Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

50 éves a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület

2022.07.29

A Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület napra pontosan 2022. július 29-én ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. A rendezvény az Akácliget Fürdő (5300 Karcag, Fürdő u. 3.) területén levő Rendezvény Központban került megtartásra.
A 126 fős egyesület elnöke több mint 14 éve Rab János nyugállományú őrnagy, titkára szintén ennyi ideje Kiss Károly nyugállományú rendőr főtörzszászlós. A jelenlegi hét fős vezetőség további 5 tagja később került megválasztásra. Az egyesület elnök helyettese Orvos-Nagy István nyugállományú rendőr alezredes.
Az ünnepség meghívott vendégei voltak:
- Esküdt Lajos nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, koordinációs elnökhelyettese,
- Kőszegi Ferenc nyugállományú alezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, Észak-Magyarországi Régió, régióvezetője,
- Molnár János alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 4. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka,
- Terenyi Krisztina őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, 9. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetője
- Sári Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere, valamint
- Kele János rendőr alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság helyettes vezetője
- és több helyi egyesület elnök asszonya, elnöke.
A 14 órakor kezdődött ünnepség résztvevőit Hudák Ilona, a rendezvény háziasszonya köszöntötte. Ezt követően Kovács Tiborné egyesületi tag szavalta el az erre az alkalomra írt saját versét, majd az elnöki köszöntő következett.
Rab János nyugállományú őrnagy felvázolta az elmúlt 50 év krónikáját. Volt szó az alapító tagokról, az egyesület többször módosított alapszabályáról, az időközben bekövetkezett névváltozások okairól.
A klubot 1972. július 29-én alakította meg 14 fő rendőr és katona a Karcagi Helyőrségi Pince Klubban, Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja néven. Az alapító tagok közül sajnos már senki sem él. A klub megalakulásakor az akkori társadalmi és politikai viszonyoknak megfelelően az Alapszabályában rögzítette: A Karcagi Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja a Fegyveres Erők és Testületek hivatásos, továbbszolgáló és kinevezett polgári alkalmazott tagjai köréből nyugállományba helyezett, helyi önkormányzattal rendelkező önkéntes szervezete, amely az alapszabály keretében foglaltak szerint működik. Rendeltetése, hogy a Fegyveres Erők és Testületek egy helyőrségben élő nyugállományú tagjai és családtagjai számára lehetőséget biztosítson a Fegyveres Erőkhöz és Testületekhez való kötődés fenntartására, a nyugdíjasokat érintő közérdekű és egyéni problémáik megoldására.
1989. december 9-én megtartott közgyűlésén a klub újjáalakult és kérte a Megyei Bíróságot, hogy vegye nyilvántartásba, mely 1990. január 3-án kelt Pk. 60. 451/1989/4. sz. alatti végzésében megtörtént. A klub célkitűzéseit megtartva nyíltabbá vált. Tagjai sorába fogadta a tartalékos katonákat, valamint a Fegyveres Erők és Testületekhez nem tartozókat, akiket a klub vezetősége arra érdemesnek talált, ha ezen személyek a klub alapszabályát elfogadták.
Az alapszabályzat többször is módosításra került, de az alapvető célkitűzések a mai napig nem változtak. A civil társadalom felé történő nyitásnak köszönhetően a tagság létszáma folyamatosan nőtt és a kisebb ingadozások ellenére is már évek óta 120 fő fölötti.
Ahogy az alapszabályzat a bekövetkezett változások miatt gyakran módosult, úgy a szervezet neve sem maradt állandó. A Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja taggyűlésének határozata és kérelme alapján 2006. június 01-i hatállyal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság nyilvántartásba vette a klub új nevét. A civil szervezet neve előbb Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület, mint közhasznú szervezet-re módosult, majd 2016. március 9-i hatállyal a név a jelenlegi Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület lett.
Az elnöki beszámoló kitért a hagyományőrzésre is: Alapszabályunk fő célkitűzése között szerepel a hagyományőrzés, ezen belül a katonai hagyományok őrzése és ápolása. Most ezekről ejtek néhány szót.
2007-ben emléktáblát helyeztünk el a volt HEMO ma Városi Könyvtár bejáratánál, melyet azóta is minden évben május 21-én a Honvédelem Napja alkalmából bajtársi találkozó keretében megkoszorúzunk.
2008-ban egyesületünk kiadatta Bokor József ny. alezredes, néhai tiszteletbeli elnökünk által írt könyvet a „Karcagi laktanya története” címmel. Ez a hiánypótló mű igyekszik bemutatni a 20. századból egy kicsit a 21. századba is átnyúló karcagi katonaéletet.
2010-ben felavattuk a volt laktanya területén kialakított emlékszobákat, mely kiállítási anyaga az egykoron Karcagon diszlokált katonai alakulatoknak állít emléket. A bemutató fotókból, egykori dokumentumokból és tárgyi emlékekből áll. A fotók sajnos időközben elhalványodtak, megkoptak, időszerűvé vált felújításuk. Ezért ez évben pályázati pénzből Dr. Nagy Molnár Miklós múzeum igazgató szakmai elképzelései alapján megkezdődött az emlékszobákban az ezirányú munka. Korszerű nyomdatechnikát alkalmazva megújul, megszépül a kiállítás. A munkálatok a befejező stádiumban vannak. Felavatása után szívesen bemutatjuk minden érdeklődőnek. Egykori katonatársaknak, érdeklődő polgári személyeknek vagy a honvédelmi nevelést kicsit színesítve iskolás gyermekeknek is.
2012-ben került sor a karcagi csapatok emlékét megörökítő kopjafa elhelyezésére a balatonkenesei Honvéd Üdülő emlékparkjában. A kopjafa helyszínre történő elszállítását egy kirándulás keretében 2012. szeptember 21-én hajtottuk végre. Az avatásra 2012. október 15-én került sor egy BEOSZ rendezvény alkalmával. A kopjafát időközben átszállították a Pákozdi Emlékparkba, ahol a szakszerű gondozásnak és karbantartásnak köszönhetően most is megnézhető.
Az elnök szólt a kapcsolatokról is: A társadalmi változások megnehezítették munkánkat. Az 1931. október 01-én a honvédség által birtokba vett új laktanya, mely előbb kerékpáros zászlóaljat, majd lövészeket, később páncéltörő és légvédelmi egységeket fogadott be és végül raktárbázisként funkcionált, 2004. június 30-án megszűnt Ezzel a karcagi helyőrség is kapitulált az állandó változások, a folyamatos leépítések miatt. A korábban megszokott támogatás szintje jelentősen lecsökkent. A Magyar Honvédség hivatásos állományából az egyesület tagságába az utánpótlás már csak elvileg volt lehetséges, de kevés új tag érkezett a rendvédelmi szervektől is. Indokolttá vált a korábban meghozott döntés, vagyis nyitás a civil szféra irányába.
A laktanya bezárását követően a megyében ezután már csak Szolnokon működött helyőrség, ami a jó szándék, segítő készség ellenére sem pótolhatta az elveszített közvetlen támogatást. A korábbi és közismert elnevezéssel ismert Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság mindig minden tőle telhetőt megtett egyesületünk munkájának segítésére, ők az egyik legfontosabb támaszunk. A kapcsolatunk velük élő és baráti, szívesen jönnek minden rendezvényünkre. Gondjainkat, problémáinkat orvosolják, ami emberileg megtehető ők azt megteszik.
Viszonylag korán beléptünk az 1990-ben megalakult Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségébe, a BEOSZ-ba. Igazi bajtársi együttműködés alakult ki a két szervezet között. Munkánkat anyagilag nemcsak pályázati úton és közvetlen juttatásokkal támogatják, hanem iránymutatást adnak célkitűzéseinkhez, ha kell érdekvédelmi tevékenységet is folytatnak. A Kieg és a BEOSZ, e két nagyszerű szervezet mellett jelentős támogatást kapunk a helyi önkormányzattól is. Pl. iroda és raktárhelyiség biztosítása, pályázati pénzek a fejlesztésekre, stb. Így elmondhatjuk, hogy 3 lábon állunk, ami a mai gyorsan változó világunkban figyelemre méltó, egyesületünk helyzete stabilnak tűnik számunkra.
Ahogy az ember, úgy egy szervezet is a kapcsolataiban létezik. A helyi Rákóczi úti Egyesületek Házában telephellyel rendelkező egyesületek közül többel alakult ki szoros együttműködés. A tagságunk közötti nagy átfedés, a közös célkitűzések erősítik ezeket a kapcsolatokat. A Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületével közös az irodánk. A Mozgáskorlátozottak Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Karcagi Csoportjával közösen pályáztunk sikeresen komoly pénzösszegekre, több helyiséget közösen használunk. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke tagunk és tőlünk is sokan beléptünk az ők egyesületükbe. Tagságunk közül többen más karcagi egyesületben elnökök vagy vezetőségi tagok.
Összességében – a költő szavaival élve – ha nem is jutottunk el az értől az óceánig, de a fejlődés tagadhatatlan. A Pince Klubból indulva most itt vagyunk a Rendezvény Központban. Van irodánk, raktárhelyiségünk, tudunk rendezvényt szervezni az Egyesületek Házában is. A kezdeti szerény létszám 100 fő fölöttivé növekedett, jelenleg 126 fő. Az informatikai és irodatechnikai fejlesztéseknek, bútorvásárlásnak köszönhetően, melyeket pályázati pénzekből finanszíroztunk, megközelítjük a mai kor szintjét. Igyekszünk megfelelni az elődeink 50 évvel ezelőtt kitűzött céljainak, elvárásainak. Úgy gondoljuk, hogy a BEOSZ és a város egyik aktív, tevékeny egyesülete vagyunk.
Az elnöki köszöntőt követően a vendégek hozzászólásai következtek, majd kitüntetések, ajándékok átadására került sor. A megfelelő hangulatról a Honvéd Művészegyüttes delegált tagjai gondoskodtak. A pezsgős pohárköszöntés után 17 órakor érkezett az ízletes vacsora, majd helyi zenész szolgáltatta zene mellett közös énekléssel, tánccal fejeződött be az ünnepi rendezvény.

Rab János ny. őrnagy
egyesületi elnök

 

A mappában található képek előnézete 50 éves a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület