Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tájékoztató a 2017. évi gyermektáboroztatásról

2017.05.06

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány anyagi támogatásával nyári gyermektáborokat szervez. A gyermektáborok turnusai pénteki nappal kezdődnek és a következő pénteki napon érnek véget. A táborokba 50 fő 8-12 éves gyermeket várunk. A gyermekek részére ötszöri étkezést, szállást és gazdag program kínálatot biztosítunk.
A gyermekek – tábor helyszínére történő - szállítása egyénileg történik.
A táborok helyszíne: MH RKKK, 8172 - Balatonakarattya, Tompa M.u.1.
Táborozási turnusok:
I. június 23 - június 30.
II. június 30 - július 7.
III. július 7 - július 14.
IV. július 14 - július 21.
V. július 21 - július 28.
VI. július 28 - augusztus 4.
VII. augusztus 4 - augusztus 11.
VIII. augusztus 11 - augusztus 18.
IX. augusztus 18 - augusztus 25.
A táborozásra jogosultak: Magyar Honvédség személyi állománya és a Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozó szociálisan rászoruló igényjogosult családok 8-12 év közötti gyermekei, árvái és félárvái, unokái.
A támogatás:
A Közalapítvány a táborozás költségeihez nettó 45 000,-Ft/fő/turnus támogatást nyújt, a személyi állomány, valamint az MH szociális gondoskodási körébe tartozó hátrányos, vagy súlyos élethelyzetű családok gyermekei, árvái, félárvái (a támogatás unokákra nem terjed ki) részére abban az esetben, ha a család egy főre eső nettó jövedelme a 71.000- Ft-ot nem haladja meg, és életkörülményeire, vagyoni viszonyaira, szociális helyzetére tekintettel rászorulónak minősül. A Közalapítvány Alapító Okirata alapján a kuratórium dönt a jogosult szülők gyermekeinek üdülési támogatásáról. A Kuratórium döntéséről a támogatást kérők tájékoztatást kapnak. A Közalapítvány a gyermektáborba jelentkező részére tárgyévben csak egy alkalommal, egy turnusra biztosít támogatást.
A támogatás feltételeiről a Közalapítvány ad tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
HM: 02-222095; fax: 02-222090
Városi: 06-1-4741594; fax: 06-1-4741595
email: titkarsag01@hka.hu
Honlap: www.hka.hu
Levelezési cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
A táborozás költsége:
A tábor költsége (bruttó)                   57 150,-Ft/fő/turnus
Közalapítványi támogatás (nettó)      45 000,-Ft/fő/turnus
Szülők által fizetendő térítés (bruttó)  12 150,-Ft/fő/turnus.
A jelentkezés határideje 2017. május 23.
A jelentkezések a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A kiválasztott turnus telítettsége esetén – egyeztetést követően és igény esetén – a gyermeket más, szabad turnusba irányítjuk. A jelentkezők részére programot és tájékoztatót küldünk.
A jelentkezés módja:
A szabályosan kitöltött üdültetési adatlapot és a támogatást igénylő nyomtatványt a meghirdetést követően a rekreációs felelősnek kell átadni, aki az üdültetési adatlapot az MH RKKK, a támogatási igényt a Közalapítvány részére 2017. május 23-ig megküldi.
Az MH szociális gondoskodási körében lévők esetében az adatlapot és a támogatás igénylő nyomtatványt az MH Kiképzési és Központi Nyilvántartó Parancsnokság területileg illetékes irodáin keresztül kell az MH RKKK és a Közalapítvány részére eljuttatni fenti időpontig.
A támogatást igénylő nyomtatvány letölthető a Közalapítvány (http://hka.hu/) és az MH RKKK (www.honvedudulo.hu) honlapjáról. A gyermek törvényes képviselője/ szülője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított egészségügyi nyilatkozattal köteles igazolni a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.
Legkésőbb a tábor megkezdéséig kell átadni az MH RKKK képviselője részére az alábbi dokumentumokat:
- Hozzájáruló nyilatkozat (kép- és hangfelvétel készítéséhez, nyilvánossághoz történő közvetítéséhez)
- Táborozási szabályzat tudomásulvétele
- Egészségügyi nyilatkozat.
Elérhetőségek:
E-mail: mhrkkk.rendezveny@mil.hu,
Fax: 02 32 1160, 88 543 041; HM: 02 32 1226

(Valamennyi szükséges nyomtatvány letölthető a BEOSZ honlapjáról az Érdekvédelem, érdekképviselet/Letölthető nyomtatványok menüben - szerk.)