Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Beszámoló és Tisztújító Küldöttgyűlés a BEOSZ-nál

2016.04.20

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 2016. április 20-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében tartotta a Beszámoló és Tisztújító Küldöttgyűlését. A Szövetség számára az idei beszámoló küldöttgyűlés egyben a 2012-2016 választási ciklus lezárását is jelentette, így alkalom nyílt arra, hogy a résztvevők visszatekintsenek az elvégzett munkára és az elődök nyomában megjelöljék a Szövetségre váró feladatokat. A rendezvényen részt vett Zsiga Tamás ezredes a HVK Személyzeti Csoportfőnöke, Papp Ferenc ezredes a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal igazgatója, valamint több katonai szervezet vezető képviselője. Az együttműködő civil szervezetet képviseletében Varga István a HODOSZ elnöke, Szendrei Zoltán a HOSZ alelnöke, Gereben András a HTBK képviselője, Gyuris Mihály a MH Szociálpolitikai Közalapítvány titkára és dr. Havasi Zoltán ny. rendőr dandártábornok a REHOSZ elnöke.
A küldöttgyűlés első részében – az előzetesen kiadott napirendi pontoknak megfelelően – elhangzottak a Szövetség beszámolói. Kelemen József ny. altábornagy elnök ez alkalommal nem csak az elmúlt év munkáját értékelte, hanem kitért a most záruló ciklus eredményeire és nehézségeire is. Kiemelten beszélt a Szövetség szervezeti életét érintő kérdésekről, többek között a tagegyesületek létszám és életkori összetételéről, az érdekvédelmi tevékenységről a HÉF és a HM Idősügyi Munkacsoportban végzett munkáról valamint a tagegyesületek és a Szövetség közösségi munkájáról, a hagyományápolás széleskörű tevékenységéről. Vörös Lászlóné ny. ezredes alelnök beszámolt a 2015. évi pénzügyi tervek megvalósulásáról. Ezt követően a Felügyelő Bizottság beszámolója, a Tanácsadó Testület és a Bajtársakért Alapítvány tájékoztatója hangzott el.
A beszámolók elhangzását követően a Zsiga Tamás ezredes a Babérkoszorúval ékesített Honvédelemért Kitüntető cím kitüntetést adta át Kelemen József ny. altábornagy részére a BEOSZ elnökeként végzett munkája elismeréseként.
A munka folytatásaként Kelemen József ny. altábornagy elnök és Vörös Lászlóné ny. ezredes alelnök előterjesztésében a következő évi munka és rendezvénytervet valamint a pénzügyi tervet ismerhették meg a küldöttek. A délelőtti első rész befejező szakaszában hozzászólások hangzottak el. A hozzászólók részben köszönetüket fejezték ki a leköszönő elnökségnek, másrészt felhívták a figyelmet arra, hogy a Szövetség számára fontos az egység megőrzése, de a mai kor kihívásainak kérdéseire is meg kell adni az új válaszokat. A felszólalók részéről felvetődött, hogy a pénzügyi terv előterjesztésében elhangzott – korábbi – minden tag után egységesen 285 Ft tagdíjfizetés visszalépés lenne a jelenlegi helyzethez képest.
A küldöttgyűlés második – ebéd utáni – része a hozzászólásokra adott válaszokkal folyatódott, majd a beszámolók és a következő évi tervek elfogadására került sor. A szavazáskor a küldöttek az eredetileg beterjesztett terveket fogadták el.
A küldöttgyűlés beszámoló szakaszának lezárását követően került sor a tisztújításra. A Jelölő Bizottság elnöke beszámolt az elvégzett munkáról és bemutatta a jelölteket. A küldöttek nyílt szavazással választották meg az új tisztségviselőket.
A BEOSZ új elnökének Hazuga Károly ny. altábornagyot, elnökhelyettesének Esküdt Lajos ny. ezredest választották. A BEOSZ alelnökei a következő négy évre Vilner Péter ny. ezredes, Vörös Lászlóné ny. ezredes és Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy lettek. A küldöttek megerősítették az elnökségi tagi funkcióban a tagegyesületek által megválasztott régióvezetőket és a tagszövetségek elnökeit. A Felügyelő Bizottság élére Kocsi László alezredes személyében új elnök került, míg a BEOSZ Tanácsadó Testületének a korábbi elnökét Végh Ferenc ny. vezérezredest újra választották. Kelemen József ny. altábornagyot a küldöttek tiszteletbeli elnökké választották.
A rendezvény a leköszönő és a megválasztott elnökök köszöntőjét követően jelképes zászlóátadással zárult.

Sztanó Zsuzsanna ny. őrgy.

Az eseményről tudósított az MTI Országos Sajtószolgálat, valamint a honvedelem.hu is. (szerk)