Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Honvéd Hagyományőrző Egyesület küldött-közgyűlés

2022.04.30

A HOHE beszámoló és feladatszabó küldött-közgyűlése került megrendezésre 2022. április 30-án Budapesten, az egyesület székhelyén a Kerepesi úti objektumban.
A rendezvényre meghívtuk az egyesületünket támogató szervezetek és az együttműködő partner szervezetek képviselőit.
A meghívott Győri Péter Pál ezredes a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály főosztályvezetője és Kocsi László ezredes úr, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály osztályvezetője, más hivatalos elfoglaltságuk miatt megjelenni nem tudtak. Őket Ignáth Zsolt alezredes úr a MH Kiképzési és Nyilvántartó Parancsnokság törzsfőnöke képviselte. Kocsi László ezredes úr a 60. életévet betöltve NYERÁ állományba vonul. Ezredes úr részére, egyesületünk munkájának támogatásáért HOHE Emlékplakettet kívántunk átadni. Ezredes úrral történt egyeztetés szerint, az átadására a legközelebbi nyilvános HOHE rendezvényen kerül sor.
Kocsi ezrdes úr beosztását átadja a megjelent Ignáth Zsolt alezredes úrnak, akinek ez alkalomból gratuláltunk új, felelősségteljes beosztásához, melynek eredményes ellátásához kívántunk erőt - egészséget!
Küldöttgyűlésünkre meghívtuk az egyesületünket kezdetektől támogató HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát Dr. Kovács Vilmos ezredes urat, akit Dr. Papp Ferenc ezredes úr a HM HIM Humán és Kommunikációs Igazgatóság igazgatója képviselt.
A rendezvényre meghívást kapott Hazuga Károly nyugállományú altábornagy úr, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke, akit távolléte miatt Berdó Gábor Károly nyugállományú százados úr a BEOSZ Közép-Dunántúli Régió vezetője, a BEOSZ elnökségi tagja képviselt.
A meghívott vendégek képviseletében Ignáth alezredes úr, Papp ezredes úr és Berdó nyá. százados úr is köszöntötte a HOHE küldött-közgyűlés résztvevőit és méltatták az egyesület 32 éve sikeresen végzett hagyományőrző munkáját. Ignáth alezredes úr külön kiemelte az elmúlt három évben végzett egyenruhás hagyományőrző tevékenységünket, mely az ünnepi és kegyeleti megjelenéseken emeli a rendezvények színvonalát és demonstrálja a HOHE ez irányban folytatott törekvéseit, a magyar királyi Honvédség hiteles megjelenítését.
A küldöttgyűlésen részt vett Professzor Dr. Szakály Sándor úr a HOHE Tiszteletbeli Elnöke is.
A közgyűlés a vendégek köszöntője után protokolláris eseménnyel folytatódott. 2020-ban ünnepelte egyesületünk 30 éves fennállását. A HOHE megalakulása 30. évfordulója alkalmából a HOHE elnöksége Jubileumi Emlékkereszt kitüntetést alapított. Az emlékkereszt a HOHE jelképét a Tűzkereszt kitüntetést mintázza, a kereszt száraiban a H-O-H-E betűivel és hátoldalán a 30-as számmal. A kitüntetés arany, - ezüst- és bronz fokozatban készült.
A HOHE elnöksége a HOHE tagsága nevében az egyesület érdekében végzett munkájuk elismerésül az arra érdemes személyeknek Jubileumi Emlékkereszt kitüntetést adományozott.
Az elismeréseket Szakály Sándor a HOHE tiszteletbeli elnöke és Lévai Miklós a HOHE hivatalban lévő elnöke adták át.
Több évtizedes munkájuk elismerésként, Kovács János nyugállományú alezredes úr, a HOHE Szekszárd Városi Területi Szervezet vezetője és Szűcs István úr, a HOHE Baranya Megyei Területi Szervezet visszavonult vezetője, Jubileumi Emlékkereszt ARANY fokozat elismerésben részesült.
A HOHE tevékenysége elsősorban a Területi Szervezetek munkájában valósul meg. Az átlagon felüli munkát végzők részére, a tagság ösztönzésére, a Területi Szervezetek felterjesztésére a HOHE elnökség elismeréseket adott át.
Dr. Nagy Gábor nyugállományú orvos ezredes úr, a HOHE Baranya Megyei Területi Szervezet tagja és Dr. Károlyfalvy József úr a HOHE Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet tagja Jubileumi Emlékkereszt EZÜST fokozat elismerésben részesült.
Boksa Éva úrhölgy és Makra Géza úr a HOHE Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet tagjai Jubileumi Emlékkereszt BRONZ fokozat elismerést kaptak.
Vitéz Szakonyi József úr és Dr. Rosztóczy Levente úr a HOHE Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet tagjai, valamint Németh Csaba úr, Ivánczy István úr és Szelle József úr a HOHE Mosonmagyaróvár Városi Területi Szervezet tagjai munkája HOHE Emlékéremmel került elismerésre.
A protokolláris események folytatásaként együttműködési megállapodás aláírására került sor. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület alapítói által kitűzött céljai eléréséhez, mint az elmúlt 30 évben úgy az elmúlt három évben is a honvéd hagyományőrzés XXI. századi elvárásainak való megfeleléshez partnereket talált. Megújítottunk több évtizede meglévő- és megkötöttünk új együttműködési megállapodásokat a honvédelem ügyét támogató civil szervezetekkel.
A szolnoki székhelyű „Szent László Hadosztály” Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke, Nagy Péter tartalékos főhadnagy úr kezdeményezésére a két hagyományőrző egyesület hivatalos kapcsolatot létesített. A kapcsolat korábbról indult, hiszen mindkét szervezet a hagyományőrző rendezvények rendszeres résztvevője. Ez a kezdeményezés érkezett el most a megvalósításához. Mindkét egyesület elnökségének egyetértésével Együttműködési Megállapodást írt alá a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a „Szent László Hadosztály” Honvéd Hagyományőrző Egyesület a két szervezet közötti kölcsönös, a mindenkori hitelességre épülő és hitelességre törekvő katonai hagyományőrző munka folytatására.
Az aláírást megelőzően Nagy Péter úr a „Szent László Hadosztály” Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke röviden bemutatta az általa vezetett egyesületet és tevékenységét a HOHE küldött-közgyűlés résztvevőinek.
A továbbiakban a napirendi pontok szerint, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolói következtek az egyesület 2021. évi tevékenységről, a gazdálkodásról és az elvégzett ellenőrzésekről. A megvitatott beszámolókat a jelenlévők küldöttgyűlési határozatban fogadták el. A befejező napirendi pontok a 2022. évben előttünk álló feladatok és annak pénzügyi terve megtárgyalása voltak, melyeket a küldött-közgyűlés határozatban elfogadott.
A munka befejeztével a jelenlévők egy büfé ebéd közös elfogyasztása mellett, baráti-bajtársi beszélgetéssel zárták a rendezvényt.

Lévai Miklós HOHE elnök

 

A mappában található képek előnézete Honvéd Hagyományőrző Egyesület küldött-közgyűlés