Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Taggyűlési híradó - Szolnok, 2018.

2018.02.21

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete 2018. február 21-én 14-órakor tartotta meg az éves beszámoló taggyűlését.
A taggyűlési meghívóból már értesültek tagjaink arról, hogy nem a szokványos éves értékelés és az évi tevékenységről lesz csak szó, hisz tisztségviselők választását is terveztük.
A kibővített elnökség 2018. január 24-én ülésezett, ahol a taggyűlést előkészítette. Minden Egyesület életében fontos esemény a beszámolás. Igyekeztünk tagjaink érdeklődését felkelteni, minél többen tiszteljék meg jelenlétükkel rendezvényünket. Éves beszámoló taggyűlésünk határozatképes volt, de ennek ellenére mondhatjuk nagyobb megjelenésre számítottunk. A meghívást elfogadta a BEOSZ régióvezetője Fekete István nyá. ezds.
Napirendi pontok:

  1. Elnökségi beszámoló a 2017-évről.
  2. Számvizsgáló Bizottság beszámolója.
  3. Hozzászólások.
  4. A 2018-évi Költségvetési terv ismertetése, elfogadása.
  5. A 2018-évi Munkatervhez javaslatok begyűjtése, elfogadása.
  6. Szövetségi, tagsági viszonyról szavazás.
  7. Egyéb: (BEOSZ. küldöttválasztása) ,Tiszteletbeli taggányilvánításra javaslat.
  8. Tisztségviselők választása.
  9. Egyebek.

A beszámolók elhangzása után került sor a hozzászólásokra. A beszámolót is érintő hozzászólások a nyugdíjas közösségek fontosságát emelték ki. Egyesületünk a rendvédelmi nyugdíjasok körében igen úttörő feladatot lát el. Ez évi Munkatervünk kissé szűkre szabott a korábbi évekhez képest, hisz az anyagi lehetőségeink jócskán megcsappantak. A nagyobb mértékű fiatalítás nem valósult meg, de ez ügyben is némi előrelépés történt.
A BEOSZ-nak, a REHOSZ-nak továbbra is a tagjai maradunk A tisztségviselők választására vonatkozó napirendi pontok elhalasztására került sor előkszítetlenség és technikaiok miatt, így döntött a taggyűlés.
E napirendi pont előkészítése mellett a taggyűlés feladatul tűzte az elnökségnek az Egyesületi dokumentációk Levéltárba történő elhelyezését.
Természetesen ez már korábbi előkészítő munkával került meghatározásra, melyet igyekszünk kellő gondossággal végrehajtani.
Mind ezek mellett volt időnk köszönteni a kerek évfordulós tagjainkat: Nálhiné Marikát és szintén évfordulós és névnapját ünneplő Sutus Mihályné (Julikát). Az ünnepeltek kis megvendegélése és kötetlen beszélgetés következett.
Voltunk többen, akik a rendezvény sikeres és eredményes lebonyolításában végeztük dolgunkat, de külön ki kell emelni, hogy a zsúfolt száraz napirendi pontok szakszerű lebonyolítását segítette a levezető elnök – Pál József úr, illetve a jegyzőkönyv vezetője Sárkány Béla úr.

dscf0769.jpg

Kovács Károly
egyesületi elnök