Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tájékoztató elnökségi ülésről - január 24.

2017.01.24

2017. január 24-én a BEOSZ elnöksége megtartotta ez évi első ülését. A napirendi pontok között - a honlap olvasói előtt is ismert meghívónak megfelelően - olyan fontos témák szerepeltek, mint a BEOSZ stratégiával kapcsolatos kérdések, a 2016. évi beszámoló előkészítése és nem utolsósorban a tagegyesületek programjainak támogatását szolgáló keretátadási kérelmek kiírásának előterjesztése.
Az ülések szokásos rendjének megfelelően először Hazuga Károly nyá. altbgy., elnök tájékoztatást adott az év végi időszak eseményeiről, majd Vörös Lászlóné nyá. ezds., alelnök ismertette a pénzügyi mutatókat és néhány szóban értékelte az előző évi felhasználásokat. A BEOSZ stratégiával kapcsolatosan az előző üléshez hasonlóan most is több értékes hozzászólás hangzott el, melyek további lendületet adnak a munkaanyag kidolgozásához. Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy alelnök röviden ismertette a 2016. évi beszámoló összeállításának elképzeléseit és kérte, hogy a régiók és tagszövetségek a megadott szempontok alapján készített anyagokat 2017. február 15-ig küldjék meg az iroda címére. Ezt követően a keretátadással kapcsolatos kiírás előterjesztését Esküdt Lajos nyá. ezds., elnökhelyettes ismertette. Az elnökség tagjainak észrevételeit is figyelembe véve, az elnökség a keretátadási kiírást – az elhangzott módosításokkal kiegészítve – elfogadta és azt a tagszövetségek és tagegyesületek részére történő megküldésre alkalmasnak találta (1/2017. (01.24) BE határozat).
Az első elnökségi ülés különleges eseménye volt, hogy még napirend előtt szót kért Tóth Sándor nyá. ezds., aki bejelentette, hogy december hónapban leköszönt régióvezetői posztjáról és bemutatta az ÉAR új választott vezetőjét Rácz Mihály nyá. ezds. urat, majd megköszönte az együtt töltött éveket és elköszönt az elnökség tagjaitól. Válaszában Hazuga Károly nyá. altbgy. megköszönte az eddig végzett munkát, hangsúlyozta, hogy bár a közös munka csak rövid idejű volt, azt nagyra értékeli és továbbra is számít Tóth Sándor munkájára. Kihasználva az alkalmat az elnökség nevében megköszöntötte Pásztor István nyá. ezds. urat 80. születésnapja és Tóth Sándor nyá. ezds. urat 65. születésnapja alkalmából. Mindkettőjüknek további jó egészséget kívánt.

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrnagy

 

A mappában található képek előnézete Elnökségi ülés - 2017. 01. 24.