdarab a lövészetet felügyelő Kránitz Antal százados nyaki ütőerét találta el, aki az orvosi segítség ellenére sem élhette túl a tragédiát!
Az eseményt követő vizsgálat eredményes volt. Az elhunytakat a Magyar Honvédség halottjává nyilvánították. A Honvédelmi Miniszter Kránitz Antal századost posztumusz őrnaggyá, Pleszkán Károly őrmestert posztumusz zászlóssá, Papp László honvédet posztumusz főtörzsőrmesterré, Tordai Tibor honvédet posztumusz főtörzsőrmesterré léptette elő.
Azóta 21 év telt el. Mi élők azóta minden évben megemlékezünk elhunyt bajtársainkról. A Várpalota Bakony Harckiképző Központ parancsnoki épülete előtt elhelyezett, a fegyver maradványából készült Emlékműnél és a Csörlőházi Lőtéri Emlékműnél elhelyezzük a megemlékezés virágait és koszorúit. Az idén Berdó Gábor Károly ny. szds., a Közép-dunántuli régió vezetője mondta el szívbe markoló, a szemekből könnyet csaló beszédét. "Katonahalál. Olyan könnyen mondjuk ki e szót. Talán még háborúban sem, békében pedig még inkább nem az. A katona esküjében vállalja ugyan a végső áldozatot is, de nem a halálra, hanem az életre esküszik. Arra tesz esküt, hogy megvédi hazáját, a benne élő emberek életét és vagyonát, nemzetének történelmi, kulturális és gazdasági értékeit. Mindazt, amiből nemzetté válik egy ország. Az országnak pedig értékeket teremtő emberekre van szüksége, nem halott hősökre!"
Ezen a megemlékezésen a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ, Várpalota Város Önkormányzata, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, Várpalota Gábor Áron Nyugállományúak Klubja, Várpalota város több civilszervezete is részt vett. Összesen 15 szervezet képviseltette magát, rótta le kegyeletét.

Sajnos nem ez volt az egyetlen lőtéri baleset, amely során katonák veszítették életüket. Ugyan ezen a napon emlékeztünk meg az 1928. július 12-én szintén éleslövészet végrehajtása során életét veszítő vitéz Csörgey Károly tábornokról és bajtársairól is a Lőtéren emlékükre emelt emlékműnél. A Trianoni diktátumot követően a szétzilált Magyar Hadsereget kezdték el titokban újjá szervezni, felfegyverezni. A Lőtéren egy kísérleti légvédelmi ágyúval hajtottak végre lövészetet, melynek során a csőben lévő hibás lövedék felrobbant, a körülötte álló katonákat súlyosan megsebesítette, vitéz Csörgey tábornok életét pedig kioltotta.
A Jogfolytonos Vitézi Rend Várpalota Gábor Áron Nyugállományúak Klubjával karöltve szervez minden évben megemlékezést az Emlékműnél. Az idén is a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ, Várpalota Város Önkormányzata, a Jogfolytonos Vitézi Rend, Várpalota Gábor Áron Nyugállományúak Klubja, a város civil szervezetei közül jó néhányan koszorút és virágot helyeztek el.
Vitéz Horváth Csaba Jogfolytonos Vitézi Rend Magyarországi Országos Törzskapitánya megemlékező beszédében méltatta Várpalota Gábor Áron Nyugállományúak Klubja részükre nyújtott sokoldalú segítségét, amit a szervezés érdekében tettünk, hozzájárulásunkat a kegyeleti megemlékezéseken és más általuk szervezett rendezvényeken, külön kiemelve Dobszai József ny. alezredes, elnök munkáját. Örömét fejezte ki, hogy sikerült jó együttműködést kialakítani a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ vezetésével, akik szintén segítik munkájukat.
Várpalota, 2015. július 29.

Hegyesi János ny. r. alezredes
elnökhelyettes