Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

HÉF ülés a pandémia árnyékában

2020.10.08

Az elmúlt hét közepén tartotta III. negyedévi ülését a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF). A szokásos szívélyes köszöntéseket, de az egész ülést kedvezőtlenül befolyásolta a járvány további terjedésének veszélye, ezért az ülés szigorú szabályok meghatározásával kezdődött. Még napokkal annak megkezdése előtt megérkezett a HÉF titkárának figyelem felhívó levele, amiben tisztelettel kért mindenkit, hogy az egyeztetésre szíveskedjen magával orrot és szájat eltakaró védőmaszkot hozni, mert „a tanácsteremben a védőmaszk viselése az értekezlet ideje alatt kötelező”, valamint felhívta a figyelmet a kézfertőtlenítés és a távolságtartás betartásának fontosságára. A három fős résztvevői létszám alapján a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét (BEOSZ) az értekezleten Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök, Vilner Péter nyá. ezredes, elnökhelyettes és Bagi László nyá. ezredes, érdekképviseleti ügyvivő képviselte.
Járványhelyzet ide, járványhelyzet oda, sűrű program elé néztek a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői, hisz kilenc napirend megbeszélése került meghatározásra.
A fórumot Szűcs Lóránd dandártábornok, a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője, levezető elnök nyitotta meg. A honvédelmi minisztériumot Dr. Ruszin Romulusz humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte. Napirend előtt Varga István, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) elnöke szakértői egyeztetést kezdeményezett a megszűnő kollektív szerződések helyébe lépő új szabályzókról, kiemelve, hogy a kollektív szerződés hiánya jelentős hátrányt okozhat a munkavállalóknak és a megszűnés számtalan problémát vethet fel. A válaszban ígéretet kapott, hogy a minisztérium határidőre rendezni fogja a szerződések hiánya miatti helyzetet.
Az első napirendi pont előadójaként Dr. Ruszin Romulusz a Magyar Katona Program jelenlegi helyzetével kapcsolatban tájékoztatta az ülés részvevőit. Hangsúlyozta, hogy „a megbecsült katona a legjobb mozgósító, toborzó erő”. Elmondta, hogy az új Hjt. kialakítása során jelentős előrelépés történt, de megjegyezte, hogy nem minden kérdésben van egyetértés, és a nyugállományúakat „obsitos” állománynak nevezte, akik ismét visszakerülnek a törvénybe. Tele vannak tervekkel – jegyezte meg zárásként, hozzátéve, hogy rövidesen minden honvédségi gondozási körbe tartozó ingyen meg fogja kapni az „Obsitos” nevű kiadványt, amelynek elkészítésében résztvevő társadalmi szervezetek munkáját előzetesen is megköszönte. Czövek János, a Honvédszakszervezet elnöke (HOSZ), a munkavállalói oldal képviselője megköszönve a tájékoztatót, kérte, hogy minél hamarabb szükségük lenne egy kodifikált törvény-tervezetre, hogy az érdemi vitát tovább folytatni lehessen.
A következő napirendi pontban a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési terv aktuális helyzetét ismertette az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség képviselője, részletezve a haderőnemek szerinti eddigi fejlesztések eredményeit és a várható további technikai fejlesztések részleteit. A munkáltatói oldal képviselője, elismerve az eddigi eredményeket és nagyra értékelve a szovjet technika lebontására vállalt célkitűzéseket, kiemelte, hogy a humán tényező fejlesztése nélkül, a technikai fejlesztés, és a program sikere nem lehet teljes.
Az ülés következő részében Dr. Ecsedi László ezredes, a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály osztályvezetője a lakhatási támogatások helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket, kiemelve, hogy az illetmények és munkahelyi körülmények mellett a lakhatási támogatás rendszere az, ami valós vonzerőt jelenthet a haderő számára. Ahogy mondta: „a támogatási elemek megtartása a Honvédség számára létérdek: segíti a toborzást, szolgálja a mobilizhatóságot, továbbá hatékony eszközt jelent a fluktuáció ellen”. Az eredmények mellett szólt további megoldásra váró problémákról is, így a szállóhelyzet javításáról, de az idős otthoni elhelyezés kérdéséről is, az un. Multifunkcionális Apartman Program kapcsán. Hazuga Károly nyá. altábornagy a BEOSZ elnöke itt megjegyezte, hogy már több évtizede, évek óta folyik a gondolkodás az idősotthoni elhelyezés megoldásáról, több programmal, elképzeléssel találkoztak már, de most már jó lenne konkrétumokat, határozott intézkedéseket látni, és ezekkel foglalkozni, megtalálva az egyértelmű megoldást. Válaszában Dr. Ruszin Romulusz hangsúlyozta, hogy koncepció, elképzelés van, de további vizsgálatok, elemzések szükségesek a végső döntéshez.
A későbbiekben Szécsi László ezredes, a HM Humánpolitikai Főosztály osztályvezetője az illetményen kívüli juttatások helyzetéről tartott rövid tájékoztatót, amelyek tartalmi elemeinek teljesülését a munkavállalói oldal megnyugvással vette tudomásul, bár hangsúlyozták, hogy rövidesen meg kell kezdeni a jövő évi juttatásokkal kapcsolatos bértárgyalásokat.
A fórum következő fontos témájaként Dr. Ruszin Romulusz a honvédelmi minisztérium átalakításáról, a dezintegráció helyzetéről szólt, ahol kiemelte, hogy különösen a Magyar Honvédség Parancsnokság költözése több jelentős kérdést és problémát vet fel. A problémák megoldása érdekében türelmet kért a munkavállalói oldal képviselőitől.
Az értekezlet folytatásaként Farkas Gyula ezredes, MHP Személyzeti Csoportfőnökség, Személyügyi Főnökség főnöke a szolgálati járandóságban és a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők helyzetéről tartott tájékoztatót. Különösen a szolgálati járandóságban lévők helyzete váltott ki kisebb vitát, hisz a munkavállalói oldal képviselői hangsúlyozták, hogy az itt lévők többszörösen hátrányos helyzetben vannak. Sörös István nyá. ezredes a munkavállalói oldal nevében szakértői egyeztetést kezdeményezett a szolgálati járandóságban lévők társadalombiztosítási ellátásáról, Bazsik István, a HOSZ alelnöke pedig a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévőkkel kapcsolatban fogalmazta meg aggodalmait.
A következő napirendként Erdődi Zsolt ezredes, az MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség, Ellátási Főnökség főnöke ismertette a ruházati ellátás eredményeit és terveit. Az eredményeket elismerve Czövek János megjegyezte, hogy a katonák elégedetlenek a ruházati ellátás módjával, majd Hazuga Károly a ruházati ellátás teljes rendszerének átgondolását javasolta, kiemelve, nem látja a nyugállományú katonák ruházati ellátási problémájának megoldását, nem látja, hogy az un. Digitális katona programban a nyugállományúak miképp férnek majd hozzá a szükséges ruházati cikkekhez. Válaszában az Ellátási Főnökség főnöke megértést kért, ahogy mondta, több évtizedes lemaradást kell behozni, korszerű rendszerrel, korszerű ruházattal.
Az utolsó napirendek között először az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség képviselője a Magyar Honvédség Parancsnoksága szervezeti és alárendelt katonai szervezetek átalakításának helyzetéről, majd Szécsi László ezredes a hivatásos és szerződéses katonák, honvédelmi alkalmazottak és a nyugállományúak részére biztosítható vásárlási kedvezményekről tartott tájékoztatót. Ennek során elmondta, hogy jelenleg a nyugállományú katonák esetében tizenöt vállalattal folynak megbeszélések, tárgyalások a kedvezmények biztosítása céljából, és négy esetben (Intersport, Kulcs Patikák, STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Kft., Mentavill Kft.) már mindkét fél részéről sor került az aláírásra. Hazuga Károly elismerve a törekvéseket, megjegyezte, ahogy a nyugállományú katonák részére nem állnak rendelkezésre kellő információk a kedvezmények igénybevételéhez.
A tartalmas és eredményes fórum a levezető elnök zárszavával, és az épületet elhagyva, szájmaszk nélküli friss levegővétellel zárult.

Vilner Péter nyá. ezredes
a BEOSZ elnökhelyettese

 

A mappában található képek előnézete HÉF ülés a pandémia árnyékában