Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Összefoglaló a TT 2017. júniusi 21-én megtartott üléséről

2017.06.21

A BEOSZ Tanácsadó Testülete 2017. június 21-én tartotta a nyári szabadságolások előtti ülését. Az ülés napirendje a BEOSZ elnöksége által kezdeményezett kérdések – az érdekvédelmi, szociális és kegyeleti tevékenység új módszerekkel történő fejlesztésének lehetőségei, illetve a MH KIKNYP-vel való szorosabb együttműködés lehetőségei – szakbizottsági munkaanyagának megvitatása volt. A MH KIKNYP részéről jelen volt Szűcs Imre ezredes a szervezet nemrég kinevezett parancsnoka, míg a BEOSZ részéről Hazuga Károly nyá. altbgy. képviseletében Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy. alelnök.
Dr. Végh Ferenc nyá. vezds. a TT elnöke köszöntötte a testület jelenlévő tagjait és a meghívottakat. Ezt követően az előzetesen megküldött szakmai anyag szóbeli kiegészítésére került sor, az előterjesztő Lipka Violetta őrnagy az Érdekvédelmi szakbizottság képviselője volt. A BEOSZ részéről megköszöntem az előterjesztő munkáját és az elhangzottakhoz hozzászólva főleg azt tartottam fontosnak kiemelni, hogy a BEOSZ elnökségének jelenlegi elképzelései sok tekintetben találkoznak a leírtakkal, így például a megújuló kommunikáció, a katonai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel (kihelyezett elnökségi ülés) és nem utolsósorban a programok régiókon keresztül történő megszervezése. Számomra több fontos megállapítás is volt az anyagban, melyek a későbbiekben mindenképpen hasznosíthatók. Szűcs Imre ezredes úr hozzászólásában a közelmúltban megkötött Együttműködési Megállapodás jelentőségéről és a megvalósulás fontosságáról beszélt, majd felvázolt néhány olyan lépést, melyet az együttműködés gyakorlatiasabb megvalósítása érdekében tervez, mint például a közös látogatások megszervezése. A TT tagjainak hozzászólásai érintették a kegyeleti gondoskodás témakörét, a hadisír gondozás és a közelmúlt katonai sírjainak kérdéskörét, illetve felvetődött az önkormányzatokkal kiemelten e témakörben történő – kapcsolatfelvétel lehetősége is. A testület legközelebbi ülést október hónapban tartja.

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy,
alelnök