Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Szolgálati járandóság – öregségi nyugdíj

2019.06.17

Az elmúlt hetekben két – különösen a szolgálati járandóságban részesülőket érintő – témában érkeztek megkeresések és bár korábban már foglalkoztunk a kérdésekkel azonban érdemes feleleveníteni a válaszokat. A kérdések pedig a következők: Mi a teendő, ha valaki betölti az öregségi nyugdíj korhatárt? Az adategyeztetés során hová tűntek a korábbi szolgálati idők?
Az öregségi nyugdíj korhatár 2019-ben 64. életév. A szolgálati járandóságban részesülők közül idén az 1955-ben születettek válnak jogosulttá a csökkentés nélküli összeg folyósítására. A csökkentés nélküli összeg folyósítását külön kérni nem kell. Az érintettek részére a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztató levelet küld, melyben jelzi a jogosultság időpontját és felhívja a figyelmet az új megállapítás lehetőségére. Mivel a jogosultság kezdete általában hó közben esedékes elfordulhat, hogy az elszámolásra csak a következő utalásnál kerül sor. A levélben jelzett új megállapítás azok számára lehet érdekes, akik a szolgálati járandóság mellett (2012. január 01. után) dolgoztak és ezzel további szolgálati időt szereztek. Fontos azonban tudni, hogy az utólag szerzett szolgálati idő nem a korábbi szolgálati nyugdíjnál beszámított időt növeli, hanem egy új eljárást alapoz meg. Az új eljárásban már az öregségi nyugdíjra vonatkozó társadalombiztosítási szabályok szerint kell eljárni. A megállapító szerv a lakhely szerint illetékes kormányhivatal, a szolgálati idő a tb szabályok szerint kerül figyelembe vételre és a számítás alapja pedig az 1988-tól a megállapításig elért kereset lesz.
Ennél a pontnál csatlakoznék a másik, az adategyeztetéssel összefüggő és a szolgálati időre vonatkozó kérdéshez.
Az adategyeztetés lényege, hogy korosztályonként haladva a társadalombiztosítási (tb.) nyilvántartások alapján értesítik az ügyfeleket (a majdani öregségi nyugdíjra jogosultat) a rendelkezésükre álló adatokról ezzel is elősegítve a későbbi ügyintézési határidő lerövidülését. (Talán többeknek volt már tapasztalata a családban arról, hogy a polgári szabályok szerinti nyugdíjba vonulás folyamata - az igazolások beszerzése miatt – olykor hosszú hónapokat vesz igénybe.) A tb. nyilvántartás csak azokat az adatokat tartalmazza melyek közlését a korabeli jogszabályok előírták. A fegyveres testületek esetében ilyen kötelezettség 1997-ig nem volt, majd ekkor az 1988-ig visszamenőleges adatokat kellett közölni. Többek között ez okozza, hogy a korábban hívatásos állományba kerülök esetében a kimutatás hiányos. A hiányzó idők a megfelelő eredeti okmányokkal – főiskolai leckekönyv, személyügyi szervek vagy központi irattár igazolása, stb. - igazolhatok. A tb. szempontjából nem tekinthető szolgálati idő igazolásnak a korábbi nyugdíjmegállapító határozat. A határozatban szereplő szolgálati idő, ugyanis a fegyveres szervek hívatásos állományú tagjaira vonatkozó – korábbi - jogszabályok alapján számított idő, ami nem minden esetben azonos a tb. szabályok szerint figyelembe vehető időkkel. Néhány példa: A tb. szabály alapján nem kerülhet beszámításra a katonai kollégiumi „növendéki” idő, a szakközépiskolában eltöltött középiskolai idő (ez utóbbinál, ha az iskolai idő alatt volt „nyári” munka és erről rendelkeznek adatokkal az beszámítható). A tb. szabály nem tartalmazza az úgy nevezett „csapatszorzó” számítást, vagyis ezek az idők sem növelik a valós szolgálati időt.
Az adategyeztetés a korhatárt később betöltök számára fontos és ezért célszerű a kapott iratokat áttekinteni és a valóban szükséges észrevételeket megtenni. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy a jelenlegi jogszabály a szolgálati járandóságban részesülök esetében azt írja elő, hogy az öregségi korhatár betöltésekor az akkor folyósított ellátás és a tb. szabályok szerint – külön kérelemre - megállapított öregségi nyugdíj közül a kedvezőbb összegű ellátást kell folyósítani.
A tájékoztatás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény (tb) és a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény szabályai alapján készült.

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrnagy