Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Vitafórum: 25 éves a BEOSZ. Neked mit jelent?

2015.02.27

Sztanó Zsuzsanna - Nekem mit jelent a BEOSZ ?
2015.10.31 22:00
Itt a honlapon nemrég ismét a szemem elé került ez a korábbi beírás, ami egy kérdést tett fel: 25 éves a BEOSZ. Neked mit jelent?
A kérdésen elgondolkodtam. Nekem is hihetetlen, de már tíz éve részese vagyok a BEOSZ életének és talán ez feljogosít arra, hogy megosszam gondolataimat. Eleinte csak nagyon ritkán és főleg a szakmai munkám révén vettem részt a rendezvényeken. Az sem titok, hogy közvetlen kapcsolatba édesapám révén (az akkori Ellenőrző Bizottság tagjaként) kerültem a szervezettel. Az Ő munkájára ma is büszke vagyok, és ezt igyekszem saját munkámmal is kifejezni. Azon is eltűnődtem, hogy a kérdés nem csak a jubileum kapcsán válik aktuálissá, hanem egy működő szervezet életében bizony időről időre fontos és megválaszolandó. A jubileumi rendezvény alkalmat adott arra, hogy a megalakulásra, az elvégzett munkára, az értékekre, az elődökre és támogatókra, emlékezzünk és köszönetet mondjunk. Tettük mindezt nagyon helyesen, hiszen az Ő munkájuk, elszántságuk és mai napig tartó támogatásuk az, ami lehetővé tette (teszi), hogy a BEOSZ ma komoly háttérrel rendelkező és elismert szervezetként szerepeljen a civil szervezetek soraiban.
Nekem mit jelent a BEOSZ? Egy olyan szervezetet, amely képvisel egy összetartó közösséget, akik pályájuk során elkötelezetten vállalták (vállalják) a haza védelmét, a rend és a fegyelem elfogadásával járó kötelezettségeket, vagy párjuk és társuk oldalán a nehézségekkel teli életvitel követését. Egy szervezetet, amely őrzi a katonai hagyományokat, kegyelettel emlékezik a régmúlt és közelmúlt neves katona elődeire és a névtelen hősökre egyaránt és ezt az új nemzedékek számára méltón továbbadja. Egy olyan szervezetet, melynek minden időben a nehézségek ellenére is - akár jogi vagy anyagi természetű - meg kell őrizni az összetartó erejét és fel kell mutatni képességét, elkötelezettségét és tenni akarását a közösség érdekébe. Egy szervezetet, amely, ha kell képes megújulni és alkalmazkodni az új körülményekhez, felelni az új kihívásokra és ehhez keresni a megoldásokat. Az elért eredmények értékelése mellet ehhez természetesen meg kell fogalmazni a célokat. Mit és hogyan szeretne a szervezet tovább vinni, mit kell megújítani, mit kell elfogadni és mi az, amit le kell zárni, de fontos megerősíteni azt is, hogy mi az, amit mindig újra kell kezdeni, mert nem lehet, nem szabad feladni. Különösen fontosnak tartom, hogy mindez a BEOSZ tagszervezeteinek közös gondolkodásán alapuljon, mert csak a közös célok és a közösség ereje az, ami a szervezet további működését biztosítani tudja.
 

Esküdt Lajos
2015.02.27 09:49)
A mai napon 25 évvel ezelőtt született meg hivatalosan a Szövetségünk. Én úgy gondolom, hogy erről feltétlenül említést kell tennem. Köszönjük az előd tagegyesületeknek, azok aktív vezetőinek, hogy létrehozták a Szövetségünket. Jó döntést hoztak, mert még mindig él és létezik, szerintem nagy szükség van rá! Igaz vannak gondok, de ezek azért vannak, hogy megoldjuk. Mindig is voltak és minden kor megoldotta a maga problémáját. Egy dolog a fontos, hogy legyenek mindig követők, akik átveszik a "lángot" azt tovább táplálják, óvják, hogy a most aktívaknak is legyen hova visszavonulniuk aktív nyugdíjas éveikre! Én a magam nevében szeretném megköszönni az elődöknek azt az áldozatos, önzetlen és nem mindig hálás munkát, amit végeztek. A jelen funkciót betöltő bajtársakat padig arra biztatom, hogy igenis a gondok ellenére végezzük tovább azt a megkezdett munkát, amit már önzetlenül, néha köszönet nélkül, csüggedve, már-már feladva, de a szívünkre hallgatva csinálunk. Én azt mondom Nektek, hogy amikor el vagytok kenődve, akkor nézzetek a tagtársaitok csillogó - szomorú szemébe és ebből erőt merítve kezdjétek újra. Köszönöm az elvégzett tervező- szervező, koordináló, kreatív és sajnos néha adminisztratív munkát, amit teljes odaadással, önzetlenül néha a család- unoka saját egészség elhanyagolása árán is végeztek. Reméljük az állami és a tárca vezetői is titokban így látják ezt, csak nem merik bevallani, hogy nagy feladatot vállaltunk fel, az emberekkel való törődést, odafigyelést gondjaikra, életcélt adva részükre. A civilek irigykedve nézik a mi Szövetségünket, hogy mennyire összetartó közösség a miénk! Mi nem szakmát, mi hivatást választottunk! A jelmondatunkat komolyan vesszük és annak szellemében élünk: "A HAZA MINDEN ELŐTT"
Emlékezzünk meg Halottainkról, mindenkinek van nagy előd Halottja, gondoljon Rá egy percre, idézze fel nagy mondásait, cselekedeteit. Nyugodjatok Békében, a BEOSZ él!
Köszönöm, hogy elolvastátok e szösszenetet, elnézést, akiben ellenérzést váltottam ki. Én úgy gondoltam, hogy a mai napon az összetartozást ki kell valahogy fejeznem.
Emlékszem Sipos Géza elnök úr idejében rólunk szólt ez a nap.
Köszöntöttek bennünket olyan személyek, akiknek ha tetszett, ha nem el kellett ismerni, ki kellett mondani, hogy KÖSZÖNJÜK, JÓL VÉGZITEK MUNKÁTOKAT. A mai vezetés annak ellenére, hogy jelzések mentek irányukba nem köszöntötték Szövetségünket. Nem indok, hogy májusra tervezzük megünnepelni az évfordulót. A Szövetség a mai napon alakult!!!!!!
Tisztelettel és BEOSZ szívvel!
Esküdt Lajos alelnök