Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Beszámoló és tisztújító Küldöttgyűlés a MEBSZ-nél

2018.02.24

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) 2018. február 24-én, a BM Nemzetközi Oktatási Központ Konferencia termében tartotta beszámoló és tisztújító Küldöttgyűlését. A MEBSZ a korábbi elnököt, Dr. Boldizsár Gábor ezredest választotta meg újabb négy évre.
A MEBSZ számára az idei beszámoló Küldöttgyűlés egyben a 2014-2018 közötti elnökségi ciklus lezárását jelentette, így a küldöttgyűlés alkalmat adott arra, hogy a szövetség visszatekintsen az elvégzett munkára és megjelölje a szövetségre váró feladatokat.
mebsz_kgy_01.jpg
A rendezvényen a MEBSZ tagjai mellett részt vett Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, Sándor Tamás dandártábornok, MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár parancsnoka, aki a vezérkarfőnök urat is képviselte, Lázár Tibor őrnagy, MH 86. Szolnok Helikopterbázis Repülőműveleti Főnökség ejtőernyős kiképzőrészlegének vezetője, Nagy Lajos alezredes MH Összhaderőnemi Parancsnokságot képviselve és Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok a Felderítők Társasága Egyesület elnöke.
mebsz_kgy_02.jpg
A rendezvény kezdetén a jelenlévők megemlékeztek a 2017-es évben elhunyt bajtársakról, meghallgatták a vendégek köszöntőit, valamint honvédelmi miniszter úr üdvözlő levelét. Miniszter méltatta a MEBSZ eddigi áldozatos szolgálatát a hagyományápolás, a hazafia és honvédelmi nevelés területén és kitért arra, hogy jeles év, jeles események várnak ránk 2018-ban, a magyar ejtőernyőzés centenáriumi rendevénysorozatában.
A Küldött gyűlés első részében – az előzetesen kiadott napirendi pontoknak megfelelően elhangzottak a Szövetség beszámolói.
Dr. Boldizsár Gábor, a MEBSZ elnöke ez alkalommal nemcsak az elmúlt év munkáját értékelte, hanem kitért a most záruló négyéves ciklus eredményeire és nehézségeire is. Kiemelten beszélt a szövetség szervezeti életét érintő kérdésekről, többek között a tagszervezetek létszám - életkori összetételéről, a szövetség közösségi munkájáról, a hagyományápolás széleskörű tevékenységéről.
A Felügyelő Bizottság beszámolóját, a Tanácsadó Testület és Az Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány tájékoztatóját követően Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy – a MEBSZ elnökeként végzett munkája elismeréseként –MEBSZ Arany fokozatú díszjelvény kitüntetést adott át Dr. Boldizsár Gábor ezredes részére.
A MEBSZ elnöke folytatta az elismerések átadását MEBSZ Oklevelek, MEBSZ Bronz, Ezüst, Arany fokozatú díszjelvények átadásával.
Dr. Hazuga Károly a BEOSZ elnöke megbízásából, Dr. Boldizsár Gábor BEOSZ Emlékérem kitüntetést adott át Miklós László, Nagy Ferenc, Samu Ferenc ejtőernyős bajtársak részére.
mebsz_kgy_03.jpg
A MEBSZ elnökének Dr. Boldizsár Gábor ezredest újraválasztották. A MEBSZ alelnökeinek a korábbi ciklusban is e posztokat betöltő Keresztúri László ny. ezredest és Cseklán István alezredest választották meg. A Felügyelő Bizottság élére korábbi vezetőjét, Pusztaházi Istvánt, a Tanácsadó Testület vezetőjének korábbi elnökét Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagyot, a Kegyeleti Bizottság vezetőjének a korábbi elnököt, Gáll Gábort választották. A rendezvény az újraválasztott elnök köszöntőjét követően zárult.

Barabás Pálné, Ili és
Dr. Boldizsár Gábor