Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Ülésezés, ülésezés...

2022.03.17

Március 17-én sűrű programot tudhattak maguk mögött a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkavállalói oldalának képviselői. Kilenc órai kezdéssel a Fórum 2022. évi első ülésén a Honvédszakszervezetet (HOSZ) Czövek János elnök, Szendrei Zoltán alelnök, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetét (HODOSZ) Varga István elnök és Dr. Horváth Tibor alelnök, míg a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét (BEOSZ) Vilner Péter ny. ezredes, alapfeladati elnökhelyettes képviselte.

hef_02.jpg

A honvédelmi minisztérium képviseletét a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály főosztályvezető, Szűcs Loránd dandártábornok látta el, akinek megnyitó és üdvözlő gondolatait követően a napirend előtti hozzászólás lehetőségével sem a munkaadói, sem a munkavállalói oldal tagjai közül senki nem élt, így az első napirenddel megkezdődött a délelőtti program.

hef_01.jpg

Elek József ezredes, a humánpolitikai főosztály vezetője a 2022. év eleji béremelés megvalósulásnak helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket, kiemelve, hogy január 1-jével a katonai és a honvédelmi alkalmazotti állományra is kiterjedt az illetményfejlesztés, bár különböző mértékben. Folytatva a helyzet elemzését szólt az un. fegyverpénz kifizetéséről, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelkedésének hatásairól, az egészségügyi és a kulturális ágazat tagjainak bérkorrekciójáról.
Czövek János, a HÉF munkavállalói oldal képviselőjeként megköszönte az alapos és minden részletre kiterjedő tájékoztatást, és elmondta, hogy a fegyverpénz monitorozását végzi a szakszervezet, figyelik, hogy az érintetti körből ki nem kaphatta meg, és ezt azonnal jelezni fogják az illetékesek felé. Varga István, a HODOSZ elnöke a különböző mértékű fejlesztések ellenére kritikusan fogalmazta meg a honvédségi alkalmazottak illetmény helyzetét, kitérve a minimálbérek emeléséből fakadó feszültségekre is. A következőkben a különleges jogrend alatt végzett feladatokat ellátó katonák és honvédelmi alkalmazottak helyzetét elemezte és értékelte a humánpolitikai főosztály vezetője, kiemelve, hogy a feladat kiegészült az ukrán helyzet miatti rendelkezések alkalmazásával is. A munkáltatói oldal köszönetét fejezte ki a tevekénységben résztvevőknek, de három fontos dologra hívta fel a munkaadói oldal figyelmét. Egyrészt a válsághelyzet miatt elmaradt leszerelések okozta feszültségre, a kötelező védőoltások, valamint, harmadrészt, a jelenleg jelentkező elszállásolási problémákra.
A negyedik napirendben Szabó József ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnokság (MHP) Személyzeti Csoportfőnökség humánszolgálati főnöke a honvédelmi alkalmazottak igazolvány ellátásával, majd a missziós szolgálatot teljesítők helyzetével, végül a hatodik napirend során a honvédelmi alkalmazottak „önkéntes vállalási” nyilatkozatainak helyzetével foglalkozott. A témák kapcsán, a missziós helyzet elemzése során a munkáltatói oldal képviselője a műveleti szabadnapok családi környezetben történő kivételére és ennek biztosítására hívta fel a figyelmet.
A HÉF az utolsó napirendjében a HM Hatósági Főosztály részéről Rávai Attila ezredes, osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket a katonai szervezetek munkavédelmi helyzetéről, a munkavédelmi képviselők képzésének és tevékenységének tapasztalatairól. A téma kapcsán Czövek János felhívta figyelmet a békeelhelyezési körülmények, és a megfelelő munkahelyi feltételek biztosításának és fejlesztésének fontosságára.

Két órai munka után Szűcs Lóránd dandártábornok zárszavával ért véget a HÉF 2022. I. negyedévi ülése, de rövid pihenő után délután egy órakor a munkavállalói oldal képviselői, kiegészülve még néhány érintettel, a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport ez évi első ülésén találták magukat.

imcs_01.jpg

Szabó József ezredes, humánszolgálati főnök bevezető és üdvözlő gondolatai között elmondta, hogy a mai ülésre egy év szünet után kerül sor, hisz a tavalyi év folyamán a pandémia miatt nem lehetett összehívni a munkacsoport üléseit. A bevezető után Jónás Helga alezredes, vezető kiemelt főtiszt, a humánpolitikai főosztály munkatársa a vásárlói kedvezmények eddigi rendszerét értékelte, kiemelve a nyugállományúak részére biztosított kedvezményeket, ahol elmondta, hogy a jelenleg a tárca részére biztosított 34 lehetőségből 32-vel a ők is tudnak élni. Szólt a tovább fejlesztés terveiről is, amely elsősorban az online vásárlási lehetőségek szélesebb alkalmazását, az ágazati vásárlások bővítését és az alternatív közlekedési lehetőségek szélesítését célozzák meg. A BEOSZ képviselője hozzászólásában elmondta, hogy a kezdeti nehézségek után ma már mindenki az internet lehetőségével könnyen tájékozódhat a kedvezmények köréről (például: https://www.beosz.hu/cikkek/vasarloi-kedvezmenyek/), azonban az országos lefedettség esetében is egy-egy kisvárosban lakó nyugdíjas nehezen tudja a vásárlói kedvezmények előnyét élvezni, ezért fontos az online vásárlási lehetőségek kiszélesítése.
Később izgalmas témával folytatta munkáját a munkacsoport. „A poszt-covid hatások csökkentésének egészségügyi lehetőségei a nyugállományú katonák és hozzátartozóik körében” című napirend elődója dr. Timár Mihály ny. orvos ezredes volt, aki elsősorban orvos-egészségügyi szempontból részletesen elemezte a Covid-19 hatásait, a poszt-covid megelőzés fontosságát, kitérve a Honvédkórház lehetőségeire is. BEOSZ képviselője kifejtette, hogy a poszt-covid hatásnak nemcsak egészségügyi következményei, hanem komoly pszichés, lelki problémái is lehetnek, és ennek gondozása, kezelése is nagy figyelmet igényel, akár szervezett segítségnyújtás alkalmazásával is.
A következő napirendként a munkacsoport titkára a honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal történő ellátás helyzetéről tájékoztatta a munkacsoport tagjait, elmondva, hogy az igazolvánnyal történő ellátás folyamatosan, a tervek szerint a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 65/2021. (XII. 22.) HM utasítás alapján történik.
A munkacsoport ülése aktuális idősügyi kérdések kötetlen megbeszélésével zárult.
Egy hosszú, és tartalmas nap után könnyed utazás következhetett a zsúfolt vonattal Esztergomig.

Vilner Péter ny. ezredes
alapfeladati elnökhelyettes

A fotókat Szabó Lajos zászlós készítette,
forrás: honvedelem.hu