Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Érdekképviselet

Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF). A jelenlegi szervezet jogelődje 1992-ben alakult melynek a BEOSZ egyik kezdeményezője volt. A HÉF célja az ágazati jelentőségű – társadalmi, gazdasági és szociális – kérdésekben történő egyeztetés, az érdekek ütköztetése, a megállapodások kialakítása, döntések előkészítése valamint a kölcsönös információcsere. A fórum keretén belül történik nyugállományba kerültek érdekeinek egyeztetése is.
Az Idősügyi Munkacsoport célja, hogy a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok érdekérvényesítése hatékonyan megvalósulhasson. Tanácsadó és konzultatív testület, feladata figyelemmel kísérni a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiájában foglalt célkitűzések végrehajtását, a nyugállományú katonák, a hozzátartozói ellátásban részesülők, és a honvédségi nyugdíjasok helyzetét, életkörülményeit. Tapasztalataival, ajánlásaival segíti a HM vezetésének döntéshozatali tevékenységét.
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (Honvéd Közalapítvány) az alapító szándéka szerint szociális rászorultság esetén támogatja a személyi állomány tagjait, valamint a honvédségtől nyugállományba helyezetteket a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggően balesetet, egészségkárosodást szenvedetteket és ezek közeli hozzátartozóit. A támogatások módjáról, a feltételekről, a segélyek összegéről és az eljárás rendjéről a Közalapítvány honlapján részletesen lehet tájékozódni.
Tájékoztatók Az öregségi és hozzátartozói ellátásokkal továbbá a korhatár előtti ellátásokkal kapcsolatos – törvényben megszabott – általános tájékoztatási kötelezettségének a MÁK ONYF a honlapján tesz eleget, ahol az ügyintézéshez és kérelmekhez alkalmazandó nyomtatványok megtalálhatok és letölthetők. ONYF honlap elérése. A saját tájékoztatókkal pedig a fegyveres szervek tagjainak vonatkozásában felvetődő speciális kérdések megválaszolására törekszünk.

 

Cikkek

Ülésezett az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriuma

2017.07.06

logo-kozalapitvany.jpg 2017. július 06-án ülésezett az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriuma. A Kuratórium határozatképességének megállapítását követően Gyuris Mihály a Kuratórium titkára beszámolt a gyermektáboroztatás eddigi tapasztalatiról. Ezt követően került sor az előkészített segélyezési kérelmek tárgyalására. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Tájékoztató az Idősügyi Munkacsoport üléséről - 2017. 06. 06.

2017.06.06

Június 6-án, kedden tartotta soros ülését a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport. Az ülést Szabó József ezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség Humánszolgálati Osztályának vezetője - aki egyben a munkacsoport titkára - vezette. A részvevők a Magyar Honvédséggel szoros kapcsolatot ápoló, nyugállományú katonákat és honvédségi nyugdíjasokat tömörítő civil szervezetek elnökei és képviselői voltak. Az ülésen a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály is képviseltette magát.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége részéről Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök és Galló István nyá. ezredes, érdekvédelmi ügyvivő volt jelen.
Az ülésről fényképes beszámolót közöl a honvedelem.hu .

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2016

2017.06.06

A Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen készít elemzést a nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok évenkénti alakulásáról az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatai alapján. Most azt a kiadványukat tesszük közzé, melyben az új nyugdíjmegállapításokat, a jogszerzési adatokat, az ellátásokra fordított kiadások összegének és a nyugdíj értékének alakulását vizsgálták, utóbbit európai összehasonlításban is. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

HÉF ülés, 2017. 05. 30.

2017.05.30

dsc_0063.jpg A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum második negyedéves ülése május 30-án került megtartásra. Az ülésen a honvédelmi minisztert Vargha Tamás parlamenti államtitkár miniszter helyettes, a Vezérkari Főnököt Zsiga Tamás ezredes a HVK személyzeti csoportfőnöke képviselte. Az ülést dr. Kádár Pál dandártábornok elnökölte. A BEOSZ részéről Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök és Galló István nyá. ezredes, érdekvédelmi ügyvivő volt jelen. Tovább... .

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet | Fényképek: HÉF ülés, 2017. 05. 30.

Tájékoztató a 2017. évi gyermektáboroztatásról

2017.05.06

gyermektabor_kis.jpg

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány anyagi támogatásával nyári gyermektáborokat szervez. A gyermektáborok turnusai pénteki nappal kezdődnek és a következő pénteki napon érnek véget. A táborokba 50 fő 8-12 éves gyermeket várunk. Tovább a részletekre... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Tájékoztató a segélyezés és támogatás rendjéről

2017.05.06

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány elnöke a segélyezés lehetőségeiről tájékoztatót küldött a Szövetségnek. A tájékoztatót a honlapon is közzétesszük .

Sztanó Zsuzsanna alelnök

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Tájékoztató a HÉF 2017. I. negyedévi üléséről

2017.02.23

A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2017. február 23-án tartotta ez évi első ülését. A munkavállalói oldalon a BEOSZ képviseletében ez alkalommal Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy. alelnök vett részt a megbeszélésen. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Tájékoztatás NYUFIG igazolásokkal kapcsolatosan

2017.02.22

A szolgálati járandóságban részesülők közül többen jelezték, hogy – a korábbi évektől eltérően – a 2017. évi nyugdíjemelést tartalmazó igazoláson a szolgálati járandóság teljes összege helyett csak a jogszabály alapján csökkentett összeg szerepelt. Az irat tartalma így azt a benyomást kelti, mintha a csökkentett összeg lenne a teljes ellátás (nyugdíj), ez pedig egyes ügyek intézésénél gondot okozhat. Ennek kapcsán kérésként került megfogalmazásra a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az érintettek 2017. évre is a szolgálati járandóság teljes összegét (is) tartalmazó kimutatást megkaphassák. A visszajelzés szerint a kérésnek nincs akadálya és a technikai feltételek megteremtését követően az új iratok postázásra kerülnek. Jelzést kaptunk arról, hogy ez a folyamat már megkezdődött.

Sztanó Zsuzsanna ny. őrgy.

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Változások nyugdíjbiztosítási ügyekben

2017.01.21

2017. január 1-től nyugdíjbiztosítási ügyekben első fokon a kijelölt járási kormányhivatalok járnak el. A járási hivatalok döntései elleni fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el az egész országra kiterjedő illetékességgel. Tovább ... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

A nyugellátások és egyéb ellátások néhány 2017. évi aktualitása

2017.01.06

A Bajtársi Hírlevél hasábjain eddig is igyekeztünk tájékoztatást adni azokról a változásokról, melyek a nyugállományban lévőket, vagy valamilyen más ellátási formában részesülőket érintik. Most a honlapon is megkíséreljük összefoglalni mivel is kell számolnunk 2017-ben. Tovább a cikkre... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet