Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tájékoztató az operatív elnökség üléseiről - 2021. 02. 08.

2021.02.08

Az elmúlt hetekben a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége operatív elnöksége két alkalommal is ülésezett, lényeges változásként, hogy most már nem az internet adta lehetőségek kihasználásával, hanem a személyes találkozás alkalmával.
Az első ülésre 2021. január 26-án került sor, az átalakítás alatt álló Kerepesi úti tanácsteremben. Továbbra is az aktuális témák megbeszélése került előtérbe, így a gazdasági kérdések átbeszélése, az ünnepi kiadvány helyzete, a Szövetségért díj elbírálásával kapcsolatos információk átadása. A gazdasági témák sorában felmerült annak a javaslatnak a megvitatása, miszerint, ha lehetőség lesz rá mindenféleképpen szükséges megtartani a tagegyesületi, tagszövetségi gazdasági vezetők konferenciáját, akár több lépcsőben. Mindez függ a járvánnyal kapcsolatos helyzet alakulásától is, mint minden más egyéb program, amit szintén megvitatott az elnökség. Szó esett még – többek között – a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának végleges elfogadtatásról, amely annál is fontosabb, mivel módosult az Alapszabály is, és ennek bírósági bejegyzése is megtörtént. Az SZMSZ már kész, csak az elfogadás menetét kell megtalálni. Az előzőeken túl, meg kell kezdeni az Alapszabály módosításával kapcsolatos tevékenységet is, hangzott el az ülésen, azzal együtt, hogy azt első körben maga az operatív elnökség fogja előkészíteni.
A második ülésre 2021. február 2-án 10.00 órai kezdéssel került sor szintén a tanácsteremben. Az ülés elején az elnökség meghallgatta a Bajtársaikért Alapítvány kuratóriuma elnökének, Szabó József nyá. ezredesnek tájékoztatóját. Az elnökség tagjait kiemelten az évvégi 12MFt-os segélyek kiosztásával kapcsolatos feladatok teljesítése, a tapasztalatok összegzése érdekelte. Természetesen nem a beszámoltatás jellegével, hanem kíváncsiság hajtotta odafigyelésen keresztül. A kuratórium elnöke elmondta, hogy az összeg határidőre történő kiosztása, a több száz javaslat elbírálása, és a kuratórium döntése utáni kifizetések végrehajtása megfeszített időbeosztást és figyelmet igényelt a kuratórium tagjaitól. Kiemelte, hogy a felterjesztettek közül a legidősebb kereken 100 éves, a legfiatalabb 53 éves volt. Az átlagéletkor 74.7 év. A honvédelmi miniszter által biztosított összeg teljes egészében, mint nettó összeg odaítélésre került. A tevékenységüket egyértelműen sikeresnek minősítette, egy esetben merült fel probléma az odaítélés menetében.
Az ülés hátralevő részében vendégeket fogadott az operatív elnökség. Az ülésen tiszteletét tette a honvédelmi minisztérium szervezeti változásai következtében létrejövő HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment főosztály kijelölt főosztályvezetője Dr. Domokos Dániel kormány tisztviselő, akit a látogatásra elkísérte Kocsi László ezredes, osztályvezető és Magyar Sándor szakreferens, kormány tisztviselő. A kölcsönös bemutatkozások után Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök rövid előadásában ismertette a Szövetség létrejöttének körülményeit, szervezeti felépítését, alapfeladatait, célkitűzéseit, létszámadatait, gazdasági, pénzügyi helyzetét. Kiemelte, hogy a Szövetség az Alapszabálynak megfelelően tevékenységét mindig politika-mentesen végezte, és a tagszövetségek, régiók, tagszervezetek közel kilencezer fős taglétszáma elkötelezett híve a honvédelem ügye támogatásának, függetlenül attól, hogy nyugállományú katonák, a gondozási körbe tartozó hozzátartozók, társ fegyveres szervek nyugdíjasai, vagy polgári személyek. A kijelölt főosztályvezető, megköszönve a tájékoztatót, hangsúlyozta, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége az a szervezet, amely leginkább támogatja a honvédelmi célok megvalósítását, kiemelten tekintve a honvédség társadalmasításának programjára. Továbbra is kérte ezt a támogatást, jelezve, hogy a minisztérium se felejtkezik meg a Szövetségről. A találkozó további részében kötetlen és jó hangulatú megbeszélés folyt a későbbi feladatokról, a honvédelmi miniszteri találkozók újjá élesztéséről, az elnökség elhelyezési körülményeinek lehetőség szerinti javításáról. A konstruktív együttműködést mutató találkozó mindkét fél részéről azzal a reménnyel zárult, hogy e megbeszélések a jövőben is folytatódhatnak.
Az elköszönést követően folytatta munkáját az operatív elnökség, és fontos, kiemelt napirendként a járvány helyzettel kapcsolatos teendőket beszélte át. Ezek közül a legfontosabb a tagszervezetek tagságának további mozgósítása az oltás elfogadására és a https://vakcinainfo.gov.hu oldalon történő regisztráció végrehajtására. Annak ellenére, hogy az erre mozgósító elnökségi felhívás már korábban megjelent a honlapunkon és a Facebook oldalunkon, nagy segítség a témában megjelent honvédelmi miniszteri tájékoztató és figyelem felhívó levél.

VéPé