Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A februári elnökségi ülésről

2022.02.23

2022. február 23-án 10.00 kezdettel a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Kerepes úti objektumában a Szövetség tisztségviselői soros elnökségi ülés keretében találkoztak. A megújult tanácstermet ünnepélyessé varázsolta a tagszövetségek és régiók részére a Bajtársainkért Alapítvány támogatásával elkészített reklámhordozó roll-up-ok bemutatása. A Szövetség 32 évvel ezelőtt, 1990. február 27-én alakult meg és a rövid megemlékezést követően a jelenlévők nevében Kelemen József ny. altábornagy tiszteletbeli elnök és Hazuga Károly ny. altábornagy elnök helyezte el a megemlékezés koszorúját a BEOSZ Halottjai Emléktáblájánál (az eseményről külön tudósítás szól).
Az érdemi munka a kiadott napirendeknek megfelelően Hazuga Károly ny. altábornagy elnöki tájékoztatójával kezdődött, amelynek bevezetőjében szólt a honvédelmi miniszter értékelő-feladatszabó értekezletéről. A továbbiakban tájékoztatta az elnökség tagjait a miniszteri és államtitkári találkozók eddigi tapasztalatairól, a már megtartott közgyűlések és jubileumi évfordulók hangulatáról, az eddigi operatív elnökségi munka helyzetéről. Megemlítette, hogy ebben az időszakban ülésezett a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum is összefoglalót adva az ott megtárgyalt napirendekről, majd tájékoztatást adott a tárcánál bekövetkezett néhány személyi változásról. A továbbiakban Kopasz Jenő ny. dandártábornok, gazdasági elnökhelyettes, ismertette az elnökség gazdasági, pénzügyi helyzetét, megköszönve a tagszervezeti elszámolások határidőre történő, pontos megküldését. Ezt követően a következő költségvetési év feladatait vázolta fel, az előirányzott támogatási összegek és a betervezett, különösen a „Nemzedékek Évéhez” kapcsolódó rendezvények ismeretében.
A következő napirend keretében az elnökség a Szövetség elismerési rendszerével kapcsolatos új határozatát tárgyalta meg. A napirend előterjesztőjeként Esküdt Lajos ny. ezredes, koordinációs elnökhelyettes szólt a kiküldött anyagként már ismert és az előző elnökségi ülésen már megtárgyalt határozat tartalmi és szervezeti kereteiről. Ismertette a beérkezett javaslatok alapján elvégzett változtatásokat, átvezetésket és a beterjesztett anyagból kimaradt, megküldött észrevételekre reagált. Hozzászólóként Berdó Gábor ny. százados, a Közép-dunántúli Régió vezetője örömének és elismerésének adott hangot, hogy az elismerésekkel kapcsolatban az operatív elnökség egy rendszerbe foglalt, egymásra épülő elnökségi határozatot terjesztett be. A napirend zárásaként a határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta (a határozat ide kattintva olvasható, illetve letölthető.
Az elnökségi ülés következő részében az elnök felhívta a jelenlévők figyelmét a Szövetségért Díj és a Bajtársainkért Díj 2022. évi odaítélésére, kiemelve, hogy a díjakra 2022. február 27-ig lehet még javaslatokat tenni, ezt követően a díjbizottságok javaslata alapján dönt az elnökség. A díjak átadására az ez évi küldöttgyűlésen kerül sor, várhatóan és az előzetes tervek szerint április 27-én.
Az egyebeket megelőző fontos és kiemelt napirendként a régióvezetők támogatási rendszerének megvitatása következett. Többen hozzászólásukban elmondták hogyan szeretnék az egyesületeket segíteni, támogatni, hogyan gondolják végezni ezt a tevékenységét. A napirend elnökségi határozattal zárult, elfogadták a beterjesztett és megvitatott változatot.
Egyebek napirendi pontban az operatív elnökség felvázolta a 2022. évi program, munka- és rendezvényterv általuk elkészített változatát, amely az előírások szerint a küldöttgyűlésen lesz véglegesítve (az előzetes munkaterv ide kattintva olvasható, illetve letölthető). Ezt követően - e napirend fontos részeként - Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy, szervezési elnökhelyettes a Szövetséghez történő csatlakozási szándékukat kinyilvánító szervezetekről tájékoztatta az ülés részt vevőit. Elmondta, hogy hat szervezet, egyesület adott be felvételi kérelmet a Szövetséghez, amelyek közül a nagy többség az összes felvételi eljáráshoz tartozó dokumentumot, igazolást már megküldte. Az elnökség kinyilvánította akaratát, hogy küldöttgyűlést megelőzően szeretne találkozni a jelentkező szervezetek képviselőivel.
A továbbiakban Vilner Péter ny. ezredes, alapfeladati elnökhelyettes szólt a vasúti balesetekben elhunyt katona áldozatok emlékhelyeiről, a BEOSZ által állított Jutas pusztai emlékhely áthelyezésének lehetőségéről, és a szövetségi belső kommunikáció aktuális feladatairól.
Végül a Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Szabó József ny. ezredes jelképesen átadta az alapítvány támogatásával elkészült reklám hordozó „Roll-up”-okat a régiók és a tagszövetségek vezetőinek.
Zárásként Hazuga Károly ny. altábornagy, megköszönve az aktív részvételt, a további határidős feladatokra hívta fel a jelenlévők figyelmét.
Az ülést követően a szokásos kötetlen baráti beszélgetések zárták a napot.

Esküdt Lajos ny. ezredes,
koordinációs elnökhelyettes

 

A mappában található képek előnézete A februári elnökségi ülésről