Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tájékoztatója

2018.01.25

A korábbi évekhez hasonlóan az MH Szociálpolitikai Közalapítvány megküldte részünkre a 2017. évre vonatkozó és ezen belül kiemelten a gondoskodási kört érintő összesített tájékoztatóját. A Kuratórium munkájában meghívottként rendszeresen részt veszek, ami nem csak szakmai kérdések megvitatását jelenti, de az üléseken véleményalkotásra is ad alkalmat. Az itt szerzett tapasztalatok alapján az összesített adatokhoz kiegészítéseként csupán néhány gondolat.

A számadatokból az látható, hogy az Alapítvány által segélyezhetők teljes körére biztosított keretösszegnek közel 70 %-a a gondoskodási körbe tartozók részére volt kiosztható.
A másik beszédes szám, hogy az elmúlt évben a beérkezett 770 kérelemből 675 esetben történt pozitív elbírálás és ami ugyancsak nagyon fontos az összeg nagyon gyakran meghaladta az alaphelyzetben adható 38 650 forintot. A segélyezettek közül egyre több azoknak a száma, ahol az egy főre eső jövedelem meghaladta a 90 ezer forintot, ami számomra azt is jelenti, hogy a kérelmek elbírálásánál a döntéshozók minden esetben nagy odafigyeléssel vizsgálták a kérelmek hátterét és csupán a jövedelemhatár nem volt elutasítási indok. Az persze évek óta felvetődő kérdés, hogy a gondoskodási körbe tartozók csupán 2%-a az, aki élt a lehetőséggel. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy az érinteti kör minden tagja segélyre szoruló lenne, de a gondoskodási körbe tartozók teljes körének korösszetételét és bizonyos időszakok megállapítási szabályainak torzulását is ismerve akár 20% is lehet azoknak az aránya, akik a jövedelem határ alatt vagy azt csak nagyon kismértékben meghaladó megélhetési összeggel rendelkeznek.
Ezzel elérkeztünk egy újabb fontos kérdéshez a felhasznált összeg mértékéhez. Természetesen az Alapítványnak nem lehet célja a kassza teljes kiürítése, de évek óta felvetődő kérdés az év végi maradvány. Az Alapítvány részéről folyamatos a kérés a szervezetek irányába, hogy legyenek bátrabbak és tájékoztatással, odafigyeléssel adjanak segítséget azoknak, akik – gyakran indokolatlan – szemérmességből nem élnek a lehetőséggel. A eredmény természetesen nem csak a szervezetek tagjain múlik, mert ahhoz nagyon fontos a szakmai szervezetek munkája, a kölcsönös együttműködés, a meglévő kapcsolatok fejlesztése és a szoros és folyamatos közös munka.
Végezetül egy gyakorlati tanács, a segélyezéshez szükséges aktuális nyomtatványok beszerezhetők a MH KIKNYP helyi irodáiban és folyamatosan letölthetők a www.hka.hu honlapról.

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tájékoztatója itt olvasható .

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy.