Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Faliújság - 2017

2017.12.14

Kovács Károly - Karoly0806@freemail.hu
2017.12.14 10:25
Egyesületünk évek óta szorgalmazza, hogy minden Rendőrkapitányság, illetve a megyei Rendőr-főkapitányság vezetése nyugdíjas találkozó megrendezésével is tegye lehetővé a nyugdíjas bajtársak összejövetelét. A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesület tagsága és elnöksége a többi nyugdíjas kolléga igényét "ébren tartotta" Megyénkben 2013-tól számítva kezd kialakulni ennek a kultúrája rendőrkapitánysági szinten. Információink szerint több helyen augusztustól számítva került sor e találkozókra. Nagy érdeklődés és várakozás előzte meg a találkozót. Az érdeklődés igazolta a szervezők azon szándékát, hogy az idősebb korosztály érdeklődése nem szűnt meg a nyugállományba vonulással a volt szolgálati hely irányába.A megyei Rendőr-főkapitánysági rendezvényre 2017. december 12-én került sor. Dr.Urbán Zoltán r.ddtbk. Főkapitány távolléte okán a Bűnügyi Igazgató és vezető munkatársai személyes jelenlétükkel is megtisztelték rendezvényünket. A köszöntés után a vezetők személyes bemutatása és tájékoztatás következett, mely fehérasztal mellett egy finom ebéd elfogyasztása közben is folytatódott és kötetlen beszélgetés során a régi emlékek,munkasikerek, családi életek is szóba kerültek.
Ehhez nyújtott keretet a szakmai vezetés és a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete.
Egyesületünk egy szaloncukorral és egy 2018-évi kártyanaptárral kedveskedett a megjelent nyugdíjas bajtársaknak és a rendezvényt megtisztelő szakmai vezetőknek. Az arcokat látva,úgy érzem jó döntés volt a nyugdíjas találkozó megszervezése.
Köszönjük a szakmai vezetés támogató és a segítők jó szándékú hozzáállását. Már a találkozón többször elhangzott a nyugdíjas bajtársak körében, hogy legyen folytatás, vagyis jövőre ugyan itt találkozzunk újra. Remélem lesz folytatás.
A 20-éve megalakult Nyugdíjas Rendőrök Egyesület létezése során több dologban kezdeményező szerepet vállalt, ilyen például a Főkapitányi Arcképcsarnok kialakítása, a nyugdíjas találkozó szervezése a rendőri relikviák gyűjtése. Egyesületünk a relikviák gyűjtésének felgyorsulását és tagjaink számának növekedését is megcélozta a találkozó kapcsán.
A taglétszámunk növelése fontos szempont az Egyesület működtetése és a nyugdíjasok tájékozódási lehetőségének bővülése okán is.
Mi ezzel készülődünk a jövő év februárjában sorra kerülő tisztújító közgyűlésre.
Szolnok,2017.december 13.
Kovács Károly Egyesületi elnök Szolnok

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - 6000. Kecskemét Lechner Ö. u. 3
2017.11.29 12:19
„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete az elmúlt héten hetedik alkalommal rendezte meg koszorúzási ünnepségét a 2010-ben - megalakulásának 40. évfordulója alkalmából -, a város főterén létrehozott Emlékkőnél. Máté Imre nyá. őrnagy, titkár emlékezett meg Egyesületünk elhunyt tagjairól, emléket állítva az elmúlt évtizedek eseményeinek.
A beszédet követően koszorúzásra került sor, ahol az emlékezés virágai tették még ünnepélyesebbé a napot.
A koszorúzás után az ünnepség a református konviktus nagytermében folytatódott.
Egyesületünket jelenlétével megtisztelte Őrs Ágoston nyá. okl. mk. alezredes a Veterán Repülők Szervezetének kecskeméti elnöke, valamint a Rendőrségi nyugdíjasok meghívott tagjai is.
Parádi Gyöngyi törzsőrmester asszony a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti Irodájának munkatársa köszöntötte Eszes László nyá. százados urat születésének 65. évfordulója alkalmából, részére Emléklapot, Köröskényi Imrénének pedig emléktárgyat nyújtott át.
Ezt követően az Egyesület elnöke köszöntötte a kerek évfordulójukat elért tagjaikat, mintegy 13 főt, részükre emléklapot és emlékplakettet adományozott.
A kellemes és családias hangulatú ünnepség finom vacsora elfogyasztásával, könnyű alföldi borok társaságában a késő esti órákig folytatódott.”
Kecskemét, 2017. 11. 29.
Csóka Tamás nyá. ezredes
elnök

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét
2017.11.04 14:55
„A Repülők és Rendvédelmeik Bajtársi Egyesületének Nőtagozata tanulságos, sokak számára érdeklődést kiváltó előadásra invitálta az Egyesület tagjait. Az előadás megtartására dr. Huszár Jánosné a Nőtagozat elnöke Parádi Gyöngyi ftörm. asszonyt a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti irodájának munkatársát kérte fel, aki örömmel tett eleget a felkérésnek.
Az előadás témájául a „Nők szerepe a Magyar Honvédségben” szolgált. Az Előadó részletes tájékoztató keretében mutatta be a nők tevékenységét, vállalt feladataik teljesítését, különleges viszonyok között végzett munkájukat, a honvédség különböző beosztásaiban.
A Főtörzsőrmester asszony saját élményeivel is fűszerezte előadását, melyek a hallgatóság körében nagy elismerést váltottak ki.
Számunkra, akik már több éve-évtizede- búcsút intettünk a honvédségnek, rendkívül érdekes tájékoztatót kaptunk, örültünk, hogy betekintést nyerhettünk a katonanők felelősségteljes minden napjaiba, eredményes munkájukba.”

Csóka Tamás nyá. ezredes - A finom ízek tesztelése
2017.10.22 08:14
„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének Nőtagozata-dr.Huszár Jánosné vezetésével- az évek során kialakult hagyományainak megfelelően ebben az évben is megrendezte a Kecskemét környékén fellelhető gyümölcsökből készült lekvárbemutatóját. A Nőtagozat tagjai hetek óta készültek a megmérettetésre, finomabbnál –finomabb „művek” kerületek elő az éléskamrák mélyéről.
A vidám hangulatú rendezvényre mintegy 20 féle finomság került a zsűri asztalára, ami nem kis gondot okozott a Bírálóbizottságnak, hiszen mindenki győzelmi szándékkal nevezett a bemutatóra.
Egy férfi tagunk is-Máté Imre ny. örgy is nevezett a „ mindent eldöntő vetélkedőre”.
Végül is mindenki győztesnek érezhette magát a zsűri értékelése értelmében. Jól éreztük magunkat, elfelejtettük bajainkat, gondjainkat, legalább is arra a pár órára. A közösségben eltöltött idő minden perce gyógyír számunkra. Örömmel fogyasztottuk el, amit az ítészek a rendelkezésünkre bocsájtottak, Józsa Lajosné/Zsuzsa/frissen sütött fánkját mindeni szívesen kóstolgatta. Azért a konkrét értékelés sem maradt el. A zsűri legharmonikusabb ízt és illatot Bartos Gyuláné lekvárjában fedezte fel, Őt követte Polyák Istvánné alkotása és a képzeletbeli harmadik fokra Balla Dömötörné állhatott fel.”

Nacsa Ferenc - Együttműködési megállapodás Tapolcán
2017.05.25 15:21
Együttműködési megállapodás Tapolcán
Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 2017. május 24-én együttműködési megállapodást kötött, a kölcsönös tájékoztatás és az együttműködés szabályozása céljából, az Önkormányzat illetékességi területén élő, szociálisan rászoruló, és az Egyesület érdekvédelmi-, de a honvédség gondoskodási körébe tartozó személyek ellátására vonatkozóan.
A település és a honvédséghez kötődő társadalmi szervezet között 2004-től folyamatosan működött és működik az együttműködés, hiszen a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület szerződéses megbízás alapján, több mint egy évtizede segíti a Magyar Honvédség feladatkörébe tartozó idősgondozással kapcsolatos kötelezettségeit. Az egyesület önkéntesei külön megbízó levéllel rendelkeznek a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság felhatalmazásával, a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ szakmai irányításával. Tapolca és vonzáskörzetében közel 520 fő nyugállományú és járadékos katona, katonaözvegy és katona árva tartozik a Honvédség gondoskodási körébe. Mivel Tapolcán a katonai szervezet 2005 decemberében megszűnt, a szociális és gondoskodási feladatokat az egyesület tevékenységi körébe vonta, alapszabály módosítással.
Tapolca Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport vezetője rendszeres tájékoztatást kapott az egyesülettől a gondoskodási körbe tartozók helyzetéről, a hivatalból megküldött környezettanulmányok alapján, egyben az Önkormányzat által kért nem általános igazgatási körbe tartozó felkéréseknek, az egyesület eleget tett. Továbbiakban az egyesület segíti a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány munkáját.
Az előzményekben leírt egyesület által végzett tevékenységek segítették a helyi önkormányzat szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatásokat azzal, hogy a honvédség gondoskodási körébe tartozók eseti ellátásában vagy anyagi segítség nyújtásában átvette a kezdeményezést és, érdemi ügyintézésre továbbította.
Az önkormányzatokra vonatkozó 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. és 140.§-aiban szabályozott tevékenység több ponton azonosságot mutat. E tekintetben, e törvények megtartása és az eddig követett gyakorlat szükségszerűvé tette a megállapodás létrehozását, amely biztosítja az adatkezelési jogokat, azok érdekében, akikért e megállapodás megszületett.
Tapolca, 2017. május 24.
Nacsa Ferenc nyá. törzszászlós
egyesületi elnök

Repülők és rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét
2017.05.21 11:11
Kirándultunk…
A Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének, valamint a Veterán Repülők Kecskeméti Szervezetének tagjai az éves munkatervüknek megfelelően kiránduláson vettek részt május első napjaiban.
Uticélul az Alcsútdobozi Arborétum meglátogatását, valamint Székesfehérvárat tűztük ki.
Indulásunk kezdetén az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket, szakadó esőben tettük meg utazásunk döntő többségét. Azonban az Arborétumba való megérkezésünkkor már napfényes idő és rendkívül udvarias, tudásban gazdag idegenvezető várt bennünket.
A mintegy másfél órás séta során megismertük az Arborétum gazdag növény- és állatvilágát, betekintést nyerhettünk történelmi múltjába és jelenébe.
Ezt követően a kora délutáni órákban Székesfehérvár felé vettük útirányunkat, meglátogattuk a Bory várat. Rendkívül érdekes látnivalókkal gazdagodtunk a látogatás során, megismertük a vár történetét, a különböző művészeti irányok találkozását. Utunkat folytatva Tőke István nyá. alezredes úr -egykori vadászpilóta-színvonalas, tartalmas tájékoztatójával sétát tettünk Székesfehérvár belvárosában, ismerkedtünk a város történelmi nevezetességeivel, jelenkori fejlődésével.
Látogatásunk végeztével indultunk haza, ismételten szakadó esőben Kecskemétre. A kirándulásunkon résztvevők között többen kifejezésre juttatták, hogy az utazásunk elérte a célját, tudásban, élményekben gazdagodva töltöttük el a napot.
A résztvevők nevében megköszönjük a honvédség vezetésének, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Parancsnokának és munkatársainak a segítségét, hogy számunkra autóbuszt biztosítottak rendezvényünk sikere érdekében.
Kecskemét, 2017-05-21
Csóka Tamás nyá. ezredes
elnök

Kovács Károly Egyesületi elnök - karoly0806@freemail.hu
2017.03.31 22:48
A 20-éve alakult Egyesületünk ez évben sem feledkezett meg hölgytagjairól ugyanis az ismert márciusi férfi névnapokkal összevonva köszöntöttük őket. Az összejövetelünk nem csak az ünneplésről szólt, hisz volt más téma is. A tájékoztatóban elhangzott, hogy egy igen mozgalmas időszak után készült Egyesületünk a márciusi club délutánra.
Hisz túl vagyunk az éves Taggyűlésen és készülünk a megalakulás 20. évfordulójára.
Ennek kapcsán készül a megalakulás történetét feldolgozó kiadvány is, meghívó, stb.
Mind e közben már a május havi program-a 20. évforduló megünneplésének előkészítése is elkezdődött a clubdélután előtti időben megtartott elnökségi ülésen.
Az elnökségi ülésen többek között szó volt, hogyan működjön tovább Egyesületünk, vagy legyen-e minden hónapban főzéssel egybekötve a rendezvényünk. E kérdésben nem döntött véglegesen az elnökség, így lehetőség van a tagság részéről új elképzelést felvázolni.
Egyébként e kérdésben rendkívül megosztott a tagság, ugyanis a 20 év során igen megszokottá, észrevétlenül elvárt igényként rögzült a tagságban. Sajnos a létszám csökkenés és a nem kiszámítható rendezvényi részvétel miatt nem lehet tudni, hány főre is kell főzni.
Erről, illetve a „civil Tv.” változása kapcsán a működésünk jövőbeni mikéntje igen komoly kérdésként merül fel. Ez nem csak az elnökségre tartozik úgymond, hanem a tagságra is, ezt meg kell beszélni,erről a tagságnak is tudnia kell. Úgy vélem a tájékoztatás elmaradása, vagy hiánya rossz közérzetet szül, illetve nem segíti a jó döntésbeni közreműködést. Mindezek hiánya klikkesedést eredményez, ezt kell megértenünk.
Nagyon remélem tagjaink többsége érti és érzi a tájékoztatás fontosságát,hisz így is jelentős hátrányban vagyunk,mert a hivatalos csatornák nem kifejezetten segítik a civilszervezetek működést.
Úgy tűnik a bürokrácia és az egyre több feltételnek történő megfelelés nem a pályázat megnyerését segíti, inkább a kihullást. Mindezt jól példázza a jelenleg is folyó huzavona egy decemberi pályázati ügyben, melynek eredményhirdetése nyúlik, mint a „rétestészta”. A kiíró a saját maga alkotta szabályt sem veszi komolyan, mert amennyiben így lenne,akkor azt betartaná!. Sajnos Egyesületünk e pályázat jelenlegi állása alapján kevés segítséget remélhet, hisz a húzódó döntések miatt nem is biztos hogy igénybe tudjuk venni. Erről ennyit.
A tájékoztató további részében az áprilisi rendezvényünk és a Rendőrség Napjának megünneplése volt a téma, melynek az előkészülete folyamatban van. A március miről is szólhatna másról,mint a tavasz közeledtéről, viszont ha jő a tavasz akkor ünnepeljük a Sándor,József-nevű tagjainkat is,akik persze nem feledkeztek meg a megvendégelésünkről.
Szó ami szó kitettek magukért !Örülünk neki és köszönjük is egyben,hisz kezd jó hagyománnyá válni e kedves gesztus az Egyesületünknél.
Ilyen felemelő érzést tapasztalva érzem magam igazolva az elmúlt 15-év munkájáért.
A klubfoglalkozásunk nótázással, tánccal ért véget, melynek egy-két pillanata a képeken is látható.

Kovács Károly Egyesületi elnök - karoly0806@freemail.hu
2017.02.01 10:03
A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete 2017. január 25-én 13.30-órakor az MRFK. Főkapitányi tárgyalóban tartotta meg az év első kibővített elnökségi ülését.Fontos feladatunk volt a soron következő beszámoló taggyűlés előkészítése, az elnökség és a szakmai vezetés tájékoztatása a 20. évfordulóra történő készülődésről.Az időpont és helyszín ismeretében segítség kérés a méltó lebonyolításhoz. Egyesületünk életében mérföldkő a 20. évforduló, ugyanis a nyugdíjas bajtársak, alapítótagok fogyatkozása ébresztett rá bennünket, hogy egy kiadványba sűrítve dolgozzuk fel a megalakulás és létezésünk történetét.Ez a folyamat a Szerkesztő bizottság munkájának köszönhetően jó előre haladt, már csak a finomítás van hátra.Kis létszámú Egyesületünk részéről komoly erőfeszítés és munka ez, de reméljük hogy a támogató segítséggel sikerülni fog.

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét - 6000 Kecskemét Lecnher Ö. u. 3
2017.01.04 17:43
„ A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete 2016-ban is megrendezte a közös karácsonyi ünnepségét, immár 15.-ik alkalommal. Már hetekkel előbb lázas készülődéssel vártuk az ünnepet, Bartos Gyuláné főszervező irányítása mellett.
A meghívott vendégeket és a megjelent klubtagokat az Egyesület elnöke köszöntötte.
A feldíszített karácsonyfa előtt az alkalomhoz illően felkészített teremben most is, mint mindig unokáink kedves műsora jelentette az est fénypontját. Kedves kis versekkel, mesékkel, tánccal szórakoztatták a „nagyérdeműt”. A hallgatóság áhítattal hallgatta a fellépők produkcióit, bizony néha az elérzékenyülés sem volt ritka jelenség, egy-egy örömkönny le-le gördült a fáradt arcokon.
A vidám hangulatú, humoros műsorszámok nagy elismerést váltottak ki a hallgatóságból. Csóka Luca Eszter meséje, Váczi Kata szavalata, Szemerédi Gréta táncbemutatója, Csóka Fanni- és Botond műsora méltán vívták ki a megjelent szép korúak elismerését.
Az unokák után az idősebb generáció vette át a stafétát. Katonáné Kovács Irén, Kádár Istvánné, Polyák Istvánné egy –egy vers előadásával tette még ünnepélyesebbé az estet, Marton Józsefné pedig saját költeményének bemutatásával fokozta a hangulatot. Nemes Józsefné egy szép karácsonyi dallal varázsolta el a megjelentetteket, akik rövid idő alatt bekapcsolódtak a közös éneklésbe.
Az est további részében a „lányok” által elkészített finom sütemények elfogyasztása már nem esett nehezünkre, különösen a „fiúk” által felkínált finom italok kíséretében.”