Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Békemisszió közelről

2022.03.22

A szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, hagyományaihoz híven gyakran tart olyan rendezvényeket, ahol a honvédséghez közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó témákról kapnak tájékoztatást a tagok. A rendezvények célja, hogy a klubtagok – katonák, volt katonák és főleg civilek – jobban megismerjék a honvédség tevékenységét, feladatait.
E szokás jegyében 2022. március 22-én az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Kamara termében egy újabb „szakterülettel” ismerkedhettek meg a résztvevők. Herdics Antal ny. alezredes tartott ismertetőt és beszámolót a békemissziókról. A rendezvényen részt vettek a klub tagjai, külső érdeklődők, illetve az előadó családjának tagjai is. A résztvevőket Tamás Attila ny. alezredes köszöntötte, bemutatta az előadót, majd felkérte előadásának megtartására.
Herdics Antal ny. alezredes bemutatkozással kezdte. Ismertette milyen iskolákat végzett (Kossuth Lajos Katonai főiskola tüzér szak, Leningrádi Tüzér Akadémia), hol teljesített szolgálatot a honvédségben (pécsi Tüzérezred, Kossuth Lajos Katonai Főiskola, HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal). Ismertette hol vett részt a békemissziókban (Mozambik, Kaukázus).
Néhány dián és szóban bemutatta a Békefenntartók Bajtársi Egyesületét, amelynek ő is tagja. Beszélt az egyesület céljairól, tagságáról, együttműködéséről.
Ezután részletesen ismertette a béketámogató műveletek fajtáit, kapcsolatait, rendszerét. Bemutatta mely világszervezetek, milyen missziókat vezetnek, a világ mely részein. A kivetített táblázatok, grafikonok, térképek nagyon szemléletessé tették az általa elmondottakat. Döbbenetes volt látni, hogy még napjainkban is milyen sok konfliktus van a világban, milyen sok helyen kell a nemzetközi szervezeteknek beavatkozni a béke kikényszerítése, vagy megtartása céljából. Sírok, emlékfalak képeit láthattuk, ahol szinte végtelen számú áldozat neve erősítette meg, hogy szükség van ezekre a békeműveletekre.
Láthattuk, mely országokban, milyen létszámmal vett és vesz részt Magyarország ezekben a feladatokban. Jó volt látni, hogy kis ország létünkre, milyen komoly szerepet vállalunk a nemzetközi színtéren. Bemutatta, hogy a rendőrség is a világ sok pontján vesz részt a rendfenntartásban. Kivetítette azt az emléktáblát, amelyen a békeműveletekben elhunyt magyar katonák vannak felsorolva (1897-től 2011-ig).
A következő részben Herdics Antal arról számolt be, milyen feladatokban vett részt személyesen a külföldi szolgálata alatt. Részletesen bemutatta milyen feladataik voltak Mozambikban, ahol 1 évet töltött el. A különböző katonai, félkatonai szervezeteket kellett leszerelni és egy új hadsereg létrehozásában közreműködni. Képekkel illusztrálta milyen körülmények között kellett dolgozniuk, milyen volt a szállásuk, a terep, az emberek, akikkel együtt kellett működniük. A misszió az egyik legsikeresebb volt, hiszen ma már Mozambikban béke van, az ország normálisan működik.
A következő misszió a Kaukázusba szólította. Itt 4 váltásban, 1997-től 2012-ig összesen 6 évet dolgozott. Ez a feladat más volt, hiszen nem polgárháború volt, hanem két ország, Örményország és Azerbajdzsán konfliktusát kellett kordában tartani. A két ország között Hegyi-Karabah hovatartozása miatt van gyakran fegyveres konfliktus. (A hazajövetele óta is volt egy komoly konfliktus, Azerbajdzsán elfoglalta/visszaszerezte az ellenőrzést az 1992-1994-es 1. hegyi-karabahi háború során elveszített területeinek nagyobb része fölött. A fegyveres harc végül Oroszország beavatkozásával ért véget egy kilencpontos megállapodás aláírásával, de azóta is feszült a két ország viszonya, és nincs békemegállapodás, csak fegyverszünet.) Láthattuk a történelmi előzményeket, a konfliktus okait, gyökerét. A feladatukat Grúzia – mint semleges állam – Örményország, Azerbajdzsán és Hegyi-Karabah területén végezték. Fő feladatuk volt a tűzszünetsértések kivizsgálása, jelentések az EBESZ megbízott részére. Szorosan együtt kellett működni a helyi hatóságokkal. Problémák, tűzszünet megsértése nem volt ritka. Ezek kivizsgálása nem volt egyszerű, könnyű. Mindkét fél beleegyezésével mehettek ki csak a terepre, szigorúan meghatározott útvonalon, időben. Ha ettől eltértek semmi nem garantálta a biztonságukat. Láttunk képeket azokról az utakról, terepről, ahol mozogniuk kellett. Láttunk becsapódási pontot, a lőszermaradvánnyal.
Sajnos tragikus eseményekről is be tudott számolni. Megtörtént, hogy tőle mindössze 15 m-re robbant fel egy akna. Egy másik alkalommal a helyi kísérő kapott lövést, egy gyerek a kertben játszva kapott halálos lövést.
Az előadás végén még sok képpel illusztrálta a meglátogatott nevezetességeket, a kaukázusi tájat, az embereket és lakóhelyüket. Láthattunk képet a lerombolt faluról, városokról.
A missziója kurtán-furcsán ért véget. Amikor a magyar kormány hazaengedte azt az azeri katonát, aki a budapesti NATO tanfolyamon megölte az örmény társát, az örmények nem akartak többé magyar katonát látni a misszióban. Ezzel 2012. 10. 12-én befejeződött a feladata, végleg hazajött.
Az előadás végén kérdéseket lehetett feltenni, illetve meg lehetett nézni a sok emléktárgyat, amelyeket a missziókban gyűjtött. Voltak itt ruhák, dísztőrök, kardok, faragott bábuk és még számtalan tárgy. Még az útleveleit is meglehetett nézni. A résztvevők érdeklődve, néha csodálkozva nézték, fogdosták a kiállított tárgyakat.
Megállapítottuk, hogy egy érdekes, sok új információval szolgáló, jó hangulatú rendezvényen vettünk részt. Köszönet érte Herdics Antal ny. alezredesnek.

Tamás Attila ny. alez.

 

A mappában található képek előnézete Békemisszió közelről