Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Beszámoló taggyűlés a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubban

2022.04.05

Minden egyesületnek, klubnak a törvények szerint évente el kell számolni a tagság felé az előző évben végzett munkáról, gazdálkodásról. A szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 2022. 04. 05-én tartotta meg ezt a fontos rendezvényt. A tagság az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Kamara termében gyűlt össze. A létszám ellenőrzése után azonnal kezdődhetett a munka, hiszen a taggyűlés határozatképes volt.
A tagságot és a megjelent vendégeket Radványi Levente köszöntötte. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte:
Kiss Zoltán alezredes a Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság parancsnoka,
Szilágyi György ezredes a MH Altiszti Akadémia Parancsnokhelyettese,
Szabó Tünde őrnagy a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Érdekvédelmi Részleg részlegvezető,
Esküdt Lajos ny. ezredes, elnökhelyettes a BEOSZ képviseletében,
Koós Gábor ny. alezredes BEOSZ Középmagyarországi Régió régióvezetője, a BEOSZ elnökségének tagja,
Rédei Istvánné a Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság főtanácsosa.
A napirend elfogadása után, a 2021. évi beszámoló következett. Horváth Jenőné (Irénke) részletesen ismertette az előző évre meghatározott célokat, ismertette a taglétszámot. A klubnak jelenleg 79 fő tagja van, de már vannak új tagjelöltek is. A résztvevők néma felállással emlékeztek meg a 2021. évben elhunyt tagtársaikról.
Ezután Irénke áttért az elmúlt évi rendezvények, események ismertetésére. Bár a pandémia nagyon leszűkítette a lehetőségeket, még így is nagyon sok mondanivalója volt. Az első félévi rendezvények májusban kezdődtek, amikor már enyhültek a korlátozások. Ennek az időszaknak a legfőbb rendezvénye a klub megalakulásának 50. évfordulós ünnepsége volt. A helyszínt az MH Altiszti Akadémia biztosította a színházteremben. Szükség is volt a nagy helyre, mert a szépszámú tagságon kívül nagyon sok vendég vett rész az ünnepségen. Ott volt Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere és helyettese, valamint a rendőrség képviselője. A Honvédelmi Minisztériumot Kocsi László ezredes, a MH Parancsnokságát Bozó Tibor vezérőrnagy, a szentendrei helyőrségben lévő katonai szervezeteket Frankó Imre ezredes, Kiss Zoltán alezredes képviselte. Megjelent Ignáth Zsolt alezredes az MH KIKNyP törzsfőnöke, Dr. Isaszegi János ny. mk. vezérőrnagy a Zrínyi Kiadó vezetője, Kelemen József ny. altábornagy, mint a BEOSZ tiszteletbeli elnöke. A köszöntő beszédek után elismerések átadására került sor. A Honvédelmi Miniszter 2 fő részére Aranykor Kitüntető Címet, 1 fő részére Honvédelemért Kitüntető Címet adományozott. Ezen kívül 5 fő miniszteri emléktárgyban részesült. További elismeréseket osztottak ki a az MH Parancsnokság, valamint a szentendrei alakulatok parancsnokai részéről. Ugyancsak elismeréseket adott át a BEOSZ a klub és tagok részére.
A klub vezetősége is adott át elismeréseket, ajándékokat a klub munkáját segítő szervezetek, személyek részére. Egyedi ajándékot kapott Dr. Isaszegi János ny. mk. vezérőrnagy, aki sokat segített a jubileumi kiadvány elkészültében. A klub vezetősége, Horváth Jenőné és Esküdt Lajos ny. ezredes áldozatos, kitartó munkával összeállította a klub 50 éves történetét. A zömmel fényképeket tartalmazó album a kezdetektől napjainkig mutatja be a klub mozgalmas életét, tagságát, fontosabb rendezvényeket. Megtisztelő köszönettel tartozunk Dr. Benkő Tibor Úrnak Magyarország Honvédelmi Miniszterének, hogy engedélyezte, illetve támogatta, segítette jubileumi kiadványunk megjelenését. A gyönyörű, tartalmas és szépen szerkesztett kiadvány megjelenésében elévülhetetlen érdemei vannak Dr. Isaszegi János ny. mk. vezérőrnagynak. Az albumot minden tag és vendég megkapta ajándékként. A jubileumi ünnepség a Magyar Nemzeti Táncszínház fergeteges, nagysikerű előadásával ért véget a színházteremben. Végül ebéddel zárult a rendezvény. Az ebéd alatt lehetőség volt kötetlen beszélgetésre, régi ismeretségek felújítására, újak létrehozására. Nagyszerű, tartalmas, felemelő és jó hangulatú rendezvény volt, amit sokáig nem lehet elfelejteni.
A második félév sokkal mozgalmasabbra sikerült. Míg az elsőben 4 említésre méltó eseményt tudott az elnökasszony felsorolni, a másodikban közel 20 programban vett részt a klub. Ebben voltak „hivatalos” programok, beszámoló taggyűlés, koszorúzások, elnökségi ülések, részvétel más szervezetek rendezvényin. Voltak azért szórakoztatóbb események is. Ismét meg lehetett tartani a szokásos negyedéves névnapi, születésnapi köszöntő összejöveteleket, amelyek most is jó hangulatban (beszélgetések, nótázások) folytak le. Külön kiemelendő, hogy két 90. életévét betöltő tagtársunkat is köszönthettük. Ezzel 4 főre emelkedett a 90 év feletti tagok névsora. Idén újabb 2 fő csatlakozik e fantasztikus névsorhoz. Nagy sikere volt ismét a VI. Dunaparti Bogrács Partinak. A finom étel mellett volt traccsparti, éneklés, műsor és tájékoztató is. Nagyon jó volt a hangulat, már készülünk az ideire is.
Volt több kirándulással egybekötött rendezvény is. Nagy létszámmal vettünk részt a BEOSZ által rendezett Kisbajtársak Találkozóján Pákozdon. Jól szórakoztak a nagyszülők és az unokák. Ugyancsak Pákozdon volt a Nótáskapitány, Kapi Gábor nótadélutánja, amelyet szintén meglátogattunk. Nagy sikerrel zárult a Szentendrei Önkormányzat által szervezett helytörténeti vetélkedő, ahol a csapatunk első helyezést ért el. Részt vettünk egy 4 fős csapattal a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály szervezésében Hetvenkedő Hatvanasok címmel megrendezett vetélkedőn. Érdekes kirándulás volt amikor a Magyar Veterán Repülők Szövetsége budapesti tagszervezetével együtt összesen 31 fővel látogatást tettünk az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ (MH LMVIK) veszprémi objektumában. Voltak közös rendezvényeink a társ nyugdíjas klubokkal, a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubjával, a balatonszőlősi Ezüstfürt Nyugdíjas Klubbal.
A második félévben már összejöhetett próbákra a klubunk énekkara az Ezüstfény Együttes, amely fellépett rendezvényeken is.
A felsoroltakon kívül még sok érdekes, izgalmas, tartalmas rendezvényünk volt. Sajnos az év végére ismét leszűkültek a lehetőségek, az újra bevezetett korlátozó rendszabályok miatt, de addig is kihasználtuk az időt.
Összességében megállapíthattuk, hogy a korlátozott lehetőségekhez képest tartalmas évet zártunk.
A megtartott programok felsorolása után az elnökasszony ismertette a klub külső kapcsolatait. Rendszeres az együttműködés a szentendrei Polgármesteri Hivatallal, a BEOSZ-al, a különböző (főleg helyi) katonai alakulatokkal. Sokrétűen segítik a klub életét (anyagilag, helybiztosítással stb.) megkönnyítve a klubéletet. Köszönet érte.
Végezetül Horváth Jenőné megköszönte a tagságnak a munkát, a támogatóknak a segítséget.
Második napirendi pontként Győri Tiborné, gazdasági felelős ismertette az elmúlt évi gazdálkodás eredményét. Részletesen bemutatta a terveket, majd a valós bevételeket és kiadásokat, valamint az év végi mérleget.
Megállapíthattuk, hogy a klub anyagi helyzete stabil, a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak, a lehetőségeknek megfelelő a gazdálkodás. Ezután Esküdt Lajosné, az Ellenőrző Bizottság elnöke számolt be munkájukról és megállapításaikról. Az általa megállapítottak is megerősítették a klub biztos anyagi helyzetét. A bizottság a törvényeknek megfelelőnek minősítette a gazdálkodást.
A következő napirendi pontban Babinecz János titkár ismertette a tagsággal a 2022. évi munkatervet. Ebben az évben is várhatóan sok érdekes, izgalmas rendezvény lesz. Megtartjuk a negyedéves név- és születésnapi köszöntéseket, ünnepléseket. Ismét lesz nótaest és hetente gyakorol, próbál az énekkar, készülve a fellépésekre, amelyből több is lesz. Érdekes előadások várhatók az MH békefenntartásban részt vett személyeitől, a trianoni békeszerződés körülményiről. Természetesen lesz ismét Dunaparti Bogrács Parti is. Részt veszünk a „hivatalos” programokban is, mint koszorúzások, megemlékezések, ünnepi rendezvények stb.
A tagság, rövid hozzászólások után egyhangúlag elfogadta mindhárom beszámolót. A taggyűlés még néhány kérdésben döntött (Alapító Okirat módosítása, személyek delegálása, jelölő bizottság létrehozása). A rendezvény a vendégek üdvözletével, jó kívánságaival zárult.
Végül elvonultunk az Altiszti Akadémia éttermébe, ahol jóízűen elfogyasztottuk a – térítés ellenében biztosított – ízletes, bőséges ebédet.

Tamás Attila ny. alezredes

 

A mappában található képek előnézete Beszámoló taggyűlés a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klubban