Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Elnökségi ülés - 2017.03.22.

2017.03.22

A BEOSZ elnökségének márciusi ülése (03. 22.) a már kialakult rendjének megfelelően Hazuga Károly nyá. altbgy., elnök tájékoztatójával kezdődött, majd Vörös Lászlóné nyá. ezds. alelnök az aktuális pénzügyi helyzetről és a BEOSZ két – működési és szakmai – pályázatáról adott tájékoztatást. A napirendhez több hozzászólás is elhangzott, többek között Vilner Péter nyá. ezds. a február havi HÉF ülés után megtartott szakértői munkaértekezlet eseményiről számolt be az elnökség tagjainak.
A második napirendi pont szervezeti kérdések tárgyalása volt, ennek keretében az elnökség tárgyalt TT tagságról történő lemondásról, és egyeztették majd elfogadták az áprilisi küldöttgyűlés napirendi pontjait.
A tagszervezetek szempontjából sokat érintő téma volt a keretátadással kapcsolatos előterjesztés. Esküdt Lajos nyá. ezds. elnökhelyettes a beérkezett kérelmekről, a munkacsoport munkájáról számolt be, majd ismertette a javaslataikat. Ezt követően az elhangzott észrevételeket is figyelembe véve az elnökség döntött a támogatási összegekről. A támogatott szervezetek a következő hetekben értesítést kapnak a felhasználható összegekről.
Az egyebek napirend keretében az elnökség megkezdte a küldöttgyűlésre való felkészülést és – első olvasatban – megismerte a beszámoló anyagát. Ezt követően élénk beszélgetés alakult ki a 2017. évi program tervek felvázolása kapcsán. Hazuga Károly nyá. altbgy. elmondta, hogy egyes – eddig országos szinten tervezett és rendezett – programok hatékonyabban tudnának megvalósulni kisebb területi (például régiós) szinten, hiszen minden rendezvény akkor tölti be szerepét, ha minél nagyobb számban éri el az érintetteket és ennek tervezéséhez kérte a régióvezetők vállalásait, javaslatait.
Ezt követően nem kevésbé fontos témával - a véleményfelmérő kérdőívek kérdésével - foglalkozott az elnökség. Vilner Pétet nyá. ezds. alelnök ismertette az előzményeket, beszélt az elkészült kérdőívek tartalmáról. Kiemelte, hogy csak akkor tudunk igazán „szembe nézni önmagunkkal”, ha minél többen vállalják a kitöltést és azt valóban segítőszándékkal és őszintén teszik meg.
Az ülés befejezéseként Kocsi László alezredes FB elnök tájékoztatást adott az elmúlt hetekben lezajlott ellenőrzésekről.
Az elnökség a következő határozatokat hozta:
• TT tag lemondásának elfogadása (2/2017. (03.22) BE határozat).
• KGY napirendi pontjainak elfogadása (3/2017.(03.22) BE határozat)
• 2017. évi keretátadási összegek elfogadása (4/2017. (03.22) BE határozat)

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrnagy

 

A mappában található képek előnézete Elnökségi ülés - 2017.03.22.