Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A HÉF első negyedévi üléséről

2018.03.27

Március végéhez közeledve megtartotta ez évi első ülését a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF). Korábban, a fórum munkavállalói oldala (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ) által 2018-ra javasolt napirendek közül hat téma került terítékre, amely a honvédséghez tartozók, munkavállalók és a nyugállományban lévők aktuális kérdéseit, problémáit is érintették.
A Dr. Kádár Pál dandártábornok, főosztályvezető elnökletével kezdődő, már több, mint negyedszázados hagyományt követve zajló konstruktív megbeszélés első napirendjeként Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, HM Haderőfejlesztési Programok Főosztály vezetője tartott rövid tájékoztatót a Zrínyi 2026, Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program átfogó fejlesztéséről, kihangsúlyozva az eddigi eredményeket és – különösen – az ez évi feladatokat. Összegzésként a részvevők egyöntetűen megfogalmazták, hogy a program rövidebb és hosszabb távú célkitűzéseinek teljesüléseként egy új és korszerű honvédség születhet majd. Majd Póda Jenő, a Honvéd Önkéntes Közszolgálati Nyugdíjpénztár ügyvezető elnök tájékoztatója következett, aki az elért eredmények mellett szólt a pénztár jövőt érintő terveiről, kihangsúlyozva a tagtoborzás fontosságát.
A harmadik napirendként Dr. Bársony Krisztina ezredes, a HM Védelemgazdasági Hivatal igazgatója ismertette a Honvéd Önkéntes Egészségbiztosítási Pénztár károsultjainak kártalanításával kapcsolatos eddig végrehajtott feladatokat. Elmondta, hogy a végrehajtás a vonatkozó jogszabályok és HM utasítás szerint folyt, gördülékenyen és gyorsan, az elbírálás már szinte helyben megtörtént, az eddigi elutasítások száma elenyésző. A BEOSZ képviseletében Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök a törekvés elismerése mellett felhívta a jelenlévők figyelmét a volt pénztár tag nyugállományú katonák elmaradt kártalanítására. Kifejtette, bár alig néhány száz érintettről és a - kártalanítási összeg nagyságához képest - néhány tíz millió forintról van szó, a kártalanítás elmaradása hatásában az érintetti kör és hozzátartozói esetében rendkívül kedvezőtlen hangulati és anyagi vonatkozású. Megemlítette, hogy vannak olyan nyugállományú katonák, akiknek milliós összege veszett el. Ismételten jelezte, és kérte a kártalanítási személyi hatály felülvizsgálatát, és kiterjesztését a nyugállományú volt pénztári tagokra is. A HODOSZ elnöke, Varga István támogatva a BEOSZ elnöke által elmondottakat, jelezte, hogy ugyanilyen probléma van a HM érdekeltségű gazdasági társaságoknál, vállalatoknál dolgozó munkavállalók elmaradt kártalanítása esetében is. Az elnöklő Dr. Kádár Pál dandártábornok ígéretet tett a felvetett problémák tárca vezetőihez történő eljuttatására.
A későbbiekben a fórum résztvevői a 2018. évi közalkalmazotti bérfejlesztéséről hallgattak meg rövid tájékoztatót, ahol a tényadatok mellett fontos célkitűzésként jelent meg, hogy a tárca illetékesei tovább vizsgálják a bérfejlesztés lehetőségeit, hisz – ahogy a helyzetet Varga István HODOSZ elnök értékelte – az eddigi lépések elégségesek, de nem elegendőek.
Az első negyedévi ülés zárásaként hátralévő témák közül elsőként a határvédelmi feladatokat ellátók élet- és szolgálati körülményeinek, és leterheltségének helyzetét tárgyalta a fórum. A határvédelmi feladatokat ellátókról Takács Tamás ezredes, a HVK Személyzeti Főcsoportfőnökség csoportfőnök-helyettese fejtette ki a munkaadói oldal álláspontját, kiemelve, hogy a következetes tevékenység, és az érdekvédelmi szervezetekkel folytatott konzultációk hatásaként a szolgálatot teljesítők helyzete folyamatosan javult. A munkavállalói oldal jelezte, hogy szükség van a már kialakított kéthetes váltások rendszerének betartására.
Az utolsó napirendként a katonai életpályamodell helyzetéről a HM Humánpolitikai Főosztály képviselője tartott rövid tájékoztatót, amelynek során a tárca megerősítette, hogy a túlszolgálat jogszabályi hátterének módosítása folyamatban van.
Az utolsó három napirendi ponthoz kapcsolódóan Hazuga Károly nyá. altábornagy, a BEOSZ elnöke – visszautalva az első napirendi pontra – kifejtette, hogy a Zrínyi 2026 program kiemelt fejlesztési oldala kell, hogy legyen a humán fejlesztések végrehajtása, hisz e nélkül a technikai fejlesztés sem lehet teljes értékű.
A munkavállalói oldal kérte a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők illetményének fejlesztését lehetővé tevő jogszabályi módosítások kidolgozását.

Vilner Péter nyá. ezredes

img_3844.jpeg

 

img_3842.jpeg