Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

BEOSZ TT ülés - 2021. 06. 23.

2021.06.23

Hosszú szünet után 2021. június 23-án ismét személyes részvétellel tartott ülést a BEOSZ Tanácsadó Testülete a Szövetség székhelyén, a Kerepesi úti objektum tanácstermében. Az ülésen részt vettek a BEOSZ koordinációs és szervezési elnökhelyettesei is.
Az ülést Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy, a testület elnökhelyettese nyitotta meg és tolmácsolta az elnök, Végh Ferenc nyá. vezérezredes üdvözletét és köszönetét az előterjesztések elkészítőinek, akinek ezúton is gyors felépülést kívánunk.
Vezérőrnagy úr megnyitójában köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés napirendjét és az előterjesztésekre vonatkozó elvárásokat.
A betervezett napirendi pontok között több esetben volt (nem tervezett) átfedés. Lippai Péter dandártábornok, a Hon és Rendvédelmi Szakbizottság vezetője a BEOSZ tevékenységének megítéléséről dr. Murinkó Attila ezredes által készült felmérést elemezte. Számos értékes hozzászólás, kiegészítés történt a témában, ami egy hosszan elhúzódó, ám igen érdekes és hasznos eszmecserévé alakult át. A jelenlévő tagok elmondták a témával kapcsolatos személyes véleményüket, tapasztalataikat.
Rövid szünet után „A szövetségi kommunikációs csatornák összehangoltsága, vagy ennek hiánya a szövetségi célok helyi szintű megismertetésében” címmel Kékesi Anna százados, az Együttműködési és Kommunikációs Szakbizottság vezetője tartotta meg előterjesztését. A témához ismét sok hozzászólás, és még több saját tapasztalat érkezett. A bizottság összegzett javaslatai – mint a TT ajánlása – megküldésre kerülnek a BEOSZ elnöksége részére.
Következő napirendi pontként a BEOSZ Tanácsadó Testület működési rendjének tervezetét Magócsi Zoltán nyá. ezredes, a Stratégiai munkacsoport vezető-helyettese terjesztette elő, és egy vitatott kérdés tisztázása után a véglegesítés is lehetségessé vált az elektronikus jóváhagyást követően.
Simon Béla nyugállományú ezredes, a testület titkára felhívta a figyelmet az október 27-ére tervezett következő ülésre és arra, hogy a fő téma kidolgozása időigényes, ezért szükséges a megkezdése. (Az elmúlt években biztosított, a korábbiakat messze meghaladó anyagi lehetőségek felhasználásnak célirányossága, szerepe a helyi közösségek életében, a működési feltételek javításában, a pályáztatás és felhasználás módosító javaslatai.)
A rendezvényen a tagok meglepetésben is részesültek, a „30 év a honvédelem szolgálatában” című kiadvány boldog tulajdonosai lettek, melyet ezúttal is köszönünk a BEOSZ-nak.
Az eredményes TT ülés jó hangulatban, tapasztalatcserét és konszenzussal hozott döntéseket követően zárult.

Kékesi Anna százados

 

A mappában található képek előnézete BEOSZ TT ülés - 2021. 06. 23.