Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

BEOSZ 2020. évi beszámoló és tisztújító küldöttgyűlése

2020.07.15

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége - a koronavírus helyzetre való tekintettel az április hónapról elhalasztott - beszámoló és tisztújító Küldöttgyűlését 2020. július 15-én tartotta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében. Az előkészítés során a szervezők igyekeztek nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy a több mint nyolcvan fő küldött számára a különleges körülményeknek is eleget téve biztosítani tudják a munkához szükséges feltételeket.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szabó István honvédelmi államtitkár, Szűcs Lóránd dandártábornok, a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezetője, a Magyar Honvédség parancsnoka képviseletében Szabó József ezredes és Bíró István ezredes, a tárca humánpolitikáért felelős helyettes államtitkári titkárságának titkárságvezetője, valamint Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke.
A megnyitót követően a jelenlévők egyperces főhajtással emlékeztek az elmúlt időszakban elhunyt bajtársakra, majd a Küldöttgyűlés megkezdte hivatalos munkáját. A kötelező technikai választások után a napirendnek megfelelően először Hazuga Károly nyá altábornagy, elnök az írásbeli beszámolóhoz tett szóbeli kiegészítést, melyben értékelte a négy év munkáját és a Szövetség pénzügyi helyzetének alakulását. A beszámoló feletti vitát megelőzően Szabó István honvédelmi államtitkár hozzászólásban a Szövetség munkájának elismerése mellett kitért a Magyar Honvédség koronavírus-járvány alatti feladatvállalására, a katonák szerepvállalására és a civil lakosság által is elismert helytállásra.
Államtitkár Úr hozzászólását követően a Felügyelő Bizottság beszámolója a Tanácsadó Testület és a Bajtársakért Alapítvány tájékoztatója hangzott el, majd a küldöttek hozzászólásai következtek. A beszámolók elfogadását követően került sor a következő négy év irányelveinek bemutatására és a 2020. évi program és pénzügyi terv ismertetésére.
A küldöttgyűlés beszámoló szakaszának lezárását követően szervezeti kérdések tárgyalása következet. Tagfelvételi eljárás során három új szervezet - a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület, a Honvéd Bajtársi Klub (Pápa) és a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület kérelme került tárgyalásra, majd ezt követően az Alapszabály módosítás beterjesztésére került sor, melynek lényege, hogy az operatív elnökség alelnöki tisztsége a továbbiakban elnökhelyettesi tisztségé alakul át. A küldöttek mindkét beterjesztést egyhangú döntéssel elfogadták.
A Szövetség négyéves ciklust zárt és az elvégzett munkáért elismerés formájában köszönetet mondani a Küldöttgyűlés a legkiválóbb alkalom lenne, azonban erre most az ismert körülmények miatt csupán néhány személy esetében volt lehetőség. Az elnökség ajándéktárggyal köszönte meg Pintér Ferenc nyá. ezredes tevékenységét, aki néhány hete több évtizedes hírlevél szerkesztői munkától búcsúzott és ugyancsak most kerültek átadásra a „30 év-30 emlék” Alkotóművészeti pályázat különdíjai.
A Küldöttgyűlés munkájának másik kiemelt fontosságú feladata a tisztújítás volt. A Jelölő Bizottság elnöke beszámolt az elvégzett munkáról és bemutatta a jelölteket. A küldöttek nyílt szavazással választották meg az új tisztségviselőket.
A küldöttek a következő négy évre megerősítették elnöki tisztségében Hazuga Károly nyá. altábornagyot. Az Alapszabály módosítással összhangban a Szövetség elnökhelyetteseinek Esküdt Lajos nyá. ezredest, Kopasz Jenő nyá. dandártábornokot, Sztanó Zsuzsanna nyá. őrnagyot és Vilner Péter nyá. ezredest választották, majd az alapszabálynak megfelelően megerősítették elnökségi tagi tisztségükben a BEOSZ régióvezetőit és tagszövetségeinek elnökeit. A Felügyelő Bizottság élére Nacsa Ferenc nyá. törzszászlós személyében új elnököt választottak, tagjai: Fülöp Lászlóné, Rai Istvánné nyá. százados, Tóth Lászlóné nyá. törzszászlós, Vámosi János t. alezredes lettek. A BEOSZ Tanácsadó Testületének a korábbi elnökét Végh Ferenc ny. vezérezredest újra választották, elnökhelyettes – a leköszönt Helgert Imre nyá. ezredes helyett – Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy lett, a TT titkárának pedig ismét megválasztották Simon Béla nyá. ezredest.
Az újonnan megválasztott tisztségviselők nevében Hazuga Károly nyá. altábornagy elnök köszönte meg a küldöttek bizalmát. A leköszönő Vörös László Lajosné nyá. ezredes gazdasági alelnök elköszönő - személyes hangú - sorait anyaegyesületének elnöke olvasta fel.

Sztanó Zsuzsanna nyá őrnagy

Az eseményről a honvedelem.hu közöl fényképes tudósítást.