Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A HÉF III. negyedévi üléséről

2018.09.26

Nemrég tartotta harmadik negyedévi ülését a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, amely az ez évi parlamenti választásokat követően az első ilyen jellegű értekezletnek számított. Az ülésen megjelent Erdélyi Lajos humánpolitikai helyettes álamtitkár, aki az üdvözlő gondolatok után elöljáróban elmondta, hogy a tárca szintű érdekegyeztetés felelőse a humánpolitikai államtitkárság lett. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban az érdekegyeztetés és más jelentős kérdésekben már két alkalommal megbeszélés folyt a honvédelmi miniszter és a HÉF munkavállalói oldal képviselői, a HOSZ, a HODOSZ és a BEOSZ elnöke között, ami jelzi, hogy a tárca vezetése rendkívül fontosnak tartja az érdekegyeztetés megvalósulását és folyamatosságát. Az elnöki teendőket ellátó Dr. Molnár Ferenc ezredes, a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály megbízott főosztályvezetője szintén köszöntötte a munkaadói és a munkáltatói oldal képviselőit, és ezek után megkezdődött az ülés feszített tempójú munkája. A hat napirendet tartalmazó program első részében a jelenlévők megvitatták a honvédségi közalkalmazottak 2018. évi bérfejlesztésének, majd a honvédelmi üdültetés rendszerének helyzetét, a rekreációs szolgáltatások tapasztalatait, valamint az üdültetési szolgáltatások fejlesztési lehetőségeit. E napirend során a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége képviseletében Vilner Péter ny. ezredes, alelnök kifejtette, hogy a honvédségi nyugállományú katonák és hozzátartozóik szeretnek élni a honvédség adta lehetőségekkel, de az elmúlt évi drasztikus térítési díj emelést nehezen fogadták el. Javasolta, hogy a vonatkozó jogszabály azon kitételét tekintsék át, amely szerint a főszezoni üdültetésben a nyugállományúak csak szabad férőhely terhére mehetnek, valamint hozzátartozókra (unokák) vonatkozó jogszabályi életkori korlátozásokat is szükséges áttekinteni és lehetőség szerint megváltoztatni. Hiányolta, hogy az előterjesztés nem foglalkozott külföldi üdültetési lehetőségekkel. A munkáltatói oldal tájékoztatást kért a rekreációt folytató objektumok 2019. évi fejlesztési elképzeléseiről, melyet a későbbiekben a munkaadói oldal írásban fog előterjeszteni. Kiemelt napirendként tárgyalta a ülés a laktanya rekonstrukciók helyzetét, elismerve az eddigi korszerűsítési munkák eredményeit, majd szintén elismerve a 2018. évi béren kívüli juttatások megállapodás szerinti teljesülését. A MH Összhaderőnemi Parancsnokság képviselője előterjesztésében tájékoztatás hangzott el a hat hónapnál nem hosszabb külszolgálatot teljesítők devizaellátásának helyzetéről, az élet- és munkakörülmények alakulásáról. A Honvédszakszervezet részéről Czövek János elnök, elismerve a kedvező irányú változásokat, hangsúlyozta, hogy a rövidebb időt külszolgálatot ellátók deviza ellátmányának helyzetét épp úgy rendezni szükséges, mint a hosszabb időt ellátok esetében ez már megtörtént. Az ülés záró napirendjeként a tárca munkavédelmi helyzetével kapcsolatos rendkívül részletes és mindenre kiterjedő előterjesztéssel kapcsolatban foglaltak állást a jelenlévők. Az ülés ezen napirendjén megjelent Dr. Balogh András jogi helyettes államtitkár, aki külön egyeztetést javasolt a munkavédelmi képviselők választásából adódó feladatokról.

Vilner Péter nyá. ezredes
alelnök

 

A mappában található képek előnézete HÉF ülés - 2018. 09. 26.