Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Küldöttgyűlési „értesítő”

2021.07.14

A tavalyi év Covid-ölelése mindent felülírt, de a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, 78 szervezetének, négy tagszövetségének, nemkülönben, 8800 tagdíjfizető, tiszteletbeli és pártoló tagjaiknak megújuló közösségeikben tovább kell folytatni mindennapjaikat. A Szövetség július 14-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dísztermében megtartott beszámoló küldöttgyűlésének résztvevői legalábbis emellett tettek hitet. A BEOSZ kiemelkedő rendezvényét megtisztelte jelenlétével a honvédelmi miniszter képviseletében Szücs Lóránd dandártábornok, a HM katonai irányítási és válságkezelési főosztályának vezetője, az MH parancsnokának képviselője, Kaposvári László vezérőrnagy, a parancsnokság Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöke. Ott voltak mindennapjaink személyes együttműködői, Kocsi László ezredes, a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály főosztályvezető-helyettese, Szabó József ezredes, a MHP Személyzeti Csoportfőnökség humánszolgálati főnöke, Mészáros Károly őrnagy, érdekvédelmi főtiszt, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokát képviselő osztályvezető-helyettese, Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke, Horváth István, a Hodosz alelnöke, Nagy Gyula ny. ezredes, a Honvédségi Klubok Országos Szövetségének alelnöke, és Tóth László, a MATASZ elnökségi tagja.
A küldöttgyűlésen elhangzott: rövidre szabható eltelt egy évünk elemzése, mert ugyan februárban még vastapsot arathatott a BEOSZ megalakulása óta eltelt 30 év ünnepe, nyár közepén még megtarthattuk tisztújító küldöttgyűlésünket, de ezután az elnökségi ülései, egyesületei, klubbeli, tagszövetségi programjaink a járvány miatt rendre elmaradtak. Különösen fájó pont, hogy „füstbe ment” a jubileumi évi Katonanemzedékek Találkozójának kétszer is pontosított terve.
Elnökünk, Hazuga Károly ny. altábornagy mindehhez szóban hozzáfűzte: a szeptemberi elnökségi ülést csupán idén tavasszal követhette egy másik, a BEOSZ zászlaja alá tartozók bezárkóztak otthonaikba, az „eseménymentes” hetekben-hónapokban a mindennapjaink részének tekintett szolgáltatások gyakorisági listájának élére a kegyeletiek kerültek, a BEOSZ-berkekben közismert beszédíró és beszédmondó kollégáink búcsúszóval tárták elénk szeretteink, barátaink, bajtársaink érdemeit.
Eközben azért annak örülhettünk, hogy az érdeklődés a BEOSZ közössége iránt mégis töretlen. Ennek bizonyságául négy kandidáló szervezet is meghallgatást kér az elnökségtől, szándékukat megerősítették, és most, a küldöttgyűlés határozatba foglalta az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete (elnök: Szabovik Zoltán), a soproni Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület (elnök: Németh Péter), a Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete (elnök: Bíró László ny. hőr. alezredes), és a Szolnoki Honvédséghez tartozó Társadalmi Egyesületek Nőtagozata (vezető: Strojánné Gömöri Éva) teljes jogú tagságát.
Hazuga Károly ny. altábornagy az elnökség írásban rögzített beszámolójához szóban hozzátette: rövidebb most az elszámolni valónk sora. A kurtább eseménytárban azért bejegyzések olvashatók. Az elnökség dolgozott, ahogy kellett. A korábbi informatikai fejlesztések eredményeként megvalósított Home Office munkavégzés, elnökségi ülés olyan természetes lett, mint a déli harangszó. Jórészt az operatív elnökség döntött, „új” módon, több alkalommal elektronikus úton szavazott. A tisztújító küldöttgyűlést alig egy-két hónap múltán követte valamennyi újonnan választott testület (az elnökség, a felügyelőbizottság, a tanácsadó testület) első alakuló ülése, a korlátozások miatt azonban tovább csökkentek a személyes találkozások, az „érintkezés” a világhálóra, az elektronikus felületekre szorult. A „30 év a honvédelem szolgálatában” című jubileumi könyv készítése adott plusz hitet, de idei második „személyes” ülésén üthették fel lapjait az elnökség tagjai, a küldöttgyűlésen először vehették kézbe múltunk repertoárját a küldöttek.
Az eseménytelenség pénzügyeinkbe is „beleszólt”. A tavalyi hónapok tervei jórészt a szövetség harminc évének ünneplése köré csoportosultak. A járvány maga alá gyűrte az ünnepségsorozatot, miként arra utaltunk már, a Katonanemzedékek Találkozóját, és sorolhatnánk még az egyesület, klubbeli fájó pontokat, a jubilálók ünnepségeinek elmaradását, a megérdemelt jutalmak, elismerések átvételének kényszerű elodázását. A Szövetség mindennapjaira szánt pénz egy része (a saját forrásokon túl a honvédelmi tárca működésre, jubileumi rendezvénysorozatra adott harmincegynéhány millió forint bizonyos hányada) maradványként maradt fenn. A „plusz” pénz az elnöki tartalékkeret létrehozásával a Szövetség és a tagszervezetek működési feltételeinek javítását, az elmaradt, de a Szövetség 30 évét demonstráló kiadványok, események megvalósítását szolgálja. Miként az elnökségi beszámolóban áll: „Gazdálkodási tevékenységünk ellenőrzését a felügyelőbizottsági ellenőrzéseken túl, kiemelten a HM támogatások felhasználásának pénzügyi, szakmai célellenőrzését a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya is végrehajtotta. Megállapították, hogy a vizsgált dokumentumok megfelelnek az előírásoknak, a döntések szabályszerűek, a dokumentálás példaértékű.” Kopasz Jenő ny. mk. dandártábornok, gazdasági elnökhelyettes már az idei költségvetés ismertetésekor megjegyezte: a Szövetség és minden tagszervezete, a 8800 „BEOSZ-tag” részesül a működéséhez szükséges közös pénzből, és jó hír, hogy ezzel minden rendben van.
A küldöttgyűlés „hivatalos dolgai” is rendben voltak: a küldöttek egyhangú szavazattal fogadták el a tavalyi évről szóló elnökségi beszámolót, tudomásul vették 2020 pénzügyi beszámolóját, igent mondtak a felügyelőbizottság és a tanácsadó testület beszámolóira, az idei munka- és rendezvénytervre, pénzügyi tervre, s mint említettük, négy új szervezet tagfelvételére.
Elhangzott az is, hogy a BEOSZ Tanácsadó Testülete, elnökségi felkérésre vizsgálta: a Szövetséget, bajtársi közösségét, hagyományőrző és hagyományteremtő törekvéseit ismerik-e honvédségszerte? Hazuga Károly ny. altábornagy lakonikus összegzéssel mondta: az előbbre lépéshez nélkülözhetetlen a folyamatos párbeszéd az „élő” alakulatokkal, a „nem élő” helyőrségek közéleti szereplőivel. Az elnök az idei tervek kapcsán ismertette: az elnökség a lehető legtöbb alakulathoz ellátogat, hogy pontos ismeretei legyenek a honvédség, a katonai szervezet mindennapjairól, hogy a házigazdáknak pontos ismeretei lehessenek a Szövetségről, egyesületeiről, klubjairól, tagszövetségeiről. Vagyis azokról, akik nemrég még a „maiakkal” együtt szolgáltak, a rendszerváltástól napjainkig végigélték, végig szolgálták a haderő modernizálását, megannyi katonai szervezet átalakítását, megszüntetését, tudják, szűkebb hazájukban milyen alakulat települt, ott kik szolgálták, a BEOSZ közösségébe tartozókként őrzik, továbbadják katonai hagyományainkat, a honvédség történelmének lapjaira kívánkozó események hírét.
A küldöttgyűlésen elismerések átadására is sor került.
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Németh István ny. őrnagynak a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát adományozta.
Az elnökség Szövetségért Díjat adományozott Kelemen József ny. altábornagynak és Sipos Géza ny. ezredesnek, a BEOSZ tiszteletbeli elnökeinek.
A küldöttgyűlés alkalmából, tevékenysége elismeréséül az elnökség Hazuga Károly ny. altábornagynak a 118. számú, a Kiskőrösi Helyőrségi Nyugállományúak Klubjának a 119. számú, Györgypál Csaba ny. ezredesnek a 120. számú, Horváth Jenőnének a 121. számú, dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagynak a 122. számú számozott BEOSZ Emlékérmet adományozta.
Az elnökség díj odaítélésével ismerte el a Nyíri Honvéd Egyesületet, a Veterán Vegyész Baráti Társaságot, a Honvéd Bajtársi Klub Tata szervezetet, oklevéllel pedig a Kiskőrösi Helyőrség Nyugállományúak Klubját a „30 év – 30 fa” ökológiai pályázaton való eredményes részvételért.
Végül az újonnan felvett szervezetek képviselői BEOSZ-csomagot vehettek át.

M. T. Gy.

A küldöttgyűlésről fényképes beszámolót közölt a honvedelem.hu.

 

A mappában található képek előnézete Küldöttgyűlést tartott a BEOSZ