Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tájékoztatás az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumának 2018. júliusi üléséről

2018.07.12

2018. július 12-én ülésezett a MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriuma. Az ülésen – mint az már a korábbiakban kialakult - részt vettek a civil szervezetek képviselői továbbá ez alkalommal meghívást kapott a MH KIKNYP Parancsnoka, a Fővárosi és több megyei érdekvédelmi iroda vezetője illetve képviselője. Szabó József ezredes a kuratórium elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a kibővített létszámú üléssel alkalmat kívántak teremteni a döntési folyamatba való betekintésre, az egymásra épülő munkafolyamatok megismerésére a segélyezési rendszer hatékonyabbá tétele érdekében, hozzátette, hogy egy-egy kérelem kapcsán döntési joga a kuratórium tagjainak van, de mindenkinek a hozzászólására, véleményére számítanak. Ezek után rátértek a több mint 200 kérelem megvitatására és a „vitatást” most bátram írhatom, hiszen több olyan kérelem is napirenden volt, melynek eldöntése előtt élénk vita alakult ki. A hozzászólásokból kiderült, hogy a helyszíni munka során szerzett benyomások (legyen az a csapatnál lévő humánszolgálati vagy az érdekvédelmi iroda munkatársa általi látogatás) és az iratok olykor más körülményeket mutatnak. Kiderült továbbá az is, hogy mekkora munka és felelősség hárul az alapítvány munkatársaira is az előkészítés során, mivel gyakran csak további körülmények tisztázásával kerülhetnek az anyagok beterjesztésre. Ez alkalommal az előterjesztések túlnyomó része (191 db) a HM gondoskodási körébe tartozó – nyugállományú, hozzátartozó, szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetet szenvedett - személy kérelme volt. Az indokolásokat figyelve sajnos továbbra is az látszik, hogy sokan küzdenek nagy összegű gyógyszerköltségek, hiteltartozások és olykor gyermeknevelési költségek miatti megélhetési problémákkal, de gondot okoz a váratlan vagy ugyan előrelátható, de jelentős összegű kiadások fedezetének előteremtése is. A kuratóriumi tagok végül több mint 10 millió forint segély odaítéléséről döntöttek.
Az ülés második részében Gyuris Mihály a kuratórium titkára beszámolt a gyermektáboroztatás eddigi tapasztalatairól és elmondta, hogy eddig már 214 gyermek vette igénybe ezt a lehetőséget, ami jelentős előrelépés. Majd a kuratórium tagjai – az elmúlt időszakok jövedelmi változásaira figyelemmel – döntöttek a Szolgáltatási Szabályzat módosításáról. Ennek értelmében az aktív állomány esetében – a gondoskodási körbe tartozókkal megegyezően – az egy főre eső jövedelem határ 90 000.- forintra módosult, az adható segély összege pedig 38 650 forintról alaphelyzetben 50 000.- forintra emelkedik és továbbra is megmarad a lehetősége – javaslat alapján – magasabb összeg megítélésének. A Közalapítvány szolgáltatási szabályzatának változtatással érintett részét tájékoztatásul közzétesszük.

Sztanó Zsuzsanna ny. őrgy.