Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hírek, érdekességek egyesületeink életéből

2014.06.16

A "Faliújság" ezen részét szántuk a BEOSZ tagegyesületei életéről, fontosabb programjairól, érdekes eseményeiről szóló hírek, krónikák számára. Nem hosszú leírásokat, hanem rövid, néhány szavas-mondatos híreket képzeltünk el, kiegészítve azzal az információval (esetleg konkrét linkkel), hogy hol, milyen médiában (helyi lap, TV, honlap, stb.) érhető el az adott történet.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Repülők és rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2020.11.07 15:14


„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete novemberi találkozóján az egészségügyi rendszabályok szigorú betartása mellett ünnepi ülés megtartására került sor.
A Magyar Honvédelem Napja- valamint Állami Ünnepünk Október23-a
alkalmából elismerések átadására került sor szolid,családias ünnepség keretében.
Az elismerések átadására megjelent Gáldonyi Sándor százados a Magyar Honvédség Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága kecskeméti irodájának megbízott vezetője, aki az ünnepeltek részére átnyújtotta az elismeréseket: Eszes László nyugállományú századosnak, Vajai Tivadar nyá. őrnagynak, Mogyorósiné Balogh Teréz nyá. zászlósnak és Siroki Gábornénak.
Ezt követően a kerek évfordulójukat elért tagok részére Csóka Tamás nyá. ezredes az Egyesület elnöke Emléklapot adott át Pongrácz József Károly nyá. tüo. alezredesnek, Hazai Ferencnének, Cserenyec Imre nyá. századosnak, Marton Józsefnének, Baloghné Halasi Évának, Baranyi Péternek, Nádudvari Jánosnénak és Zakariás Zoltán nyá. alezredesnek.

Csóka Tamás nyá. ezds
elnök

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2019.12.02 10:32

„ A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete immár kilencedik alkalommal emlékezett meg koszorúzással Klubjuk megalakítóiról, a 2010-ben Egyesületük 40. évfordulójára elkészített Emlék kőnél. Az Egyesület elnöke Csóka Tamás ny. ezredes emlék beszédében kihangsúlyozta az alapítókra való megemlékezés fontosságát, az Emlék kő szerepét, Egyesületük hagyományaink méltó ápolását, az utókor számára való megőrzését.
A Városi Nyugdíjas Szövetség felhívására az Emlék kő mögött álló 2010-ben elültetett fát, -amit évek óta gondoznak, ápolnak,- Egyesület tagsága örökbe fogadta.
Az ünnepség első részének befejezéseként koszorút helyeztek el az Emlék kő talapzatára.
Ezt követően került sor a Református konviktus éttermében-immár sokadik alkalommal- a kerek évfordulójukat ünneplő klubtagok köszöntésére, Emléklapok átadására.
Erre az alkalomra meghívták a Rendőrségi Nyugdíjas Szervezet tagjait is, akikkel ez év nyarán együttműködési szerződést kötöttek.
Az ünnepséget követően finom vacsora elfogyasztásával, közös táncos mulatsággal múlatták a számukra megnövekedett szabadidőt.”

Horváth Balázs - horvath.balazsistvan@mail.com

2019.11.18 19:12

XI.11. 11:11 Gyertyagyújtás az elesett katonák emlékére

A Honvéd Nyugdíjas Klub ismét csatlakozott a Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció felhíváshoz és a József Attila Közösségi Házban tartott megemlékezést november 11-én 11 órai kezdettel. Az alkalom résztvevői egy mécses meggyújtásával fejezték ki tiszteletüket a hazájukért halt katonák iránt.

Magának az eseménynek az időpontja szimbolikus, hiszen az első világháborút lezáró Compiègne-i fegyverszüneti egyezményt az antanthatalmak, valamint a Német Birodalom képviselői 1918. november 11-én írták alá a franciaországi település közelében található erdőben álló vasúti kocsiban. Az egyezmény aláírásával beszüntették a harccselekményeket a nyugati fronton is. A szerződést ugyan nem sokkal hajnali 5 óra után írták alá, de a megegyezés értelmében a fegyvernyugvás 11 órakor lépett életbe, vagyis a "tizenegyedik hónap tizenegyedik napjának tizenegyedik órájában".

A Harctéren Elesett Katonák Nemzetközi Emléknapjának, a gyertya-, vagy mécses gyújtáson túl van még egy jelképe, ez a pipacs. E jelkép alapján hívják a mai napot sokhelyütt The Poppy Day-nek, A Pipacs Napjának.

A háborús áldozatok iránti tisztelgés az V. György által november 11-re kinevezett Emlékezés napjával vált teljessé.

A háború után Angliában (az Egyesült Királyságban és Írországban), valamint Kanadában ez a nap lett a nagy háborúban meghalt katonák hivatalos emléknapja.

Az Emlékezés Napját, amit a Fegyverszünet Napjának, vagy a Pipacs Napjának is neveznek, számos országában megünneplik. E napon azonban ma már nem csak az első világháborús halottakra, hanem a különböző háborúkban életüket vesztett katonákra is emlékeznek.

Az Egyesült Államokban a Veteránok napja, Franciaországban és Belgiumban a Fegyverszünet napja, Lengyelországban a Függetlenség napja a neve.

Olaszországban november 4-ét, a Monarchiával aláírt fegyverszünet napját tartják számon, az ausztrálok és az új-zélandiak pedig a Gallipoli csata emlékére április 25-ét az Ausztrál és az Új-zélandi hadsereg hadtestjének napját.

Németországban a Nemzeti gyásznapot – a háborúkban meghaltak és az erőszak áldozatainak emlékére – advent első vasárnapja előtt két héttel tartják.

Magyarországon többnyire Halottak napján és a felelevenített – a két háború között hivatalos ünnepként elismert – Magyar Hősök Emléknapján (május utolsó vasárnapján) emlékezünk a különböző háborúkban elesett katonáinkra.

Azonban jó néhány éve él már a Nemzetközi Gyertyagyújtási Akció is, és ennek révén részesei vagyunk a Pipacs Napjának is.

Az elmúlt évekbeli mécses gyújtás után, ez alkalommal egy kiállítás ismerteti meg a látogatókat és emlékezni vágyókat a Harctéren Elesett Katonák Nemzetközi Emléknapjának, a Pipacs Napjának történetével, továbbá a képanyag eleveníti fel a háború borzalmait.

Horváth Balázs a kiállítási anyag összeállítója szólt a Nemzetközi Gyertyagyújtási Akcióról, majd az emlékezők 11 mécses meggyújtásával és a „Magyar Takarodó!” kürt jelével emlékeztek az elhunyt katonákra.

A rendezvény folytatásában az előadó bemutatta kiállítási anyagot, ennek részeként beszélt a pipacsról, mint jelképről, és annak az emlékezésben és a háborús veteránok támogatásában betöltött szerepéről.

A résztvevők a naphoz kapcsolódó emlékkitűzőt viseltek. Az esemény jelképe, a hatalmas pipacs dekoráció Takácsné Kékes-Szabó Diána, a kitűzők Búza Vince munkájának eredménye, amit szívből köszönünk!

Képek az egyesület honlapján (www.hnyk.hu) láthatók.

Pető László - Ünnepi közgyűlés

2019.10.15 19:54

http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2019-10-08/unnepeltek_a_katonak.html?fbclid=IwAR1Ir8DGtAQDLxxnqDyWQAaud3OYME6V5v0kJuUHtcNYxQ-3hppb3vJAEkg

Csóka Tamás ny. ezds - 6000 Kecskemét

2019.07.19 14:57

„A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének közgyűlésén 2019. július 12.-én Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Területi alapszervezete /Kecskemét/, a Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete valamint a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete között. A három Egyesület tagjai együttesen határozták el, hogy a jövőben egyeztetik éves munkatervüket, programjaik döntő többségét együttműködve szervezetik és látogatják. Megállapodás tartalmazza a többek között azt is, hogy a különböző pályázatokon együttműködve vesznek részt, együttesen képviselik tagjaik érdekeit szervezeti életük még tartalmasabbá, eredményesebbé tétele céljából.
A megállapodást ünnepélyes keretek között az Egyesületek nevében Őrs Ágoston ny. okl. mk. alezredes, Gregor György ny. re. alezredes és Csóka Tamás ny. ezredes kézjegyükkel látták el.
Ezt követően köszöntötték az Egyesület azon tagjait, akik az év első felében ünnepelték név-és születésnapjukat.
A találkozó zárásaként egy finom vacsorával, baráti eszmecserével, közös tánccal ünnepelték az Egyesületek számára kiemelt jelentőségű napot.”

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2019.05.29 10:26


„A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége anyagi támogatásával élményekben gazdag kiránduláson vett részt Egyesületünk tagsága.
Utunk során Baján megkoszorúztuk Mészáros Lázár egykori honvédelmi miniszter szülőháza mellett felállított szobrát, ahol rövid emlékbeszéd elhangzását követően Egyesületünk tagjai megzenésített versekkel idézték fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc méltó emlékét. Ezután sétát tettünk Baja belvárosában ahol utunk során megismerhettük Baja város nevezetességeit.
A nap hátralévő részében ellátogattunk Gemencre, részt vettünk egy felejthetetlen utazáson a kisvasúttal, megtekintettük az Ökocentrum kiállítását, sétánk során gyönyörködtünk a táj szépségében, ezzel is elősegítve az egészséges életmódra való törekvésünket.
A jó hangulatunkat fokozta egy hajósi borkóstoló, valamint egy-egy finom fagyi elfogyasztása Soltvadkerten.
A kiránduláson részt vett tagjainknak, valamint a Veterán Repülők tagsága számára sokáig beszédtémául szolgál ez a kirándulás,
örömmel tekintünk erre a szép napra sokáig.

Kecskemét, 2019.05.29.
Csóka Tamás ny-ezds
elnök


.
v. Molnár János - Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa

2019.05.16 13:30

2019. április 10-11.
VI. Ejtőernyős honvédelmi öttusa országos verseny
Szervező: ESZSZ, MH 86. Szolnok Helikopterbázis és a MEBSZ.
Immár hatodik alkalommal szerveztük meg a versenyt az általános és középiskolások részére,
melynek fő védnöke Szabó István HM államtitkár volt, a védnöki tiszteket Hazuga Károly ny.
altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke, dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, a
Zrínyi Kiadó vezetője, dr. Koller József dandártábornok, az MH 86. Helikopter Bázis parancsnoka,
Sándor Tamás dandártábornok, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
mb.parancsnoka és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere vállalták.
Április 10-én délután a szálláshelyek elfoglalását követően a versenyzők megírták a tesztet, túljutva
ezzel az első feladaton. A kilenc település 54 versenyzőjét és kísérőiket, valamint a szervezőket
kegyeibe fogadta az időjárás. A rendezvényt Az ünnepélyes megnyitót követő ejtőernyős bemutató
nagy sikert aratott. Hála a segítőknek (Fórizs Csaba, Mészáros Károly, Nagy Attila, Molnár Jánosné,
Mucsi János, Nádas Zoltán, Polgár István, Rózsa András, Szabovikné Zsuzsanna, Szappanos Sándor,
Végvári József, Vincze Gábor, Zupkó György, Zsigmond János,) a verseny szervezetten és rendezetten zajlott.
A versenyzők forgószínpad szerűen haladtak: Úszás 66m illetve 132m, Tájékozódási futás 1,6-2,5 km-es távon 7-10 ellenőrzőpont érintése, Kézigránát célba dobás 15m-ről valamint lövészet légpuskával
tíz méterre lévő célra. A kimerítő teljesítményeket ebéd követte. Az eredményhirdetést a tervezett
időben kedődött.
A díjakat átadták: Rolkó Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes, Lázár Tibor őrnagy,
A résztvevő iskolák és a felkészítők részére értékes és hasznos könyvjutalmakat adott át Elnökünk.

v. Molnár János

Koppány Zoltán - Taszár

2019.03.26 16:36

Beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlés Taszáron
2019. március 25.-én tartotta a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesülete vezetőségválasztó és beszámoló közgyűlését az elmúlt évben végzett munkáról.
A meghívott vendégek között köszönthettük Taszár község polgármesterét Pataki Sándor urat, a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Parancsnokság munkatársát Lóki Ferenc őrnagy urat és a BEOSZ Dél-dunántúli régió elnökét Pásztor István nyá. ezredest.

A leköszönő elnökség nevében Koppány Zoltán nyá. szds. beszámolt az elmúlt évben végzett tevékenységről. A beszámolóból kiderült, sajnos az egyesület tagságának több mint ötven százaléka idős, átlagéletkoruk 70 év felett van. A betervezett rendezvények megtartásra kerültek, változó aktivitással.
A felügyelő bizottság elnökének beszámolója megállapította, hogy az egyesület tevékenysége, gazdálkodása megfelel a jogszabályokban foglaltaknak.
Szikla József elnökségi tag elmondta, hogy az egyesület pénzügyi helyzete megfelelőnek mondható. Ismertette a jövő évi pénzügyi terveket.
Pásztor István régió elnök tájékoztatta az egyesület tagságát a HM és a BEOSZ pályázati terveiről, megköszönte a leköszönő elnökség támogató munkáját.
A beszámolókkal, a hozzászólásokkal a tagság egyetértett, elfogadta azokat.
Következő 4 évre a tagság ismételten bizalmat szavazott Koppány Zoltán elnöknek, Rajnai Vilmosné és Szikla József elnökségi tagoknak.

Csóka Tamás nyá. ezds - Kecskemét

2018.12.06 14:49

„ A Férfinap alkalmából a kecskeméti Repülők és Rendvédelmek Bajtársi Egyesületének Nőtagozata az évtizedes hagyományait követve ismét köszöntötte az Egyesület férfitagjait.
Eszes Lászlóné által megfogalmazott köszöntő elhangzása után nőtagjaink versek előadásával, prózai részletek idézésével tették emlékezetessé a szép estét.
A már kialakult jó hangulatot fokozta a Mikulás és segítőjének/ Katonáné Kovács Irén és Polyák Istvánné/ megjelenése, akik humoros előadásukkal, a zsákjukban hozott ajándékokkal örvendeztették meg az ünnepelteket.
A férfiak nevében az Egyesület elnöke mondott köszönetet.
Természetesen az ünnepeltek sem érkeztek üres kézzel. Jófajta kontyalávalóval kedveskedtek, és az elfogyasztott sütemények csak fokozták a már úgyis kialakult jó hangulatot.
Ezt követően baráti beszélgetéssel, a régi emlékek felidézésével koronázták meg a szép estét.”

Kovács Károly - Karoly0806@freemail.hu

2018.11.27 19:20

Rendezvényeink sorában a novemberi clubfoglalkozás kiemelt figyelmet kelt a tagság,mind a szakmai vezetés részéről.Többek között azért is,mert ilyenkor több nyugdíjas társunknak van a névnapja,illetve az új vezetés is most mutatkozott be.Rendezvényünkre meghívtuk a Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjét,a Humán szolgálat Vezetőjét,Dr. Havasi Zoltán r.ddtbk. Urat a REHOSZ. elnökét.
Az Egyesületi elnök Dr. Lukács Gusztáv Úr köszöntötte a megjelent tagokat,meghívott vendégeket.Rövid technikai tájékoztató után meghívott vendégünk-Dr. Havasi Zoltán r.ddtbk REHOSZ elnök hozzászólásában sok sikert kívánt az új elnökségnek,jelezve hogy komoly áldozatvállalást igényel a megtisztelő feladat.A közösség összetartása és a működtetés nem kis feladat,párbeszéd kell a tagság és az elnökség között.A korábban felhalmozott jó tapasztalatot hasznosítani kell.Ezután javaslatot tett ,hogy Kovács Károlyt az Egyesület volt elnökét örökös tiszteletbeli elnöknek válassza meg a Közgyűlés,ha az Alapszabály ezt lehetővé teszi.
A volt elnök az elmúlt 15-év alatt sokat tett az Egyesület jó színvonalú működtetése érdekében.A Szövetség és az Egyesület érdekében végzett munkája elismeréséül Dicsérő Oklevélben részesítette - Kovács Károly volt elnököt a Szövetség ,melyet a jelenlevő elnök adott át.
Ezután az új elnökség köszöntötte a névnapjukat ünneplő: Erzsébet,Imre,Károly,András-nevű tagjainkat ,az évek óta jó bevált szokás szerint.Az ünnepeltek vendéglátása mellett,nótázással,kötetlen beszélgetéssel jó hangulatban telt a rendezvényünk mindenki örömére.
Köszönöm az ünnepeltek nevében is a figyelmességet,köszönöm az elismerést.Remélem Egyesületünk a jövőben is igyekszik a rendezvényeink színvonalát megtartani és még tartalmasabbá tenni.

Nacsa Ferenc - Tapolca és környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 45 éves évfordulója

2018.11.16 17:57

Az egyesületünk 2018. november 09-én ünnepelte 45 éves évfordulóját, amelyről sajtótájékoztatót és helyi televíziós híradást itt olvashatnak láthatnak az érdeklődők.
Tapolca Városi Televízió
http://www.tapolcaimedia.hu/2018/11/kronika-2018-november-14/ 23’26” – 43’55” a tv hírtájékoztató, és az

Online Tapolca Újság http://www.tapolcaiujsag.hu/2018/11/10/

Ez úton is köszönöm a támogatók és a szponzorok segítségét!

v. Molnár János - Kiállítás megnyitó

2018.11.08 14:29

Debrecenbe érkezett a „100 éves a magyar ejtőernyőzés” vándorkiállítás.
A MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred szervezésében, 2018. október 18-án 10.00-kor Debrecenben megnyitásra került a „100 éves a magyar ejtőernyőzés” vándorkiállítás. Az alakulat kérésének eleget téve, a kiállítást a MEBSZ képviseletében az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének elnöke, Szabovik Zoltán István nyitotta meg.
A laktanya könyvtárában megtekinthető november 05-ig.
A megnyitót követően Lázár Tibor őrnagy bajtársunk aktív élménybeszámolót tartott az érdeklődőknek.
v. Molnár János

v. Molnár János - v. Bakó István Ejtőernyős Honvédelmi Járőrverseny

2018.11.08 14:24

Hajdúsámson Város Önkormányzata és Hajdúsámson, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a MH.5. Bocskai Lövészdandár, valamint az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete a katonai pálya szépségének felhívására és hagyonány teremtő céllal szervezte meg a járőrversenyt, mely hasonlít az Ejtőernyős Honvédelmi Öttusára.
Ejtőernyős történeti teszt, kgr. dobás, különböző akadályok leküzdése, sebesültszállítás, lövészet, tájékozódási futás szerepelt a feladatok között.
Jakubecz Sándor, a verseny ötletgazdája és oszlopos szervezője elárulta, hogy a „megmérettetés hagyományteremtő céllal indult, regionális jellegű, Derecskéről, Debrecenből és a szomszédos településekről érkeztek nevezők. Emléket szeretnénk állítani az elesett világháborús hősöknek, ezen belül az ejtőernyősöknek. A versenykiírás nevét a hajdúsámsoni származású vitéz Bakó Istvánról, ejtőernyősről neveztük el, aki a II. világháborúban harcolt a hazáért. Nem titkolt célunk az ejtőernyős és a honvéd utánpótlás biztosítása, felhívni a fiatalok figyelmét a katonai pálya szépségére.”
Bujdosó Tibor, az intézmény igazgatója büszke arra, hogy ilyen nívós „küzdelemnek” lehettek házigazdájuk, mely egyben a selejtezője is volt a Szolnokon megrendezésre kerülő tavaszi Ejtőernyős öttusának, melyen iskolánk már hat éve rendszeresen, eredményesen vesz részt.
A felső tagozat 5-6., 7-8. és a gimnázium 9-13. évfolyamos tanulói mérték össze erejüket, tudásukat. A verseny célja a honvédelmi ismeretek átadása, valamint a katonai pálya és az önkéntes tartalékos toborzás iránti érdeklődés felkeltése, ejtőernyős utánpótlás feltérképezése volt.
Jakubecz Sándor, v. Molnár János
Továbbiak: https://honvedelem.hu/cikk/113209_az_ejtoernyozest_nepszerusitettek

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2018.09.20 17:42

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által meghirdetett „170 éves Magyar Honvédség” tiszteletére kiírt pályázaton a kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete autóbuszos kirándulást nyert komáromi Monostori Erőd megtekintésére.

2018 szeptemberében látogattuk meg az Erődöt, ahol egy színvonalas tájékoztatót kaptunk az Idegenvezetőtől.
Megismerhettük e kiemelkedően fontos katonai objektum eredeti feladatát, szerepét, a Haza védelmében betöltött dicső történetét.

A több mint 1,5 órás séta után még végigjártuk az egyéb látnivalókat, majd Kiss Géza nyá. ezredes úr / a győri nyugállományú katonák klubjának elnöke/ kalauzolásával betekintést nyerhettünk Komárom város történelmi múltjába, jelenébe.

A kora délutáni órákban átsétáltunk Révkomáromba, ahol meglátogattuk a monostori Erőd szlovákiai oldalát, a város nevezetességeit, tájékoztatót kaptunk a város múltjáról és jelenéről.

Rendkívül tanulságosak voltak számunkra az ott látottak. Megismerhettük hazánk történetének egy jelentős részét, katonatörténelmünk kiemelkedő múltját.

A kiránduláson részt vettek a Veterán Repülők kecskeméti szervezetének tagjai, rendőrségi nyugállományúak, és néhány olyan civil személy is, akik érdeklődést mutat-nak a honvédség iránt.”

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét - 6000. Kecskemét Lechner Ö.u. 3

2018.06.12 21:44


„A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által kiírt pályázat eredményeként a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis támogatásával a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének tagjai június első napjaiban egy felejthetetlen kiránduláson vettek részt a Poroszlói Ökocentrumban. A megérkezést követően színvonalas tájékoztatót hallgattak meg a résztvevők a Park idegenvezetőjétől, majd megtekintették az állatkertet is. A nap fénypontja a nyilvános vidrashow volt, ahol szinte testközelből lehetett látni a különleges, kecses állatok mozgását, játékos viselkedését.
A közel ötven fős látogatócsoportban részt vettek a Veterán Repülők kecskeméti szervezetének tagjai, valamint meghívottként olyan katonaözvegyek is , akik ugyan nem tagjai az Egyesületnek, de látva a kirándulás sikeres végrehajtását, bízunk abba, hogy rövid időn belül kérik felvételüket tagjaink sorába.”

Koppány Zoltán - Taszár

2018.05.28 06:08

Taszári ünnep

A somogyi katonai repülés egykori fellegvárában is megemlékeztek a 170 éves Magyar Honvédség születéséről. A helyi önkormányzat és a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesülete (MVRSZ SME) által szervezett május 24-ei ünnepi eseményen díszvendégként Magyar Zoltán olimpiai és világbajnok tornászt és Vaskuti István olimpiai és világbajnok kenust köszönthette az ünneplő közönség.
A 170 évvel ezelőtti eseményekről Pataki Sándor, Taszár község polgármestere emlékezett meg, majd a taszári Rozmaring asszonykórus tagjai kedveskedtek katonadalokkal a jelenlévőknek. Az ünnepi esemény adott lehetőséget a kiemelkedő tevékenységet végzők elismerésére is. Pásztor István nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-dunántúli régiós elnöke a szövetség elismerését nyújtotta át Rajnai Vilmos nyugállományú törzszászlósnak. Az MVRSZ SME elnöksége az egyesület érdekében végzett önzetlen munkájáért emléktárgyat adományozott Kontsagh Sándor és Vogel József nyugállományú törzszászlósokna.

A program különleges eseménye volt Kiss Dezső nyugállományú ezredes saját könyvének dedikálása az érdeklődők részére.

Az ünnepi megemlékezés zárásaként a megjelentek megkoszorúzták a taszári repülő emlékművet. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó parancsnokság nevében Horváth Zsolt százados kaposvári hadisírgondozó tiszt helyezte el a tisztelet virágait.

Mészáros Károly őrnagy

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét - Anyák Napi köszöntő

2018.05.21 15:40
„A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete immár sokadik alkalommal május első klubösszejövetelén ismét köszöntötte az édesanyákat, nagyikat és dédi nagyikat.
A bensőséges hangulatú összejövetelen a virágokkal feldíszített klubhelyiségben az Egyesület elnöke meleg szavakkal köszöntötte az ünnepelteket, majd ezt követően alkalomhoz illő versekkel, prózai részletek felidézésével tették még hangulatosabbá ezt a szép napot.
Az est csúcspontja volt, amikor Balla Dömötörné nyá. zls 3. osztályos unokája Margelatu Szabina egy nagyon szép verset adott elő a megjelenteknek. A vers elhangzása után néhány nagyi szemében az öröm-és meghatottság jelei tették felejthetetlenné a produkciót.”

Kecskemét, 2018. május 18.

Csóka Tamás nyá. ezredes

Pető László - Kaposvár

2018.01.24 11:03

Beszámoló közgyűlés

2018. január 20-án megtartotta éves beszámoló közgyűlését egyesületünk. Megtisztelték részvételükkel rendezvényünket a Somogy Megyei Kormányhivatal, Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal, a Nyugdíjasok Szervezetei Somogy Megyei Szövetségének képviselői, valamint városunkban állomásozó katonai szervezetek parancsnokai. Az elnökség beszámolóját Pető László elnök tartotta. Ismertette a 2017-es évben végzett munkát, majd tájékoztatta a tagságot a 2018-as év tervezett feladatairól. A gazdálkodásról Szita Zoltán, míg a Felügyelő Bizottság munkájáról Virág Zoltánné tartott beszámolót. A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a beszámolókat, illetve határozatot hozott a 2018-as költségvetésről, tagdíjról és a programról. Első alkalommal kerül sor a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan a Kaposvári Katona Özvegyek Találkozójára. A városban élő nagy létszámú nyugdíjas katonákat is találkozókra hívjuk. A MH fegyvernemi napjainak, csapatünnepeiknek időpontjában baráti beszélgetésre invitáljuk egykori kollégáinkat katonai iskoláikon szerzett első szakképzettségüknek megfelelően. (Lásd programok menüpontban!) A hivatalos rész után vacsorára és zenés szórakozásra került sor.


Read more: http://noszlopyghnyk.hupont.hu/4/hirek#ixzz555tzn06Q

Buza Vince - vince.buza@gmail.com

2018.01.08 19:52

Évbúcsúztató Téli Strázsa Túra Szabadszálláson
Az időjárás kegyeibe fogadta a túrázókat, hiszen hideg, de csapadék és szélmentes idő, felhőkön átszűrődő gyenge napsütés várta a 2017-es évet a természetben búcsúztatni szándékozó túrázókat a negyedik alkalommal megrendezett Téli Strázsa túrán.

A szervezőket is meglepte a nagy érdeklődés, hiszen eddig minden alkalommal100 fő alatt volt a résztvevők létszáma, most viszont közel 200 túrázó (184 fő) vágott neki a 10, vagy 20 kilométeres távnak.

A túrára az ország húsz településéről, többek között Szegedről, Százhalombattáról, Kecelről, Szolnokról, Budapestről, Somoskőújfaluból és sokan Kecskemétről érkeztek a természetbarátok. Örömünkre szolgált, hogy immár második alkalommal vett részt Strázsa túrán Mraayeveld Amelie, aki holland állampolgár (Rotterdam).

A szervezők helyi vállalkozók támogatásával gondoskodtak a résztvevők egészségéről, az elveszett kalória pótlásáról, hiszen a túra több pontján citromos tea, forralt bor, (ha valaki lemerészkedett Tóth János pincéjébe nagyon finom pálinka) gyümölcsök és édességek fogadták a résztvevőket.

„Két hete naponta nyolc kört gyalogoltam a sportpályán, hogy felkészüljek a túránkra. Nagyon szeretem ezt a vidéket” mondta Gáspár Ferencné (75), a Honvéd Nyugdíjas Klub elnökségi tagja, a túra egyik legidősebb résztvevője.

Azt mondják, a vér nem válik vízzé, Kling Zea Tara (3,5) a túraegyesület vezetőjének unokája, a legfiatalabb túrázóként teljesítette a 10 km-es távot.

Bánáti Csaba (75) szintén tagja az egyesület vezetésének, minden túrán és minden túra előkészítésében részt vesz. „Nagyon jó a „csapat” és nagyon jó hangulatban telnek a túra útvonal építések, karbantartások, de a túrák előkészítése is. A „házi” túrákon általában az unokáimmal együtt túrázok, a teljesítménytúrákon pedig a „logisztikai” feladatok várnak rám. Nagy örömmel tölt el, hogy egyre népszerűbbek rendezvényeink, egyre több túrázó és egyre több támogató tekinti fontosnak ezt a különösebb felkészülést nem igénylő mozgásformát.”

A távokat sikeresen teljesítők a célban a teljesítményt elismerő emléklapot és egy kis kalória pótló édességet kaptak, majd elfogyaszthatták a Zöld Ász étterem körmös pacal, vagy marhalábszár specialitását és egy korty forró ital mellett beszélhették át az év utolsó túrájának tapasztalatait.

Az egyesület következő nagyobb túrarendezvénye a Strázsa Honvéd Teljesítménytúra 2018. április 7-én.

Békés, boldog, túrázásban gazdag újesztendőt kívánunk minden túrázónak és találkozzunk a Strázsa-2018 Teljesítménytúrán.

A túráról beszámolt a Petőfi Népe riportere is, melyet itt olvashatsz: (https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/turazok-mekkaja-lett-szabadszallas-1159325/), az általa készült képeket itt tekintheted meg (https://www.baon.hu/galeria/rengetegen-vettek-reszt-teli-strazsa-turan/)

A facebookon további több száz fotót találsz a következő linken: https://www.facebook.com/StrazsaHonvedTeljesitmenytura/?ref=bookmarks

Kovács Károly - Karoly0806@freemail.hu

2017.12.14 10:25

Egyesületünk évek óta szorgalmazza,hogy minden Rendőrkapitányság,illetve a megyei Rendőr-főkapitányság vezetése
nyugdíja találkozó megrendezésével is tegye lehetővé a nyugdíjas bajtársak összejövetelét.A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesület tagsága és elnöksége a többi nyugdíjas kolléga igényét "ébren tartotta" Megyénkben 2013-tól számítva kezd kialakulni ennek a kultúrája rendőrkapitánysági szinten. Információink szerint több helyen augusztustól számítva került sor e találkozókra. Nagy érdeklődés és várakozás előzte meg a találkozót.Az érdeklődés igazolta a szervezők azon szándékát,hogy az idősebb korosztály érdeklődése nem szűnt meg a nyugállományba vonulással a volt szolgálati hely irányába.A megyei Rendőr-főkapitánysági rendezvényre 2017.december 12-én került sor.Dr.Urbán Zoltán r.ddtbk. Főkapitány távolléte okán a Bűnügyi Igazgató és vezető munkatársai személyes jelenlétükkel is megtisztelték rendezvényünket.A köszöntés után a vezetők személyes bemutatása és tájékoztatás következett,mely fehérasztal mellett egy finom ebéd elfogyasztása közben is folytatódott és kötetlen beszélgetés során a régi emlékek,munkasikerek,családi életek is szóba kerültek.
Ehhez nyújtott keretet a szakmai vezetés és a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete.
Egyesületünk egy szaloncukorral és egy 2018-évi kártyanaptárral kedveskedett a megjelent nyugdíjas bajtársaknak és a rendezvényt megtisztelő szakmai vezetőknek.Az arcokat látva,úgy érzem jó döntés volt a nyugdíjas találkozó megszervezése.
Köszönjük a szakmai vezetés támogató és a segítők jó szándékú hozzáállását.Már a találkozón többször elhangzott a nyugdíjas bajtársak körében,hogy legyen folytatás,vagyis jövőre ugyan itt találkozzunk újra. Remélem lesz folytatás.
A 20-éve megalakult Nyugdíjas Rendőrök Egyesület létezése során több dologban kezdeményező szerepet vállalt,ilyen például a Főkapitányi Arcképcsarnok kialakítása,a nyugdíjas találkozó szervezése a rendőri relikviák gyűjtése.Egyesületünk a relikviák gyűjtésének felgyorsulását és tagjaink számának növekedését is megcélozta a találkozó kapcsán.
A taglétszámunk növelése fontos szempont az Egyesület működtetése és a nyugdíjasok tájékozódási lehetőségének bővülése okán is.
Mi ezzel készülődünk a jövő év februárjában sorra kerülő tisztújító közgyűlésre.

Szolnok,2017.december 13.

Kovács Károly Egyesületi elnök Szolnok