Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

BEOSZ TT ülés - 2021. 11. 03.

2021.11.03

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Tanácsadó Testülete ebben az évben utolsó alkalommal tartott személyes jelenlét mellett ülést 2021. november 03-án a Szövetség Kerepesi úti „főhadiszállásán”, ahol néhány napirend pont esetében a testületi tagokon kívül részt vett a Szövetség vezetése is.
Az ülést Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy, a testület elnökhelyettese nyitotta meg és tolmácsolta az elnök, Végh Ferenc nyá. vezérezredes üdvözletét Hévízről, akinek ezúton is tartalmas pihenést kívánunk.
Vezérőrnagy úr köszöntője után megállapította, hogy a testület határozatképes. Az ülés napirendjének ismertetése után Huszár János nyá. altábornagy, a Stratégiai és szövetségi ügyek munkacsoport vezetője „Az elmúlt években biztosított, a korábbiakat messze meghaladó anyagi lehetőségek felhasználásnak célirányossága, szerepe a helyi közösségek életében, a működési feltételek javításában (nem pénzügyi, számviteli elemzés), a pályáztatás és felhasználás módosító javaslatai” címmel tartotta meg beszámolóját. Az előterjesztés összeállításakor a tagszervezetek vezetői levélben kerültek megszólításra, majd ezt a BEOSZ két elnökhelyettesével személyes konzultáció követte a témában.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a támogatás az elmúlt 2 évben a korábbiakat nagyságrendileg meghaladó mértékű volt, mellyel mindenki egyetértett. Az előterjesztés, majd a hozzászólások során is többször említésre került a Badacsonylábdiban megrendezett szakmai nap, mint jó tapasztalat.
Erdős László nyá. ezredes részletezte a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatok nyújtotta lehetőségeket, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak anyagi forrásokat lehet és érdemes pályázni, hanem egyéb lehetőségeket, pl. helyszínek bérbevételét is. Szóba került a korábban is használt pályázatfigyelő rendszer.
Magócsi Zoltán nyá. ezredes jelezte, hogy a falusi pályázatok után megnyílt a lehetőség a városoknak is, valamint a Civil Közösségi Szolgáltató Központok segítsége vidéken is rendelkezésre áll, nem csak a fővárosban.
Vilner Péter nyá. ezredes, a BEOSZ alapfeladati elnökhelyettese megköszönte az előterjesztést, Sztanó Zsuzsanna nyá. őrnagy, a BEOSZ szervezési elnökhelyettese pedig kiegészítésként még az adminisztrációs terheket jelezte visszatérő problémaként. Hazuga Károly nyá. altábornagy, a BEOSZ elnöke pedig felhívta a figyelmet arra, hogy nem lehet a tagszervezeteket összehasonlítani, mindegyikük egyedi preferenciákkal bír.
Az előterjesztő ajánlásaival a testület egyetértett, így a titkárunk továbbítani fogja az elnökség felé.
Rövid szünet után a Tanácsadó Testület 2022. évi feladat terve került megvitatásra, melyet Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy, a testület elnökhelyettese terjesztett elő. Hozzászólások során apró pontosítás, finomhangolás történt a megfogalmazásokat illetően, majd a testület egyhangúlag elfogadta a tervet.
Ezt követően elismerések átadásra került sor. A BEOSZ elnöke Huszár János nyá. altábornagy és dr. Varga László nyá. dandártábornok részére adott át elismerést az eddig végzett áldozatos munkájuk elismeréseként, melyhez szívből gratulálunk!
Esküdt Lajos nyá. ezredes, a BEOSZ koordinációs elnökhelyettese tolmácsolta a meghívást a szövetség soron következő rendezvényeire a tagság részére, elsősorban a következő Katonanemzedéki Találkozóra, melyre november 18-19. között Balatonakarattyán kerül sor.
Elköszönés előtt pedig átadtuk jókívánságainkat a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban születésnapjukat ünneplő tagjaink részére, Magócsi Zoltán nyá. ezredesnek, Horváth Jenőné Irénkének, Erdős László nyá. ezredesnek, Takács Imre nyá. határőr alezredesnek, az azonos napon ünneplő Dr. Lippai Péter dandártábornoknak és Szabó József ezredesnek.
A Tanácsadó Testületi ülést jó hangulatban zártuk egy csoportkép készítésével.

Kékesi Anna százados

 

A mappában található képek előnézete BEOSZ TT ülés - 2021. 11. 03.