Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Érdekképviselet

Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF). A jelenlegi szervezet jogelődje 1992-ben alakult melynek a BEOSZ egyik kezdeményezője volt. A HÉF célja az ágazati jelentőségű – társadalmi, gazdasági és szociális – kérdésekben történő egyeztetés, az érdekek ütköztetése, a megállapodások kialakítása, döntések előkészítése valamint a kölcsönös információcsere. A fórum keretén belül történik nyugállományba kerültek érdekeinek egyeztetése is.
Az Idősügyi Munkacsoport célja, hogy a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok érdekérvényesítése hatékonyan megvalósulhasson. Tanácsadó és konzultatív testület, feladata figyelemmel kísérni a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiájában foglalt célkitűzések végrehajtását, a nyugállományú katonák, a hozzátartozói ellátásban részesülők, és a honvédségi nyugdíjasok helyzetét, életkörülményeit. Tapasztalataival, ajánlásaival segíti a HM vezetésének döntéshozatali tevékenységét.
A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (Honvéd Közalapítvány) az alapító szándéka szerint szociális rászorultság esetén támogatja a személyi állomány tagjait, valamint a honvédségtől nyugállományba helyezetteket a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggően balesetet, egészségkárosodást szenvedetteket és ezek közeli hozzátartozóit. A támogatások módjáról, a feltételekről, a segélyek összegéről és az eljárás rendjéről a Közalapítvány honlapján részletesen lehet tájékozódni.
Tájékoztatók Az öregségi és hozzátartozói ellátásokkal továbbá a korhatár előtti ellátásokkal kapcsolatos – törvényben megszabott – általános tájékoztatási kötelezettségének a MÁK ONYF a honlapján tesz eleget, ahol az ügyintézéshez és kérelmekhez alkalmazandó nyomtatványok megtalálhatok és letölthetők. ONYF honlap elérése. A saját tájékoztatókkal pedig a fegyveres szervek tagjainak vonatkozásában felvetődő speciális kérdések megválaszolására törekszünk.

 

Cikkek

A HÉF első negyedévi üléséről

2018.03.27

img_3843.jpeg Március végéhez közeledve megtartotta ez évi első ülését a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF). Szövetségünket Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök, Vilner Péter nyá. ezredes, alelnök és Galló István nyá. ezredes, ügyvivő képviselte. Korábban, a fórum munkavállalói oldala (HOSZ, HODOSZ, BEOSZ) által 2018-ra javasolt napirendek közül hat téma került terítékre, amely a honvédséghez tartozók, munkavállalók és a nyugállományban lévők aktuális kérdéseit, problémáit is érintették. Tovább... .

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018-2027)

2018.03.19

A honvédelmi miniszter 10/2018. (III. 12.) HM utasítása
a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018–2027) kiadásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

2. § Az utasítás 1. mellékleteként kiadom „A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2018–2027)” című dokumentumot.

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti „a Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2009–2017)” kiadásáról szóló 109/2008. (HK 20.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

Tovább az Idősügyi Stratégiára... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tájékoztatója

2018.01.25

A korábbi évekhez hasonlóan az MH Szociálpolitikai Közalapítvány megküldte részünkre a 2017. évre vonatkozó és ezen belül kiemelten a gondoskodási kört érintő összesített tájékoztatóját. Tovább... .

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Megtartotta a HÉF az idei év utolsó ülését

2017.12.20

img_20171220_092653.jpg A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum 2017. december 20-án tartotta az év utolsó ülését. A munkavállalói oldalon a HOSZ, a HODOSZ vezetői mellett a BEOSZ képviseletében Hazuga Károly nyá. altbgy. elnök és Galló István nyá. ezds. érdekvédelmi ügyvivő voltak jelen. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Megállapodás aláírása 2018. évre

2017.11.20

hef_alairas.jpgA honvédelmi miniszter és a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) tagjai között 2017. november 20-án aláírásra került a 2018. évi béren kívüli juttatásokról szóló megállapodás. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Tájékoztató a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport üléséről - 2017. 11. 14.

2017.11.14

dsc_0007.jpgNovember 14-én, kedden tartotta rendkívüli ülését a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport. A BEOSZ képviseletében Vilner Péter nyá. ezredes alelnök és Dr. Honfi Attila nyá. ezredes, szociális és idősügyi ügyvivő vettek részt az értekezleten. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés

Nyugdíjemelés és prémium 2017. novemberben

2017.11.03

Az elmúlt héten jelent meg a Kormány 312/2017. (X. 31.) Korm. Rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről, valamint Kormány 313/2017. (X. 31.) Korm. Rendelete a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri jut-tatásról. Többen jelezték, hogy elég „nehéz” olvasmány e két rendelet. Ezért megpróbáljuk egyszerűbben, példákkal is magyarázni ezek lényegét. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Ülésezett a HÉF

2017.09.26

dsc_0002.jpgA Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum harmadik negyedévi ülését 2017. szeptember 26.-án tartotta. Az ülésen a honvédelmi minisztert dr. Kádár Pál dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője képviselte, aki egyben ellátta az ülés elnöki feladatait is. A Vezérkari Főnököt Zsiga Tamás ezredes, a HVK személyzeti csoportfőnöke képviselte. A BEOSZ részéről Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök, Vilner Péter ny. ezredes, alelnök és Galló István ny. ezredes, érdekvédelmi ügyvivő volt jelen. A munkavállalói oldal ügyvivője Czövek János, a HOSZ elnöke volt. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet | Fényképek: Ülésezett a HÉF

Ülésezett az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriuma

2017.07.06

logo-kozalapitvany.jpg 2017. július 06-án ülésezett az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriuma. A Kuratórium határozatképességének megállapítását követően Gyuris Mihály a Kuratórium titkára beszámolt a gyermektáboroztatás eddigi tapasztalatiról. Ezt követően került sor az előkészített segélyezési kérelmek tárgyalására. Tovább... .

 

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet

Tájékoztató az Idősügyi Munkacsoport üléséről - 2017. 06. 06.

2017.06.06

Június 6-án, kedden tartotta soros ülését a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport. Az ülést Szabó József ezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség Humánszolgálati Osztályának vezetője - aki egyben a munkacsoport titkára - vezette. A részvevők a Magyar Honvédséggel szoros kapcsolatot ápoló, nyugállományú katonákat és honvédségi nyugdíjasokat tömörítő civil szervezetek elnökei és képviselői voltak. Az ülésen a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály is képviseltette magát.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége részéről Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök és Galló István nyá. ezredes, érdekvédelmi ügyvivő volt jelen.
Az ülésről fényképes beszámolót közöl a honvedelem.hu .

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Érdekképviselet