Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

XXVI. Katonanemzedéki Találkozó

2017.10.19

Immáron 26. alkalommal rendezte meg a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége a katonanemzedékek találkozóját. Az előkészületek már hónapokkal korábban megkezdődtek, és a cél az volt, hogy valami mást kellene megvalósítani, mint amit a korábbi években megszokott a szövetség közössége. A legfontosabb változtatás az volt, hogy a hagyomány megtartása mellett a korábbi évek gyakorlatától eltérő rendezvényre kerüljön sor ebben az évben, és az első nap a „Közösség és egészség” jelszó jegyében a sport, az egészség megőrzés szellemében teljen el. A változtatás és a megvalósítás mellett kardoskodó operatív elnökség gondolata a régióknak, az elnökség tagjainak és az ügyvivőknek teljes támogatását élvezte.
Közel kétszáz résztvevő és meghívott vendég részvételével, az októberi nyarat élvezve 2017. október 18-án kezdődött a rendezvény az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központjában Balatonakarattyán. Hazuga Károly nyá. altábornagy, elnök megnyitó gondolatait követően Vilner Péter nyá. ezredes, alelnök, a rendezvény levezető elnöke felolvasta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, a rendezvény fővédnöke köszöntő levelét. A levél kiemelte, hogy a rendezvény első napjának mottójában megfogalmazottak jobban összefonódnak, mint azt az első hallásra gondolnánk, hisz az ember alapvető igénye, hogy tartozzon valahová. Kiemelte, hogy a mai individuális világban a kapcsolatok értéket képviselnek, és ez a bajtársiasság esetében hatványozottan igaz. Aki a katonai hivatást választja az nem csak a legrégebbi hagyományokkal rendelkező szakmák egyikéhez csatlakozik, hanem „egy olyan közösség tagja lesz, amely élete végéig meghatározó és formáló erővel bír számára. A katona szembenéz kihívásokkal, és az életét is feláldozza a hazájáért és bajtársaiért”. A levél zárásaként a köszönet gondolatai jelentek meg azért a munkáért, amit a BEOSZ a katona közösségek fenntartása, formálása, a hagyományok ápolása érdekében kifejt. (A levél teljes terjedelmében itt olvasható.).
A rendezvény folytatásaként dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, a rendezvény védnöke köszöntötte a résztvevőket. A bajtársi találkozóval kapcsolatban kiemelte: nagyon fontos, hogy „ne engedjük el egymás kezét”, és a BEOSZ ebben több mint negyedszázada az élen jár. A haderő jelenéről és jövőjéről szólva kifejtette, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nem csupán az új technikai eszközök beszerzéséről szól, hanem komplex terveket foglal magában. A program honvédelmi részében jelentős teret kapnak a személyi állományra vonatkozó tervek. Mint mondta, olyan rendszert szeretnének megalkotni, amely hosszú időn át meghatározza a katonák és családjaik életét. A Magyar Honvédség előtt megnyíló lehetőségek egyben azt is jelentik, hogy a korábban szolgálatot teljesítő bajtársainkra is nagyobb figyelem fordulhat. A rendszerből történő kiválás után minden olyan katonáról gondoskodni akar a tárca, aki legalább tíz évet aktívan szolgált a seregben. (Részletek a honvedelem.hu oldalon.) Hozzászólása zárásaként - a több éves kiemelkedő munkáját elismerve - emléktárgyat adományozott Esküdt Lajos nyá. ezredesnek, a BEOSZ elnökhelyettesének.
A megnyitót követően kezdődtek a sport- és egészség megőrző programok, amelyek nyolc helyszínen zajlottak. Hét sátorban, a hét régió mutatkozott be és volt gazdája az adott versenyszám szervezésének, kezdve a teniszlabda célbadobásával, a ping-pong labda adogatáson át, a légpisztoly lövészetig. Az ezzel kapcsolatos technikai értekezleten, Vörös László nyá. alezredes, ügyvivő, a program atyja elmondta, hogy a régiók csapatai kiegészülnek majd az altiszti akadémia hallgatóival, valamint még aktív, régiók által meghívott katonákkal, így - a katonanemzedéki találkozó alapvető szellemiségét megvalósítva - vegyes csapatok küzdenek majd egymással. A nyolcadik helyszín az egészségügyi szűrés volt, ahol Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház munkatársai, Dr. Csik János o. százados, diabetológus, Bihari Judit törzszászlós, asszisztens, akik az idős kor egyik leggyakoribb betegsége megelőzése érdekében vércukor szint mérést is végeztek, Domokosné Dr. Zámolyi Szilvia o. százados, bőrgyógyász, aki bőrgyógyászati, és Csőke Nóra százados, dietetikus, aki étkezési tanácsokkal támogatta a jelenlévőket. Az aktivitást jól mutatja, hogy résztvevők szinte mindegyike meglátogatta és élt a szűrés lehetőségével.
A késő délutáni órákig tartó programok teljes sikert arattak, a nem győzelmi kényszerben lévő csapatok küzdelmét a Dél-dunántúli régió nyerte. A jó hangulatú esti ünnepi vacsora keretében megtatott eredményhirdetésen díjaztak mindenkit, aki küzdött, kiemelten a férfi és női egyéni helyezetteket. Bankó Róbert, a tatai Honvéd Bajtársi Klub tagja szavalatával és a szentendrei Ezüstfény Együttes műsorával kezdődő baráti összejövetel jól szolgálta a katona nemzedékek közötti barátság elmélyítését.
A másnapi programok a BEOSZ emlékparkban kezdődtek, ahol Vilner Péter nyá. ezredes megnyitójában hangsúlyozta, hogy „a katonanemzedéki találkozók elhagyhatatlan programja a BEOSZ emlékpark felkeresése, és a kopjafák koszorúzása. Ez mindig egy fontos alkalom arra, hogy az élet rohanásában kicsit megálljunk emlékezzünk. Mint most is azokra katonatársakra, akik életüket áldozták a haza védelmében, vagy azokra a honfitársainkra, akik 61 évvel ezelőtt a forradalom és szabadságharc hősei voltak. De emlékezzünk azokra is akik az elmúlt években fájdalmas módon itt hagytak bennünket. Ezek a kopjafák, emlékjelek - fentieken túl - mindig emlékeztetnek a haza védelmét hivatott volt katonai alakulatokra és az ott szolgálatot teljesítő bajtársainkra is, nemcsak az ünnepnapokon, de mindennapokban is.” A megemlékezés koszorúját helyezte el – többek között - Huszár János altábornagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, Gulyás Zoltán dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnok-helyettese, valamint a két napos programon részt vevő szlovák tábornoki, és nyugdíjas klub képviselői.
A rendezvény további részében Sipos Géza nyá. ezredes, tiszteletbeli elnök megemlékezése hangzott el, aki a mai napok aktualitásának párhuzamba állításával is emlékezett az elmúlt évek találkozóira, kiemelve a folytatás mindennél fontosabb szükségességét.
A következőkben együttműködési megállapodás aláírására került sor a BEOSZ és a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Szövetsége között. A szövetségek képviseletében aláíró Hazuga Károly nyá. altábornagy és Domine János nyá. dandártábornok hangsúlyozta „a jelenlegi megállapodás alapvető célja – a szervezeti önállóság és függetlenség kölcsönös tiszteletben tartása mellett – az egymás közötti közvetlen kapcsolat további kiépítése és kiszélesítése, az együttműködés kereteinek meghatározása a katonai hagyományok ápolása, az érdekvédelem és szociális gondoskodás, valamint a kulturális és közösségi tevékenység területén".
A kétnapos katonanemzedéki találkozó elismerések átadásával zárult. Honvéd Vezérkar főnöki elismerésben részesült Gál István nyá. ezredes, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége elnöke, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka tárgyjutalmában Erdős László nyá. ezredes és Sepcsik Sarolta nyá. őrnagy, BEOSZ Emlékérmet vett át Sztanó Zsuzsa nyá. őrnagy, alelnök, valamint László Attila nyá. alezredes és Dr. Kovács György nyá. ezredes, régióvezetők. Fontos esemény volt a „Katonák Példaképe” elismerés átadása, amelyet a katonai szervezetek parancsnokai javaslatára öten vehettek át. Többen Emlékplakettet vettek át munkájuk elismeréseként.
A XXVI. Katonanemzedéki Találkozó Hazuga Károly ny. altábornagy, a szövetség elnöke zárszavával zárult, aki hangsúlyozta a bajtársiasság, a szervezetek közötti együttműködés erősítésének fontosságát, a katonanemzedéki találkozók szellemiségének megtartása mellett, a találkozók további megújításának folytatását.

Vilner Péter nyá. ezredes
a BEOSZ alelnöke

A rendezvényről a honvédelem.hu mellett tudósítást adott az MTI Országos Sajtószolgálat .

 

 

A mappában található képek előnézete XXVI. Katonanemzedéki Találkozó