Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Visszatérés

2021.05.05

A Szövetség operatív elnöksége 2021. május 04-én délelőtt végre visszatért a kibertérből a Kerepesi úti tanácsterem asztalaihoz, hogy megtartsa a szokásos heti megbeszélését. Az elnökségi ülés kezdetekor a jelen lévő elnökségi tagok elhelyezték a megemlékezés koszorúját a Szövetség saját halotti emléktáblájánál, hisz néhai Iványi Nándor ny. ezredes nevével sajnos bővült a névsor.

20210504_oe.jpg
A megbeszélés kezdetekor Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök az elmúlt időszak aktuális információit osztotta meg, majd Kopasz Jenő ny. dandártábornok, gazdasági elnökhelyettes fontos pénzügyi, gazdasági kérdésekről szólt. Kiemelte, hogy a veszélyhelyzeti intézkedések nem befolyásolják a Szövetség pénzügyi beszámolója benyújtási határidejét (május 31.), ami azt is jelentette, hogy beszámolót és a kapcsolódó többi dokumentumot el kellett készíteni, és az éves pénzügyi beszámolót, anyagaival együtt, a könyvelővel történt összevetést követően a Felügyelő Bizottság megkapta, a velük történt egyeztetés, és egyetértésük is megtörtént. Ezt követően a pénzügyi beszámoló az elnökség tagjai részére elektronikusan kerül megküldésre. Az ülés további részében, egyéb, de fontos pénzügyi határozatokról, így - egyebek mellett - informatikai eszközök beszerzéséről, a „30 év-30 fa” pályázat győzteseinek elismerési javaslatairól döntött az operatív elnökség. Esküdt Lajos ny. ezredes, koordinációs elnökhelyettes különböző elismerési javaslatokat terjesztett be, amelyek elsősorban a jubileumi évfordulóikat ünneplő tagszervezetekhez kapcsolódtak, de szó volt a számozott BEOSZ emlékérem elismerésre javasolt jelöltekről, valamint a Szövetségért díj odaítélésének helyzetéről is. Vilner Péter ny. ezredes, alapfeladati elnökhelyettes tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Bajtársi Hírlevél új rendszer szerinti szétosztása, expediálása megtörtént, de, és sajnos a központilag megküldött újság-expediálásnál ismét előfordult, hogy többen nem kapták meg az aktuális számot a Magyar Honvéd folyóirattal együtt. Szó volt még a jutaspusztai emlékkő körüli tereprendezés helyzetéről, valamint a „30 év a honvédelem szolgálatában” című emlékkönyv szétosztásával kapcsolatos feladatokról.
Az operatív elnökség további aktuális témák megtárgyalásával, így - többek között - a küldöttgyűlés és a Katonanemzedéki Találkozó ez évi megtartatásával kapcsolatos teendők megbeszélésével zárta az ülését, azzal, hogy a rövidesen kiküldésre kerülő szavazólapon az elnökség tagjai elektronikusan voksolhatnak az operatív elnökség javaslatairól.

Vilner Péter ny. ezredes
alapfeladati elnökhelyettes
Fotó: Magyar Erzsébet