Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

02_A BEOSZ szociális és idősügyi ügyvivője

2014.07.04

Több mint harminchét év hivatásos katonai múlttal rendelkezik. Tanulmányait 1973-ban kezd-te meg a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, honi légvédelmi rakéta szakon. 1977-ben avatták tiszté, számos honi légvédelmi alakulatnál teljesített szolgálatot (Sárbogár, Szigetha-lom, Nagytarcsa és a budapesti rakéta dandárnál). 1986-ban végzett a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. 1988 végén került a Honvédelmi Minisztériumba. Pályafutásából különösen ki-emelkedik, hogy több mint 14 évig a Honvéd Vezérkar Fegyelmi Osztályán teljesített szolgá-latot, majd 2003-ban kinevezték a HM Ellenőrzési Főosztály, ellenőrzési osztályvezetőjének. 2009. december végén került nyugállományba, a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hiva-tal, koordinációs és tervezési osztályvezető beosztásból. A hadtudományok doktora, tudomá-nyos értekezését 2005-ben védte meg „summa cum laude” eredménnyel. 2006-ban jelent meg önálló egyetemi tankönyve. Ezen kívül öt honi megjelenésű könyv társszerzője volt, számos lektorált folyóiratcikket, tanulmányt és előadást publikált. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szenátusa határozatával 2009-ben „címzetes egyetemi docenssé” nyilvánította. Ka-tonai pályája alatt számos elismerésben részesült, köztük a Magyar Köztársasági Ezüst Érdem-kereszt kitüntetésben. A Magyar Veterán Repülők Szövetsége budapesti tagszervezete tagja.