Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hadtörténeti konferencia Székesfehérváron

2022.05.27

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Területi Szervezete rendezésében egyesületünk, Székesfehérvár katonatörténete címmel konferenciát rendezett Székesfehérváron, 2022. május 27-én a Fehérvári Civil Központ színháztermében.
A dátum választás nem véletlen a Magyar Honvédelem Napja és a Magyar Hősök Emlékünnepe közötti ünnepi időszak.
A konferencia megvalósulásának előzménye, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett pályázat „Székesfehérvári fiatalok számára közösségépítő, történelmi városismereti programok támogatása” címmel. Ez a konferencia e pályázat keretében kerül megrendezésre. A megvalósított tervünk szerint, a város középiskolásainak és minden érdeklődőnek egy ismeretterjesztő-élmény konferencia keretében mutattuk be a város ezeréves katonai történetét.
A konferencia fővédnökének Dr. Cser-Palkovics András urat Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterét, szakmai védnökének Dr. Kovács Vilmos ezredes urat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát kértük fel. Mindkét felkért személy elfogadta a tisztséget. Polgármester úr elfoglaltsága miatt Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, Dr. Kovács Vilmos úr megnyitója után megkezdődtek az előadások.
Az első előadás előtt a konferencia alap ötletét adó könyv szerzője, Káplár Zsolt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főelőadója röviden bemutatta a Székesfehérvár épített katonai emlékei 1867-1918 című könyvet. Ezt követően megkezdődött a konferencia.
Az előadások az államalapítástól a mai korig mutatták be a város épített katonai emlékeinek - laktanyák és emlékművek - valamint az itt szolgált csapatok történetét. Azzal a céllal, hogy a résztvevők – a város tanuló ifjúsága - az épület és emlékmű láttán ne csak egy épületet és egy emlékművet lássanak, hanem ismerjék meg a hozzájuk kapcsolódó és a városhoz kötődő történetüket is.
Az előadások történelmi koronként következtek egymás után. Az előadások vetített képanyaggal mutatták be a kor katonai létesítményeit, laktanyáit, alakulatait és emlékműveik történetét. Az előadások alatt - látvány elemként - a korszakot megjelenítő katonai hagyományőrzők jelentek meg. Az előadásokat követő szünetben a hagyományőrzők fegyver bemutatót tartottak az érdeklődőknek.
A felvezető előadásban Váczi Márk történész az államalapítástól a kiegyezésig tartó több évszázadot felölelő előadásában ismertette meg a hallgatóságot Székesfehérvár hadi történetével. Megismerhettük híres katona királyaink és várvédő kapitányok városhoz kötődő tettei. A képeken felelevenedett a már csak nyomokban meglévő Fejérvár vára és a város helyőrségének kaszárnya épülete, mely már nyomaiban sem lelehető fel. Nem maradtak el a nevezetes Pákozdi csata Székesfehérvárhoz kapcsolódó eseményi és személyei sem. Az előadás alatt a kor harcosait a Királyi Kardforgatók Rendje Egyesület lovagi vitézei, a törők kor végvári vitézét megtestesítő Kripcsi Szabó József magánygyűjtő és a leghíresebb és legszebb magyar fegyvernemet a huszárságot a Fehérvári Huszárok Egyesülete mutatta be.
A város első világháborús gyalogos alakulatait Dr. Vizi László a Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület elnöke, a lovassági alakulatokat Pap György a Fehérvári Huszárok Egyesület (és a HOHE) tagja mutatta be. Az I. világháború magyar „bakáját” Kiss András a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagja jelenítette meg.
A Trianoni békediktátum után felálló magyar királyi Honvédség Fehérvári alakulatáról Böhm Martin történész a HOHE elnökségi tagja tartott előadást. Honvédeket Erdei Zsolt és Veszeli Dénes, a HOHE tagjai jelenítették meg. Az előadásokat követő szünetben a világháborúk fegyvereivel ismerkedhettek meg kézzel fogható formában a résztvevők. A kérdésekre Jóba Endre magángyűjtő (a HOHE tagja) és Weimper Zoltán hadszintér kutató, a MAG-TÁRLAT hadtörténeti kiállítás létrehozója és vezetője válaszoltak.
A konferencia résztvevői azt is megtudhatták, hogy Székesfehérvár több mint százéves repüléstörténettel rendelkezik. Az 1916-tól napjainkig tartó városi repüléstörténetbe Józsa Dávid az Albatrosz Repülő Egyesület elnökhelyettese vezette be a hallgatóságot. Az előadásból megismerhettük az I. és II. világháború-, majd az azt követő korszak városhoz kötődő katonai repülő múltját, de a mai kor sportrepülő életét is. Az előadást követően a résztvevők megtekinthették az épületben lévő Székesfehérvár repülés története kiállítást, amelyet az egyesület hozott létre és tart fenn.
A sok múltidézés után a jelen következett. A konferencia házigazdájaként magam tartottam ismertetést a II. világháborúban megsemmisült vagy utána elbontott és a még meglévő katonai létesítményekről és az ott szolgált alakulatok emlékműveiről.
A jelenkor katonai létesítményeiről és az ott szolgáló parancsnokságokról és alakulatokról Herczeg István alezredes, a MH Haderőtervezési Csoportfőnökség kiemelt főtisztje, a Magyar Honvédség képviselője tartott előadást. Az időben tovább haladva a jövő is sorra került. Egy videó bemutatásával megismerhették a részvevők a Magyar Honvédség már meglévő és a közeljövőben rendszerbe kerülő új, korszerű technikai eszközeit és kézi fegyvereit.
A zárszót követően a résztvevőket felkértük, hogy a rendezőkkel és a közreműködőkkel együtt keressük fel a magyar hősöknek emléket állító "Fekvő Katona" emlékművet és közösen helyezzünk el egy koszorút a hazáért életüket áldozó katonák emlékére.
A konferencia zárásaként katonai hagyományőrzőkhöz méltó módon emlékeztünk meg hazánkért életüket áldozó hőseinkről. A koszorúzást és a megemlékezést a Magyar Takarodó hangjai zárták.
Úgy tartja a mondás "a kitartó munka meghozza gyümölcsét!" A déli órák után, magam is így éreztem... Az elmúlt hetek tervező-szervező munkája, az előadók elkötelezett felkészültsége, a közreműködő hagyományőrzők élményt adó megjelenése és fegyver bemutatói mind garantálták a konferencia sikerét.
Az igazi sikert számunkra a fővédnök és a szakmai védnök elismerése mellett a meghívott vendégek gratulációi jelentették. A legfőbb sikert mégis a város középiskolásainak - közöttük szép számban a kadétok - figyelme és elismerő tapsai jelentették!
Köszönet Székesfehérvár önkormányzatának, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a támogatásért, a megye katonai hagyományőrző szervezeteinek az előadásokért és a közreműködésért, a város középiskoláinak az érdeklődő megjelenésért!
Köszönet, minden résztvevőnek, meghívott vendégnek és a megjelent diákoknak, hogy velünk töltötték azt a délelőttöt!

Lévai Miklós nyá. alezredes
Honvéd Hagyományőrtő Egyesület elnöke

 

A mappában található képek előnézete Hadtörténeti konferencia Székesfehérváron