Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Éves beszámoló és tervkészítés

2020.01.25

Az esztendő elején, január hónapban nemcsak az egyes ember, de szervezetek is megállnak kicsit, visszatekintenek az elmúlt évben elvégzett munkára, összegeznek, értékelnek, és figyelembe véve lehetőségeiket, igyekeznek terveket készíteni az új, 2020-as évre.
Így van ez Kiskőrös egyik legnagyobb létszámú és dicséretesen aktív közhasznú szervezetében, a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubjában is. Január 25-én délután a Kollégium éttermében éves beszámoló és tervkészítő közgyűlést tartott a klub vezetősége, tagsága és meghívott vendégeik. Gottfried Béla nyá. ezredes, levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel az est vendégeit - Domonyi László a város polgármestere, Csaba Tibor alezredes a jogutód alakulat képviselője, dr. Kovács György nyá. ezredes a Dél-Alföldi Régió elnöke, Gárdonyi Sándor százados MH KIKNYP 1.sz. Toborzó Iroda képviselője, Czizovszki László alezredes Kiskőrös város rendőrkapitánya, Esküdt Lajos nyá. ezredes a BEOSZ elnökhelyettese -, majd ismertette a napirendet.
Elsőként Fadgyas István nyá.őrnagy, elnök ismertette az Ügyintéző Bizottság és a tagság éves munkáját, ami gazdag, változatos, sokirányú volt. A 95 fős tagságot számláló klub havonta tart megbeszélést, tájékoztatást, emellett az év során 1640 km. utat tettek meg határon belül és azon kívül is, voltak Tápióbicskén, Vácon, Budapesten, Csopakon és Aradon is tisztelegtek 1848/49. mártír tábornokai előtt. Emellett részt vettek a város minden rendezvényén, önkéntes feladatokat vállaltak (városszépítés, temetői hadisír gondozás), végeztek segélyezési, szociális segítő feladatokat, élen járnak a hagyományápolás terén, munkájukat egy haditechnikai emlékpark is dicséri a város központi helyén. Rendszeresen látogatják betegeiket, gondoskodnak a nehéz helyzetben lévőkről. A beszámoló híven tükrözte ezt a tartalmas munkát.
A beszámoló után elhangzott a pénzügyi számvizsgálói jelentés, melyet a tagság a beszámolóval együtt egyhangúlag elfogadott. Ezt vezetőségválasztás követte, melynek során megerősítették az eddigi tagokat, megelégedve munkájukkal. Kivétel a gazdasági felelős posztján volt, mivel sajnálatos módon Szakács Lászlóné az év folyamán elhalálozott. A klub tagsága az ülésen egyperces néma felállással adózott az elhunytak emlékének (Deli József, Zöld József, Szakács Lászlóné, Sáreczki László).
Ezután Fadgyas István elnök ismertette a 2020-as évre tervezett programot, amit nyomtatott formában mindenki megkapott, és ami szintén gazdag programot, elfoglaltságot, tennivalót kínál az aktív nyugállományúaknak. Miután a régi/új vezetőséget, munkatervet és a választmányi ülés küldötteit megválasztották, a hozzászólók méltatták a klub elvégzett munkáját, kiemelve azt, hogy tagságára mindig számíthat a város, a BEOSZ, a Dél-Alföldi Régió, a velük kapcsolatba került szervezetek. Elismeréseket, kitüntetéseket vehettek át az arra érdemesek (Domonyi László, Melher Sándor, Jakab József, Lehoczki Péter, Gyalog Sándorné, Jancsovics Pálné, Szabó Ferencné és Sáfár Gyula).
A közgyűlés hivatalos részének lezárulta után a kulináris élvezetek következtek: finom vacsora várt a résztvevőkre. Duchai Józsefné, vezetőségi tag, készülve a nyugdíjas "Ki-mit-tud?"-ra, ezúttal nagyon szép katonadalokkal lepte meg klubtársait, melynek sok strófáját együtt énekelték.

Schiller Katalin

 

A mappában található képek előnézete Beszámoló közgyűlés Kiskörösön