Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

03_A BEOSZ gazdasági elnökhelyettese

1946-ban született, Esztergomban. A Zalka Máté katonai Főiskola híradó szakának elvégzését követően 1969-ben avatták tisztté. 1980-ban fejezte be tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. 1986-ban szerzett mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmér-nöki Kar, gazdasági mérnök szakán. Avatását követően 1974-ig Tatán híradó szakaszparancs-nok majd híradó főnök volt. Ezt követően szülővárosában a Magyar Honvédség Kiképzési eszközgyártó Üzem műszaki igazgatóhelyettesi beosztást látta el. Az Akadémia elvégzése után hat évig a MH Posta Katonai Szolgálat alosztályvezetője, a MH Híradó Főnökség kiemelt ter-vező és anyagellátó főtisztje, majd a MH Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség, Gazdálkodási Csoportfőnökség kiemelt költségvetési főtisztje. 1992-ben kerül a MH Gazdálkodási Hivata-lához, ahol először a hazai és import elektronikai anyagok beszerzési osztályvezető, majd köz-gazdasági főosztályvezető. 1994-ben nevezik ki a MH Gazdálkodási Csoportfőnökség cso-portfőnök helyettesének, majd 1995-ben a HM Beszerzési Hivatal vezérigazgatójának. 2000-ben a MH logisztikai főigazgatója. 2001-től a HM Gazdasági Tervező Hivatal főigazgatója. Ebből a beosztásból kerül szolgálati nyugállományba 2003 decemberében. 38 éves katonai pályafutása alatt számtalan kitüntetésben és elismerésben részesült, ezek közül külön kiemelés-re érdemes a tudományos tevékenységéért odaítélt Fáy András díj. A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület tagja, 2018-ban a BEOSZ elnökségé-nek felkérésére szerepet vállalt a BEOSZ Tanácsadó Testületének munkájában, 2019-től a Baj-társainkért Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese. 2019-ben jelentős szerepet vállalt az Alapítvány év végi segélyezési feladatának kimunkálásában és végrehajtásában. 2020. július 15-én a BEOSZ elnökhelyettesének választották.