Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Negyven esztendő a közösség szolgálatában

2016.02.06

Jeles esemény volt a 2016.02.05-i ünnepi közgyűlés a Honvéd Nyugdíjas Klub, életében. Több mint egy emberöltővel ezelőtt alakult meg Szabadszálláson az egyesület elődszervezete, és az óta teszi a dolgát tagjai és más, a tagokkal sorsközösségben élők érdekében. A vendégek fogadását követően, tíz órakor a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét a rendezvény.
A megjelentek narrátori köszöntése után Farkas Zoltán, az egyesület elnöke tekintett vissza a négy évtizedes múltra. Köszöntötte az ünneplőket dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere, Szabó József ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfőnökség humánszolgálati osztályvezetője, Kálmán László alezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese, Kelemen József ny. altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke és dr. Kovács György ny. mk. ezredes, a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke.
Szabó ezredes úr köszöntőjét dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök egyesületünk születésnapjára írt személyes köszöntőlevele és elismerő oklevele ismertetésével és átadásával kezdte.
Kálmán alezredes úr személyes köszöntőjén túl átadta részünkre Vanyur Tibor ezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának az ünnepi alkalomra szóló, elismerő emlékplakettjét is.
A közgyűlést vezető Horváth Balázs kiemelte, hogy a katonák, katonai szervezetek részére milyen fontos tárgyi szimbólum a becsület és a dicsőség jelképe: a csapatzászló, csakúgy, mint a Honvéd Nyugdíjas Klub életében a Szabadszállás Város Önkormányzata által 2006-ban adományozott egyesületi zászló. Kosztolányi Dezső szavait idézte, aki így szólt versében a zászlóról.

Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan,
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgy, hogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és a viharral,
haszontalanul és egyre fönségesebben,
lobog, beszél.

Lelkem, te is, te is –
ne bot és vászon –
légy zászló.

A verses bevezetést követően a társ egyesületek zászlószalag elismerést adtak át. Szalagot kötött az egyesület zászlójára a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, a BEOSZ Dél-Alföldi Régió, valamint a Békéscsabáról, Csongrádról, Jánoshalmáról, Kalocsáról, Kecskemétről, Kiskőrösről, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Orosházáról, Szegedről, Szentesről érkezett egyesületi vezetők.
Az egyesület eddigi létezése, élete során sokan hozzájárultak ahhoz, hogy megszülethessen, hogy működjön és fennmaradjon, hogy hozzájáruljon tagjai közösségi létéhez, hogy részese legyen Szabadszállás város közéletének. A végzett munka köszöneteként elismerést adott át

 • dr. Báldy Zoltán polgármester Farkas Zoltán és Búza Vince részére
 • Kelemen József ny. altábornagy, BEOSZ elnök Kristóf Károlyné, Mádi Sándorné és Elekes Sándor részére.
 • dr. Kovács György ny. mk. ezredes, BEOSZ DAR elnök Bencze Péterné, Tóth Ernőné és Spaics József részére.
 • Deli József ny. ezredes, DAR tiszteletbeli elnök Gáspár Ferencné részére
 • Farkas Zoltán ny. alezredes, klubelnök Bencze Péterné, Csereklei Kálmán, Dani Gábor, Debreczeni Béláné, Dóra Tibor, Elekes Sándor, Erhardt Ferenc, Finta Imre, Finta Imréné, Gáspár Ferencné, Halasi Ferencné, Illés János, Illés Jánosné, Kovács Antalné, Kristóf Károlyné, Kupeczik Pál, Mádi Sándorné, Markó Lászlóné, Marosi Gyuláné, Nagy Dezsőné, Pozsár Antal, Pozsár Antalné, Tóth Sándorné, Udvarnoki János és Veres Gyula részére.

Az elismerések átadása után a protokoll eseményeket ünnepi műsor követte. Gregus Anikó énekesnő és zenész társa műsorában sokak által ismert, kedvelt dallamok hangoztak el többször is a közönség bevonásával.

A rendezvényt ünnepi ebéd és baráti beszélgetés zárta.

Természetesen nem lehet teljes egy beszámoló a köszönetnyilvánítás nélkül. Köszönjük az egyesület tevékenységét befogadással, pénzbeli, anyagi vagy eszközös, illetve személyes közreműködői támogatással segítők mindennemű részvételét:

 • a Honvéd Vezérkar főnökének,
 • a Magyar Honvédség különböző alakulatainak,
 • az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnak,
 • a HKNYP 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársainak,
 • dr. Báldy Zoltán polgármesternek, Szabadszállás Város Képviselő Testületének és Polgármesteri Hivatalának,
 • Bugyi Andrásnénak és a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársainak,
 • a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárainak, diákjainak,
 • a Református Egyházközségnek, a Katolikus Egyházközségnek,
 • a Szabadszállás Ipari és Technológiai Park Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársainak,
 • a Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tagjainak,
 • a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének,
 • a BEOSZ Dél-alföldi Régiónak,
 • a Szabadszállás Jövőjéért Egyesületnek,
 • a Nőszirmok klubnak,
 • a szabadszállási vállalkozásoknak, vezetőiknek mint Bírkás Menyhért: Bírkás Bor- és Pálinkaház, Csomák László: CSO-KER Kft., Darabos József: Zero Feeling Kft., Szabó Sándor: Szabó-Hús Kft., Szabó Imre: Zöld Ász Fogadó, Étterem, Szalontai Bálint: Szalabusz Kft., Szívós László, Szőke Péter: SzP Kiskun Kft., Tóth János: Tóth Automix Kft., Varga István: Joker Market Kft.,  vezetőinek és munkatársainak.

Horváth Balázs István