Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Gáspár Andrásra és az I világháború elesetteire emlékeztek Biharban

2018.08.04

2018. 08. 04-én kettős rendezvényre került sor Bihar községben (Románia). Megemlékeztek Gáspár András halálának évfordulójáról, és az alkalomhoz kötődően került felavatásra az I. világháború hősi halottainak emléktáblája. A megemlékezéseket a frissen megalakult Asociație Gáspár András Egyesület szervezte és mondhatni alaposan kitettek magukért.
Az 1848-49. évi szabadságharc tábornoka, Gáspár András vezérőrnagy emléke megőrzésére nagy gondot fordítanak a nevét viselő szervezetek, és a hozzá kötődő települések. Az immár évek óta hagyományosan szervezett események sorába illeszkedett a halálának évfordulóján, a Bihar községben található sírjánál tartott megemlékezés is.
Az eseményen részt vettek a község állami és egyházi vezetői valamint a tábornok nevét viselő szervezetek vezetői és tagjai is.
Hatvan várost Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, Bihar községet Nemes Ferenc alpolgármester képviselte.
A Tábornok nevét viselő szervezeteket Biharból Popovici Magdolna, a Gáspár András Általános iskola igazgatója, Kecskemétről Gubán Gyula a KSZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója és Lassú Gábor kollégiumigazgató 4 fős küldöttséggel képviselte, míg a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) mintegy 40 fővel volt jelen.
A történelmi egyházakat Szatmári Gergely Elemér, és Pálos István nagyváradi kanonok képviselte.
A rendezvény történelmi hátterét a hatvani Zászlóőrség tagjai biztosították korhű nemzetőr egyenruhában. A díszelgéshez a helyi egyesület által nagy becsben tartott, 1848-49-es nemzetőr zászlót használták.
A megemlékezés a helyi református temetőben katonai szignálok felhangzása után, a zászló bevonulásával kezdődött, majd Csernák Béla ny. lelkész az Asociație Gáspár András Egyesület elnöke, Nemes Ferenc alpolgármester és Lassú Gábor kollégiumigazgató tartott rövid megemlékezést
A beszédek után, a megjelent települések, intézmények és szervezetek képviselői elhelyezték a kegyelet koszorút a síremléknél. A koszorúzások után a magyar takarodó hangjaival kívántak örök nyugodalmat a tábornoknak.
A megemlékezést követően a résztvevők a zászló mögé felsorakozva, község főutcáján átvonultak a református templom udvarára, ahol az ott található „turulmadaras” emlékmű oldalán, az I. világháború elesettei emlékére frissen elhelyezett emléktábla felavatásában vettek részt.
A templom udvarán levő emlékmű, a községben már a második a sorban. Először 1942-ben állítottak fel hasonlót, rajta az elesettek emléktáblájával, azonban ezt, a történelmi változások miatt később lerombolták. Az immár zárt helyen levő újabb emlékmű oldalára, a helyi egyesület kezdeményezésére most elhelyezet márványtáblát, korhű dokumentumok alapján készítették el. A költségeket az egyesület tagja Darabont Sándor finanszírozta és Perei Lajos sírkőfaragó végezte el a munkát.
Az ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött meg, majd Csernák Béla ny. lelkész ismertette az emlékmű hányatott történetét. Ezt követőn Kőszegi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) elnöke méltatta a hősi halottak áldozatát.
A beszédeket követően a történelmi egyházak nevében Szatmári Gergely Elemér lelkész megáldotta, Pálos István nagyváradi kanonok padig felszentelte az emléktáblát. Az immár megáldott és felszentelt emléktábla előtt a részvevők elhelyezték a kegyelet és tisztelet koszorúit.
Az ünnepség végén ismét a takarodó hangjai szólították örök nyugovóra az elesetteket.
Az ünnepség hivatalos részét követően tartalmas szabadidős program következett. A művelődési házban a helyi egyesület tagjai által főzött finom gulyás elfogyasztása előtt a jelenlevők kölcsönösen köszöntötték és megajándékozták egymást, Az ajándékok közül kiemelkedett Rákóczi Ferenc, a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) tagjáé, aki a szülei hagyatékából származó 156 kötetből álló könyvcsomagot adott át a helyi általános iskola könyvtárának.
Az ebéd kedves színfoltját jelentették a népviseletbe öltözött helyi fiatalok, akik az ebéd felszolgálása mellett, egy néptánc összeállítással is szórakoztatták a megjelenteket.
Az ebédet követően a vendégek és a házigazdák egy része buszra szállt és a környék megismerésére egy rövid körutazást tett, Csorba Mihály történész vezetésével. Jákóhodos, Szalárd, Hegyhátszentimre nevezetességeinek megtekintése, és az Adorján várra való rövid rátekintés után, a délután Úr Zsigmond pincészetének megtekintésével, és természetesen az ilyenkor elmaradhatatlan borkóstolással zárult.
A nap végén a vendégek kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagodva vágtak neki a hazafelé vezető hosszú utazásnak.

Kőszegi Ferenc