Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Új rendszabályok a járványügyi veszélyhelyzet kapcsán

2020.11.12

A kegyeleti szertartásokkal kapcsolatos katonai tiszteletadások során az MHP Személyzeti Csoportfőnökének 1558-173/2020. számú ügyiratában meghatározottak szerint kell eljárni.
a) A katonai tiszteletadás valamennyi formája csökkentett katonai protokollal (1 fő díszőr parancsnok (egyúttal párnavivő), 2 fő díszőr, 1 fő kürtös, és audiovizuálistechnikai eszköz alkalmazásával) kerül végrehajtásra, beleértve az aktív állományú elhunyt, a „Katonai szolgálat halottja”, illetve a „Magyar Honvédség halottja” minősítésű nyugállományú elhunyt esetét is.
b) Amennyiben az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó úgy dönt, hogy a családhoz tartozó közeli hozzátartozók, rokonok, barátok és ismerősök száma kimeríti a kihirdetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedés által engedélyezett 50 fő temetésen résztvevő személyek létszámát, a temetésen a katonai tiszteletadás mellőzésre kerül (ebben az esetben az intézkedésre jogosult személy nyilatkozatot tölt ki a katonai protokollról történő lemondásról).

Az érdekvédelmi és kegyeleti ügyfélszolgálat – kivéve a kegyeleti feladatok ellátása – visszavonásig felfüggesztésre kerül. Az ügyintézés online és telefonon történik. Személyes megjelenésre előzetes bejelentkezést követően, indokolt esetben van lehetőség, mely során az egészségügyi és járványügyi tilalmak, korlátozások fokozott betartásával kell eljárni.
A személyes ügyfélszolgálati tevékenység során az alábbi speciális szabályok a mérvadók:
a) Az ügyfélszolgálatra érkező kizárólag az ügyféltérben tartózkodhat, az irodákba nem történhet belépés;
b) Az ügyféltérben legfeljebb 1 ügyfél és 2 fő ügyintéző tartózkodhat.

A szociális gondoskodással, társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok tekintetében a személyes látogatások, születésnapi köszöntések, nyugdíjasszervezetek eseményein való részvétel szünetelnek, azok átütemezésre kerülnek. A kerekévfordulós születésnapjukat ünneplőket telefonon ás postai úton keresztül köszöntik.

Egyéb együttműködési szabályok:
A területi szervezeti egységek a megyékben, fővárosban működő honvédségi nyugdíjas szervezet vezetőjével tartják a kapcsolatot az együttműködés, a hiteles információ közvetítése és a segítségre szoruló szociális gondoskodási körbe tartozó érdekében.
Az MH KIKNYP Toborzó és Érdekvédelmi Osztály a nyugdíjas ernyőszervezetekkel tartja a kapcsolatot az információáramlás elősegítése, segítségnyújtás formáinak biztosítása érdekében.
A látogatásokra megvásárolt, raktárkészletet terhelő, rövid szavatossági idejű élelmiszerek átadás-átvételi jegyzőkönyvön, létszámarányosan átadásra kerülhetnek az együttműködő honvédségi nyugdíjas szervezetek részére.
Az MH KIKNYP objektumaiban elhelyezett, irodával rendelkező nyugdíjas szervezetek vezetői (vezetése) a járvány veszélyhelyzeti előírások betartásával továbbra is elláthatják, biztosíthatják a szervezet operatív működését.