Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hősöknapi emlékezés

2021.05.25

Az 1989-ben kezdődött politikai rendszerváltozás hatására a Magyar Honvédségben megindult katonamúltunk szélesebb történeti kitekintésén alapuló átértékelése.
A 82/1992. (V.14.) kormányrendelet május 21-ét a Magyar Honvédelem Napjává nyilvánította. Ez a nap Buda várának (1848. évi) visszafoglalásának évfordulója. Sajnos országosan nem kellőképen, kellő méltósággal ünnepeljük a hős katonáinkat, akik akkor több héten keresztül hősi harcokat vívtak, majd oltalmazták a lakosságot az ellenséggel szemben.
Május utolsó vasárnapja – az 1924. évi XIV. törvény értelmében – a Hősök Emlékünnepe. Az I. világháborúban elesett hősi halottakra emlékezünk, azokra a magyar katonákra és civilekre, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az I. világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság, amelynek feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás, az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető, a hősök Emlék Köve, amelyet 1929-ben avattak fel a Budapesti Hősök terén, a Millenniumi emlékmű előtt. A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, amely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját, a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”. Majd a 2001-ben elfogadott LXIII. törvény, a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért”.
A Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) ill. a Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület elnöksége és tagsága, valamint a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete – amelyeknek én is tagja vagyok – minden évben kellő figyelmességgel a nagy alakú zászlónk jelenléte mellett, többen egyen ruhában emlékezik, koszorút helyez el és mécsest gyújt a hős katonák emlékére a tisztelet jeleként.

Nem feledkezhetünk meg róluk.

Takács Imre ny. határőr alezredes,
az emlékezők nevében