Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hírek, érdekességek egyesületeink életéből

2014.06.16

A "Faliújság" ezen részét szántuk a BEOSZ tagegyesületei életéről, fontosabb programjairól, érdekes eseményeiről szóló hírek, krónikák számára. Nem hosszú leírásokat, hanem rövid, néhány szavas-mondatos híreket képzeltünk el, kiegészítve azzal az információval (esetleg konkrét linkkel), hogy hol, milyen médiában (helyi lap, TV, honlap, stb.) érhető el az adott történet.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Berdó Gábor Károly - Székesfehérvár

2015.04.26 19:20

Tisztelt Partnereink, Kedves Barátaink!

2015. április 30-án, 15,00 órai kezdettel Székesfehérváron, a Prohászka ligetben, névadónk, Wathay Ferenc szobránál egyesületünk megemlékezést tart Wathay Ferencről, a török-kori Székesfehérvárról, illetve a Várkörút és a
Prohászka liget felújítása kapcsán bemutatjuk elképzeléseinket arra vonatkozóan, hogyan lehetne a ligetet közösségi térré tenni, programokkal megtölteni.
Ezt követően a Helyőrségi Művelődési Otthon színháztermében bemutatjuk az esemény kapcsán megjelentetett kiadványunkat, amelyben olyan személyiségek vállaltak írásaikkal szerepet, mint Dr Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Bobory Zoltán író, költő, a Vörösmarty Társaság és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke, Dr Siklósi Gyula történész professzor, Bátonyi Pál nyugállományú ezredes, a Wathay család leszármazottja, Pálfi Imre Wathay szülőfalujának volt polgármestere, és nem utolsósorban Kelemen József nyugállományú altábornagy, a BEOSZ elnöke. A kiadványban bemutatjuk egyesületünk életét és törekvéseit.

MINDENKIT HÍVUNK ÉS VÁRUNK A RENDEZVÉNYRE!

Információk még az egyesület honlapján és facebook oldalán.
www.wathaybajtarsiegyesulet.hupont.hu
facebook Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület

Berdó Gábor Károly - Székesfehérvár

2015.04.12 14:11

A Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület 2015. március 30-án tartotta éves beszámoló közgyűlését.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Tóth Csaba mk. alezredes, a MH HKNYP 3. sz. KIK parancsnoka, valamint székesfehérvári partnerszervezetinket képviselve Kauferné Víg Márta asszony, a MATASZ F.M. elnöke, Vadon Gábor nyá. ezredes úr, a F.M. Honvéd Nyugállományúak Székesfehétrvári Klubjának elnöke, Lévai Miklós nyá. alezredes és vitéz Mordényi Endre rehab. százados a HOHE F. M. elnöke és vezetőségi tagja, Szabó József nyá. alezredes, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök F.M. szervezetének alelnöke.

A közgyűlés, miután elfogadta a napirendet és a tisztségviselők személyét, határozatokat hozott. Jóváhagyta az elnökség és a felügyelőbizottság beszámolóját. Jóváhagyta az elnökség által az elmúlt évben előkészített és aláírt együttműködési megállapodásokat a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetséggel és a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubjával. Elfogadta az elnökség gazdálkodási beszámolóját, ezt követően határozott az egyesület 2015. évi munkatervéről és gazdálkodási tervéről.

Az egyesület közgyűlése tudomásul vette Álland József nyugállományú alezredes kilépését, illetve határozatában felvette az egyesület rendes tagjának SZTANÓ GÉZA nyá. r. alezredest, HORVÁTH ATTILA LAJOS nyá. hv. főtörzsőrmestert és RANGEL ISTVÁN ht. törzsőrmestert.

A közgyűlés leghangsúlyosabb részében elfogadta az egyesület alapszabályának módosítására az elnökség által beterjesztett javaslatot. a módosítására a Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény változása miatt volt szükség.

Ezt követően állásfoglalást fogadott el a BEOSZ-HOKOSZ tervezett egyesülésével kapcsolatban.

Végül - távollétében - az egyesület tiszteletbeli tagjának választotta AMIGÓ GYÖRGY nyugállományú alezredest, az egyesület tagját.

Köszöntjük új tagjainkat!

A napirendi pontok vitájában meghívott vendégeink köszöntötték az egyesületet és méltatták a katonai hagyományőrzés, az érdekképviselet és a közösségépítés területén kifejtett tevékenységünket.

Tagjaink érdemben szóltak hozzá az elnökség előterjesztéseihez.

Köszönjük partnereink és barátaink jelenlétét és méltató szavait!

Az elnökség köszöni a tagok aktív munkáját!

Oláh László - Közgyűlés Debrecenben

2015.04.04 20:45

Közgyűlés Debrecenben
2015.március 27.-én tartotta meg a debreceni Bocskai István Bajtársi Egyesület beszámoló közgyűlését az elmúlt évben végzett munkáról.
A meghívott vendégek között köszönthettük a BEOSZ elnökét, Kelemen József nyugállományú altábornagy urat, a házigazda- MH.2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokhelyettesét- Rácz Károly őrnagyot és Gulyás Szabolcs főhadnagyot Érdekvédelmi irodavezetőt, továbbá az egyesülettel kapcsolatban álló Balmazújvárosi 48-as Népkör vezetőségét.
Szarka János elnök megnyitójában kiemelte, hogy egyesületünknél 15 év után köszönthetünk BEOSZ elnököt, és ez is jelzi a tagszervezetek tevékenységének fontosságát.
A megnyitót követően az egyesület jogásza-Csonkáné Dr. Sigér Brigitta javaslatot tett az alapszabály módosítására az új PTK. és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek változása alapján.
Rácz Mihály nyugállományú ezredes- alelnök beszámolt az elmúlt évben végzett tevékenységről, a 2014.évi pénzügyi és közhasznúsági helyzetről.
A beszámolóból kiderült, sajnos az egyesületünk tagságának több mint ötven százaléka idős, átlagéletkoruk 70 év feletti. Az elmúlt évben pedig mintegy 40 fő – különböző okok miatt kivált az egyesületből.
A felügyelő bizottság elnöke- Hazafi Sándor nyugállományú alezredes beszámolójában megállapította, hogy az egyesület tevékenysége, gazdálkodása megfelel a jogszabályokban foglaltaknak. A betervezett rendezvények megtartásra kerültek, változó aktivitással.
A hozzászólók közül Oláh László nyugállományú alezredes egyetértett a beszámolókkal, ugyanakkor felhívta a figyelmet az idős tagjaink irányában történő nagyobb toleranciára, az elnökségi tagok munkastílusának javítására, az egyesületből való kiválások okainak elemzésére.
Kovács József nyugállományú alezredes- korábbi alapítvány elnöke- hozzászólásában elmondta, hogy az ö tevékenységi időszakában sem volt egyszerű a kuratórium működése. Úgy véli, jelenlegi vezető agilis, jó munkabírású, sok sikert kívánt tevékenységéhez.
Kelemen József nyugállományú altábornagy úr elmondta, félig-meddig hazajött, hiszen aktív korában vezető parancsnoki beosztásokat is betöltött gépesített lövészalakulatnál, később az 1990-es években korábbi BEOSZ elnökként is megfordult Debrecenben.
Hangsúlyozta más civilszervezetekkel, nyugdíjas egyesületekkel való együttműködés fontosságát, és tájékoztatta a jelenlévőket a BEOSZ előtt álló legfontosabb feladatokról.
A beszámolókkal, a hozzászólásokkal a tagság egyetértett, elfogadta azokat.
Ezek után a BEOSZ és a Bocskai István Bajtársi Egyesület elnökei elismeréseket adott át a legaktívabb egyesületi tagoknak.
Oláh László nyá. alezredes

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét - Tájékoztató városunkról, Kecskemétről

2015.03.18 19:11


„Nőtagozatunk szervezésében a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének tagjai rendkívül érdekes és tanulságos klubesten vettek részt a közelmúltban. Barcsik Zoltánné –Nőtagozatunk vezetője –Kósa József képviselő úr aktív támogatásával, közreműködésével Egyesületünk tagjait érintő témákból összeállított tájékoztatót szervezetek. A kiselőadások megtartására felkérték dr. Provaznyik Balázs szociálpolitikai-, Csonka Imre társadalompolitikai-, dr. Orbán Csaba városüzemeltetési osztályvezetőket, Gréczi Ágnes civil-és bűnmegelőzési referenst.
A felkért előadók tájékoztatót adtak a megjelenteknek az adott témákból, városunk,- Kecskemét- jelenlegi helyzetéről, a jövőbeni megvalósításra váró tervekről.
A hallgatóság örömmel fogadta a tájékoztatókat, számtalan kérdés is elhangzott, melyekre az előadók igyekeztek korrekt válaszokat adni.
Különösen érdekelte a megjelenteket a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztató, azok megelőzésére tett javaslatok konkrétsága.
Ugyanígy az érdeklődésre számot tartott Kecskemét tömegközlekedésének helyzete, de érdeklődés kísérte az egészségi szolgáltatásokban várható változásokat is.
A tájékoztatón vendégként megjelentek a petővárosi Nyugdíjas Klub képviselői is Samu Péterné elnök asszony vezetésével
. A felkért előadók ígéretet tettek arra, hogy a jövőben is szívesen adnak tájékoztatást, amennyiben erre igény mutatkozik.”

Kecskemét 2015-03-18Csóka Tamás nyá. ezredes
elnök

Pető László - 2015. évi közgyűlés

2015.01.22 18:21

A kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja január 17-én tartotta közgyűlését. A rendezvényen részt vett Szombathy Árpád alezredes a MH 64. BSZJ log. e törzsfőnöke, Mészáros Károly százados a MH HKNYP 4. sz. TÉK érdekvédelmi részlegvezetője, Pásztor István nyá. ezredes a BEOSZ DDR régióvezetője, Stikel János nyá. ezredes a Nyugdíjasok Szervezetei Somogy Megyei szövetségének elnöke, Koppány Zoltán nyá. százados a MVRSZ Somogy M. egyesületének elnöke, Schulteisz János nyá. alezredes a Radar alapítvány elnöke. Elhangzottak a szokásos beszámolók, majd hozzászólások következtek. Többen méltatták az egyesület elmúlt évben tartott 50. éves évfordulójának rendezvény sorozatát. Megválasztásra került a 2016. évi tisztújítás jelölő bizottsága és a BEOSZ küldöttgyűlés két tagja. A közgyűlés több kiegészítéssel elfogadta a vezetőség által beterjesztett 2015. évi programot, valamint egyetértett a vezetőség által javasolt tagsági díjjal. Szerény ajándékokkal ismerte el a vezetőség a jubileumi év ulti-, römi-, és horgász bajnokát. A hivatalos rész befejezése után ízletes vacsora, majd jó hangulatú bál következett.

Buza Vince - Karácsonyi szomszédolás

2014.12.30 10:17

Évzáró, kalória égető túrát rendezett Szabadszálláson a helyi nyugdíjas klub 2014. december 27-én, melyen több mint 50 részvevő élvezhette a gyönyörű napsütést.
Szabadszállás és Izsák között 21-, illetve 6 km-es távok között választhattak a gyaloglók, melynek során bejárták a Strázsa-hegy és a Balog-hegy környéki erdőket, megtekintették a Biczó csárda által létesített és fenntartott tanya-múzeumot, szaloncukorral, rágógumival, gyümölccsel pótolhatták a közben elvesztett energiát, majd a célban egy tál finom csülkös babgulyás elfogyasztása mellett, forralt bort iszogatva, jót beszélgetve szűrhették le a rendezvény tapasztalatait.
A rendezvényről részletes beszámolót találsz a klub honlapján: http://baratokfc.5mp.eu/web.php?a=baratokfc&o=HLU6LJBs_L
, illetve egy fényképalbumot nézhetsz meg az egyik közösségi oldalon: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1524982047786809.1073741834.1420067301611618&type=1

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2014.12.16 16:33

„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete december 15.-én –a több mint tíz éves hagyományát ápolva -az idén is megtartotta közös karácsonyi ünnepségét, melyre meghívta a Veterán Repülők kecskeméti Szervezetének- és Rendőrségi Nyugdíjas Klubnak a tagjai is.

A közösen feldíszített karácsonyfa mellett az Egyesület elnökének köszöntő szavai után a bensőséges hangulatú ünneplést színesítette Szabó Sándor tanár Úr tárogatón előadott nívós műsora.
Ezt követte az óvodás Váczi Kata,/néhai Józsa Lajos nyá. alez. unokája/ aki gyönyörű verssel szórakoztatta a megjelent nagyszülőket, majd az idősebb korosztály tagjai léptek színre. Az előadott versek egyöntetű sikert arattak a „szépkorúak” körében.
Az est folyamán külön köszöntötték a kerek évfordulójukat megért klubtagokat, akik elérzékenyülve vették kezükbe a névre szóló Emléklapot.
Végül az esti órákig tartó beszélgetés, az ízes falatok elfogyasztása a jófajta alföldi borok kíséretében, a régi, fiatalkori emlékek felidézése után, feledve a napi gondokat, problémákat jóleső érzéssel fejeződött be az előrehozott közös karácsony.”

Buza Vince - A Bakonyban találkoztak a mikulással

2014.12.08 10:15

A Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub túra szakága terveinek megfelelően ebben az évben is részt vett december 6-án a Bakonyi mikulás teljesítménytúrán. Az időjárás előrejelzés nem kecsegtetett szép téli, de szép őszi idővel sem, ezzel szemben eső, köd és sár várta a rút idő ellenére szép számban megjelent túrázni vágyókat. A nehéz, de csodálatos túráról a beszámolót a http://hnykszabadszallas.5mp.eu/web.php?a=hnykszabadszallas&o=krPvJ2No1g oldalon találod meg.

Magócsi Zoltán - Re: A Bakonyban találkoztak a mikulással

2014.12.08 10:26

Gratulálok! Nem a leíráshoz, elolvastam és megnéztem mindent a honlapon és a szöveg, illetve a képek, videók tanúsítják, hogy bizony embert próbáló túrára mentetek és nem is először. Nem kis teljesítmény, szóval ehhez gratuláltam.

Berdó Gábor Károly nyá. százados - 25 éves a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület

2014.11.23 20:20

A mai napon van a 25. évfordulója annak, hogy a Fejér Megyei Bíróság bejegyző határozatának jogerőre emelkedésével megkezdte működését a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület.
Tevékeny és hasznos, sokszor küzdelmes negyedszázad van mögöttünk.
Hirdettük és hirdetjük a hazaszeretet, a bajtársiasság, a katonai tisztesség és becsület eszméit, a haza fegyveres védelmének szükségességét és fontosságát.
Őrizzük katonaelődeink emlékét, hirdetjük hősiességüket, önfeláldozásukat, amely nélkül hazánk nem érhette volna meg ezeréves államiságát.
Minden évben megemlékezünk az egyesület névadójáról, Wathay Ferencről, Székesfehérvár egykori vicekapitányáról.
2014. szeptember 19-én a huszonöt éves évforduló megünneplésén az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség egyesület zászlót adományozott nekünk.
Köszönjük az elmúlt huszonöt évet az alapítóknak, a tagoknak és a támogatóinknak.

Csóka Tamás nyá. ezredes - Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét

2014.11.23 18:08


„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete 2014. november 21-én bensőséges hangulatú összejövetelt szervezett. Az ünnepségre meghívást kaptak a kecskeméti Veterán Repülők -és a Rendőrségi Nyugdíjas Klub tagjai is, akik örömmel vettek részt a közös rendezvényen.

Durgó Tamás szds.úr a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője a -Honvédelmi Miniszter Úr megbízásából- Horváth Jánosnénak az Egyesület gazdasági felelősének a közösségért végzett kimagasló munkája elismeréséül Honvédelemért Kitüntető Cím Ezüst fokozatást nyújtotta át.

Ezt követően az Egyesület elnöke köszöntötte a Klub mindazon tagjait, akik ebben az évben ünnepelték születésük kerek évfordulóját, nem kevesebb, mint 22 főt.
Majd az Egyesület azon tagjait is felköszöntötte, akik az év második felében tartják névnapjukat.
A családias hangulatú ünnepség után finom vacsora elfogyasztása következett, ami megalapozta az est hátralévő részének vidám hangulatban eltöltött idejét.
Az est egyik fénypontja volt a tombolasorsolás, amely sok vidám percet és örömet szerzett a résztvevőknek.
A megjelentek korukat meghazudtoló lendülettel ropták a táncot kora esti órákig, fiatalkoruk szép emlékeit és slágereit felidézve.”

„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete 2014. november 21-én bensőséges hangulatú összejövetelt szervezett. Az ünnepségre meghívást kaptak a kecskeméti Veterán Repülők -és a Rendőrségi Nyugdíjas Klub tagjai is, akik örömmel vettek részt a közös rendezvényen.

Durgó Tamás szds.úr a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője a -Honvédelmi Miniszter Úr megbízásából- Horváth Jánosnénak az Egyesület gazdasági felelősének a közösségért végzett kimagasló munkája elismeréséül Honvédelemért Kitüntető Cím Ezüst fokozatást nyújtotta át.

Ezt követően az Egyesület elnöke köszöntötte a Klub mindazon tagjait, akik ebben az évben ünnepelték születésük kerek évfordulóját, nem kevesebb, mint 22 főt.
Majd az Egyesület azon tagjait is felköszöntötte, akik az év második felében tartják névnapjukat.
A családias hangulatú ünnepség után finom vacsora elfogyasztása következett, ami megalapozta az est hátralévő részének vidám hangulatban eltöltött idejét.
Az est egyik fénypontja volt a tombolasorsolás, amely sok vidám percet és örömet szerzett a résztvevőknek.
A megjelentek korukat meghazudtoló lendülettel ropták a táncot kora esti órákig, fiatalkoruk szép emlékeit és slágereit felidézve.”

„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete 2014. november 21-én bensőséges hangulatú összejövetelt szervezett. Az ünnepségre meghívást kaptak a kecskeméti Veterán Repülők -és a Rendőrségi Nyugdíjas Klub tagjai is, akik örömmel vettek részt a közös rendezvényen.

Durgó Tamás szds.úr a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1.Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője a -Honvédelmi Miniszter Úr megbízásából- Horváth Jánosnénak az Egyesület gazdasági felelősének a közösségért végzett kimagasló munkája elismeréséül Honvédelemért Kitüntető Cím Ezüst fokozatást nyújtotta át.

Ezt követően az Egyesület elnöke köszöntötte a Klub mindazon tagjait, akik ebben az évben ünnepelték születésük kerek évfordulóját, nem kevesebb, mint 22 főt.
Majd az Egyesület azon tagjait is felköszöntötte, akik az év második felében tartják névnapjukat.
A családias hangulatú ünnepség után finom vacsora elfogyasztása következett, ami megalapozta az est hátralévő részének vidám hangulatban eltöltött idejét.
Az est egyik fénypontja volt a tombolasorsolás, amely sok vidám percet és örömet szerzett a résztvevőknek.
A megjelentek korukat meghazudtoló lendülettel ropták a táncot kora esti órákig, fiatalkoruk szép emlékeit és slágereit felidézve.”

Magócsi Zoltán, BBBE - A bajtársiasság negyedszázada

2014.11.22 22:38

25. születésnapját ünnepelte 2014. november 21-én a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület. Vendégeink és tagjaink megtöltötték a Nemzetvédelmi Egyetem dísztermét. Akit a részletek és a fotók is érdekelnek, tisztelettel kérjük, látogasson el honlapunkra: a http://www.balassiegyesulet.hu/cikkek/nyitooldal/a-bajtarsiassag-negyedszazada.html címre.

Buza Vince - Érdekvédelmi előadás Szabadszálláson

2014.11.12 23:20

2014. november 12-én a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub szervezésében a honvédségtől nyugállományba vonult nyugdíjas, vagy járadékos tiszt, altiszt (tts) és közalkalmazott (pa. is) állomány részére tájékoztató került megrendezésre.

A tájékoztatót Durgó Tamás százados az MH HKNYP 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (a volt KIEG) irodavezetője tartotta. Előadásában értelmezte az érvényben lévő jogszabályok alkalmazásának gyakorlati kérdéseit és felhívta a figyelmet a "kiskapuk" által nyújtott lehetőségekre is.

Az igen hasznos tájékoztatót követően kérdésekre válaszolt és bátorította a jelenlévőket, de minden érintettet is, hogy ügyes-bajos gondjaikkal bátran keressék az irodát félfogadási időben, de akár azon kívül is.

Az érvényben lévő érdekvédelemmel kapcsolatos szabályzók megtalálhatók a klub honlapján a letölthető dokumentumok között (http://hnykszabadszallas.5mp.eu/web.php?a=hnykszabadszallas&o=WWo_r39mcA) és ugyaninnen letölthető az előadás anyaga is.

Honlap szerkesztő - Re: Érdekvédelmi előadás Szabadszálláson

2014.11.14 09:47

Köszönöm, visszakaptam a reményt, hogy vannak, akik élni akarnak a BEOSZ honlap lehetőségeivel. Sok sikert kívánok az egyesületi munkában és a klub színvonalas honlapjának üzemeltetésében!

Magócsi Zoltán, BBBE - Megemlékezés a "lapátosok seregéről"

2014.11.14 09:38

A Miniszterelnökség a „Civil Alap – 2014” keretében a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület A „lapátosok serege” és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert támogatás felhasználásával, előadással egybekötött beszélgetést, emlékhely koszorúzást és három helyszínen ünnepi műsort (Szeged, Nyíregyháza - Nagykálló, Budapest) tartalmazó megemlékezés-sorozatot szervezett.
A megemlékezés-sorozatról szóló összefoglaló beszámoló a http://www.balassiegyesulet.hu/cikkek/nyitooldal/teljesitettuk--amit-vallaltunk.html címen olvasható.

Magócsi Zoltán, BBBE - Nagykálló, Nyíregyháza - Holokauszt 70

2014.10.30 10:22

A Balassi Egyesületnek a Holokauszt 70. évfordulójához kötődő megemlékezés-sorozata október 28-án Nagykállóban, majd Nyíregyházán folytatódott, közös szervezésben a Nyíri Honvéd Egyesülettel. Ez már nem az első közös rendezvénye a két bajtársi egyesületnek. Fényképes részletek a BBBE honlapján, a http://www.balassiegyesulet.hu/cikkek/nyitooldal/nagykallo--nyiregyhaza---holokauszt-70.html címen találhatók.

Webmester - Sikeres túra a Horgászcentrumhoz - Szabadszállásról

2014.10.30 10:15

A „vénasszonyok nyarát” kihasználva gyalogos túrát szervezett a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub 2014. október 19-én a Kunadacsi Horgászcentrumhoz. A szikrázó napsütés több, mint száz résztvevőt köszöntött a különböző távokon. A túráról szóló fényképes beszámoló az egyesület honlapján http://hnykszabadszallas.5mp.eu/web.php?a=hnykszabadszallas&o=krPvJ2No1g a „Sikeres túra a Horgászcentrumhoz” című cikkben, vagy közvetlenül a http://5mp.eu/web.php?a=baratokfc&o=WwgUbUpDuW címen található.

Magócsi Zoltán, BBBE - Olomoucban volt a Balassi Egyesület delegációja

2014.10.27 16:56

2014. október 16-án ünnepelte a Cseh Hadsereg Hivatásos Katonáinak Szövetsége Olomouci Nyugállományúak Klubja (KVDO), megalakulásuk 25. évfordulóját. A Balassi Egyesület meghívást kapott az évforduló alkalmából rendezett konferenciára. Részletek és fotók az egyesület honlapján a http://www.balassiegyesulet.hu/cikkek/nyitooldal/olomoucban-voltunk.html címen.

Magócsi Zoltán, BBBE - Két fontos megemlékezés a Balassi életében

2014.09.23 20:46

Két fontos megemlékezés is volt az elmúlt héten a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület életében. Az egyiket szeptember 17-én Szegeden tartottuk, ahol a Zsinagógában emlékeztünk a Holokauszt áldozataira. 19-én pedig a XIII. kerületi lokálpatriótákkal és a Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesületével közösen az EHSZ Nemzetközi Békenapról emlékeztünk meg. Részletek az Egyesület honlapján, www.balassiegyesulet.hu címen.

Magócsi Zoltán (BBBE) - Szlovák bajtársak látogatása

2014.08.01 16:52

A szlovák, Trencsényi nyugállományú klub tagjait fogadta a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület Budapesten (2014. 07. 30.) és Szentendrén (2014. 07. 31.). A programról készült fotók az egyesület honlapján, a "Galéria"-ban találhatók, a http://www.balassiegyesulet.hu/fenykepek/kepek-2014-bol/szlovak-bajtarsak-latogatasa/ címen.