Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

03_A BEOSZ ügyvivője - Kegyelet

2014.07.04

1945-ben Nagyváradon születtem. 1963-ban a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban érettségiztem. 1967-ben az Egyesített Tiszti Iskola radiológiai szakán avattak ht. tisztté. Verpeléten a harckocsi ezrednél hét éven keresztül vegyi-sugár felderítő beosztást töltöttem be, majd egy híradó ezred vegyivédelmi főnöke lettem. 1977-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia vegyivédelmi szakát végeztem. A honi légvédelmi rakétadandár vegyivédelmi szolgált főnöke lettem. A dandár műszaki főnöke egy robbantásnál megsérült, ezt a feladatkört is rám bízták. Minden hétvégén hadműveleti szolgálatot adtunk, ami azt jelentette, hogy egyik héten a vegyi-, a másik héten a műszaki főnöknek fél óra alatt az érdi harcállásponton kellett lenni. Ez nagy lekötöttséget jelentett, két kiskorú lányommal nem tudtam hétvégeken szabadidős programokat szervezni, ezért 1982-ben Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán megpályáztam egy harcász oktatói beosztást. Csak úgy engedtek el ha a szolgálati lakásomat leadom. Budapest Helyőrségben nagy eseményt jelentett egy szolgálati lakás leadása, nem akarták elhinni, hogy ilyen is lehetséges, csak aztán tudtam ezt megtenni, hogy írásban is bejelentettem szándékomat. Apósom sajnálatos halála segített ebben. A VIII. kerületbe, a Szigony utcába tudtunk költözni, tíz évvel később megkaptam a szolgálati lakást. A pedagógiai tanári diploma megszerzése beosztásom ellátásához szükséges volt, ezt Szentendrén levelező formában végeztem. Később a főiskola törzsébe kerültem, ahol különböző feladatokat láttam el (újítási felelősként, lakásügyek- és jegyzetkiadások ügyintézését végeztem). A rendszerváltozás első évében kaptunk egy olyan távmondatot, hogy a főiskola múzeumát zárjuk be. Dr. Szabó Miklós ezredesnek, az akkori parancsnokunknak jelentettem, ha a múzeum feliratát „Emlékszoba”-ra cseréjük ki, akkor ez nem vonatkozhat ránk, természetesen hozzáfűztem a múzeum anyagának átrendezése ehhez szükséges. Feladatként megkaptam a kivitelezés irányítását. A későbbi iskolaparancsnok, Dr. Farkas Tivadar vezérőrnagy a kényszer-nyugdíjazások időszakában egyik alkalommal hivatott - felkészültem, hogy én is sorra kerülök - közölte velem, hogy szeretne beiskolázni a Közgazdasági Egyem humán menedzser szakára, amit 1994-96 között el is végeztem. Ezt követően a műszaki főiskola humán főnöke lettem. Feladataim között volt a közművelődés irányítása és a Nyugállományúak Klubja működésének segítése, valamint a külföldön emigrációban élő magyar tisztekkel a kapcsolattartás fenntartása. Az emlékdiploma- és díszemléklapok kiadási ünnepségeinek bevezetése, a kard és tőr átadások, hallgatói századok részére a zászló-adományozások megszervezésének kezdeményezése, valamint a Verőcei Betegotthon működésének segítésére létrehozott „Időskorúak Gondozásáért Honvédalapítvány” létrehozása is a nevemhez fűződik. Megalapítottuk a tisztképzést támogató „Bolyai János Honvéd Alapítványt”, melynek célja a honvéd tisztképzés segítése volt (hagyományápolás, oktatás, sport, tudományos munka). 25 éves működése során számos szaktanterem, és hősi emlékmű, szobor vagy emléktábla avatása jelzi működését. (Melbourne - Damjanich; Kassa és Kolozsvár - Bocskai; Beregszász - Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc; Révkomárom - Sellye János; Pákozd - Békefenntartó- és II. VH emlékmű; Bécs és Marosvásárhely - Bolyai János, Bólya - Bolyai Farkas; Bolyai emléktáblák létesítése: Olmütz, Arad, Szeged; Zrínyi szobrok Balatonkenese- Honvédüdülő, Szigetvár, stb. A katona-sportok támogatásaként létrehoztuk a Tiszti Vívószakosztályt és segítettük a lovassport meghonosítását is. Szabadidőben kedvenc időtöltésem a túrázás. A Honvéd Auróra Természetbarát Szakosztály vezetője vagyok. Az országos jelvényszerző mozgalomban több történelmi emléktúrát szerveztem (Túrákra, talpra magyar! Rákóczi- Bocskai szabadságharc eseményei nyomában, Mindent a Hazáért 56 emléktúra és a Katonasírok nyomában HASE 20 km-es teljesítménytúra a Budai hegyekben). Túráinkat meghirdetjük, és az érdeklődők számára nyílttá tesszük a Stefánia palota programjában. 2002-ben nyugdíjaztak. 2008-tól a Bolyai János - Zrinyi Miklós Nyugállományúak Klubjának elnöke vagyok. Klubunk a Hungária úti Zrinyi laktanyában működik.