Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Együttműködési megállapodás Tapolcán

2017.05.24

Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 2017. május 24-én együttműködési megállapodást kötött, a kölcsönös tájékoztatás és az együttműködés szabályozása céljából, az Önkormányzat illetékességi területén élő, szociálisan rászoruló, és az Egyesület érdekvédelmi-, de a honvédség gondoskodási körébe tartozó személyek ellátására vonatkozóan.

tapolca_01.jpg
Nacsa Ferenc egyesületi elnök és Dobó Zoltán Tapolca polgármester aláírják a megállapodást

A település és a honvédséghez kötődő társadalmi szervezet között 2004-től folyamatosan működött és működik az együttműködés, hiszen a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület szerződéses megbízás alapján, több mint egy évtizede segíti a Magyar Honvédség feladatkörébe tartozó idősgondozással kapcsolatos kötelezettségeit. Az egyesület önkéntesei külön megbízó levéllel rendelkeznek a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság felhatalmazásával, a 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ szakmai irányításával. Tapolca és vonzáskörzetében közel 520 fő nyugállományú és járadékos katona, katonaözvegy és katona árva tartozik a Honvédség gondoskodási körébe. Mivel Tapolcán a katonai szervezet 2005 decemberében megszűnt, a szociális és gondoskodási feladatokat az egyesület tevékenységi körébe vonta, alapszabály módosítással.
Tapolca Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport vezetője rendszeres tájékoztatást kapott az egyesülettől a gondoskodási körbe tartozók helyzetéről, a hivatalból megküldött környezettanulmányok alapján, egyben az Önkormányzat által kért nem általános igazgatási körbe tartozó felkéréseknek, az egyesület eleget tett. Továbbiakban az egyesület segíti a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány munkáját.
Az előzményekben leírt egyesület által végzett tevékenységek segítették a helyi önkormányzat szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatásokat azzal, hogy a honvédség gondoskodási körébe tartozók eseti ellátásában vagy anyagi segítség nyújtásában átvette a kezdeményezést és, érdemi ügyintézésre továbbította.
Az önkormányzatokra vonatkozó 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ 8. pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. és 140.§-aiban szabályozott tevékenység több ponton azonosságot mutat. E tekintetben, e törvények megtartása és az eddig követett gyakorlat szükségszerűvé tette a megállapodás létrehozását, amely biztosítja az adatkezelési jogokat, azok érdekében, akikért e megállapodás megszületett. Tapolca, 2017. május 24.

Nacsa Ferenc nyá. törzszászlós
egyesületi elnök