Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tisztújító Küldöttgyűlést tartott a Honvédszakszervezet

2015.11.30

2015. november 24-én a Honvédszakszervezet a májusban elfogadott új Alapszabálynak megfelelően megtartotta első tisztújító küldöttgyűlését Balatonakarattyán. Czövek János elnök megnyitó beszédében megköszönte a tisztségviselők négy éves munkáját, elmondta, hogy értékelni kell az eltelt időszakot, majd meg kell határozni a következő ciklus feladatait, emellett a tisztségviselőket is meg kell választani. A közös munka és az együttműködés lehet a jövő záloga.
A meghívott vendégek hozzászólásaival folytatódott a rendezvény. Elsőként dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, aki méltatta a Honvédszakszervezet munkáját, a Tárca és a szakszervezet közötti együttműködést.  Kun Szabó István vezérőrnagy, társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár beszédében kifejtette, hogy a szakszervezetekkel történő együttműködés alapja a katona és a katonák szolgálat és életkörülményeinek javítása.
Ezt követően Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda a LIGA szakszervezetek főtitkára a LIGA és Hosz együttműködéséről, illetve az elmúlt időszakban végzett közös munkáról szólt. Szabó József ezredes az MH Szociálpolitikai Közalapítvány elnöke a Közalapítvány működésében beállt pozitív változásokat emelte ki. Kelemen József nyá. altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, valamint Varga István a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének elnöke is beszédében az érdekképviseletek szoros együttműködését és az ennek köszönhető eredményeket emelte ki.
A Küldöttgyűlésen elfogadásra került az új ügyrend, és megválasztásra kerültek a küldöttgyűlés tisztségviselői. A Mandátum Vizsgáló Bizottság tájékoztatása alapján az előzetes aggodalmakkal szemben a küldöttek túlnyomó többsége megérkezett, és részt vett a munkában, így a 88 %-ot is meghaladta a kiosztott szavazatok aránya. Ezt követően Lippai Csaba levezető elnök vette át a küldöttgyűlés levezetését.
Első napirendi pont az Elnökség beszámolója volt, amelyet a Küldöttgyűlés rövid tárgyalás után egyhangúlag fogadott el.
Mivel az Alapszabályunk szerint az Ellenőrző Bizottság megszűnt, és a tisztújítást követően már Felügyelő Bizottság működik szakszervezetünknél a küldöttgyűlés az utolsó Ellenőrző Bizottsági beszámolót hallgathatta meg. Az EB beszámolójának elfogadása előtt több kérdés és vélemény is elhangzott az elmúlt négy év Ellenőrző Bizottsági munkája, illetve az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások kapcsán. A vita lezárását követően a Küldöttgyűlés több mint 95%-os többséggel elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.
Az Etikai Bizottságnak, a megalakulását követő relatíve rövid időszak alatt nem volt munkája, így a bizottság vezetőjének rövid szóbeli beszámolója az elmúlt időszak etikai szempontból érdekes történéseiről szólt.
A küldöttgyűlés munkája a tisztújítással folytatódott. A Jelölő Bizottság munkáját Dr. Daruka Norbert foglalta össze, amely a számok nyelvére lefordítva 24 tisztségviselői helyre jött több mint kétszáz jelölést jelent. Ennek megfelelően a tisztségviselő választás hosszas procedúra volt, amely végén a Honvédszakszervezet összes tisztségviselője megmérettetett.
A 2015. november 24-i tisztújítás során újra elnökké választották Czövek Jánost, és az alelnökök Bazsik István és Szendrei Zoltán lettek.
Az Elnökségbe ismételten megválasztásra kerültek a közigazgatási képviselőként Gáspár Tamásné, légierő képviselőként Bácskai István, és a Nyugállományú Tagozat képviselőjeként Sörös István. Új elnökségi tagként kerültek megválasztásra a szárazföldi képviselőként Nagyfejeő Gábor, és logisztikai képviselőként Garda Zoltán. Képviselet vezető helyettesek Horváth Béla, Tóvári Róbert, Lippai Csaba, Blaskovics Sándor és Szijártó Zsolt.
Az új szervezeti elemként megválasztandó Felügyelő Bizottságot a korábbi Ellenőrző Bizottsági elnök Katócs Zsolt vezeti, és a tagok között is több korábbi „EB-s” van hiszen Bali János, és Balogh Tibor, is tagja lett a testületnek. Az FB másik két tagja, Láris Ferenc és Horváth Józsefné pedig alapszervezet vezetőként lehetnek ismerősök mindenki számára.
Az Etikai Bizottság élén sem történt változás így azt Hajdók Marcell vezeti az elkövetkező négy évben is, munkáját Angyalné Kocsis Gabriella és Kozma Béla segíti.
Az elmúlt négy évben érdekvédelmi ügyvivői munkát végző Lippai Csaba, Németh Nándor és Jakubik András szintén megkapta a bizalmat ahhoz, hogy további négy évig legyen a Hosz tisztségviselője.
Az idén májusban hozott küldöttgyűlési döntésnek megfelelően az Esélyegyenlőségi Munkabizottság mostantól teljes létszámmal működik, mivel vezetőnek Szíjártó Zsolt, tagoknak pedig Hangel Rita, Justin János, Vecseri Szilvia és Jáger Lajos került megválasztásra.
A hosszúra nyúló tisztújítási procedúra mellett az éves aktuális küldöttgyűlési feladatok is bőségesen vártak a küldöttekre, akik későestébe nyúlóan tárgyaltak. Elfogadásra került az Alapszabály Törvényszék által kért hiánypótlására elő terjesztett módosítás, a Honvédszakszervezet 2015- 2019 közötti programja, a 2016. évi költségvetés tervezete, a jövő évi elnökségi munkaterv, a szakszervezet rendezvényterve, illetve a 2016. évi főbb feladatok.
A nap lezárásaként került sor a Szakszervezeti Munkáért díj odaítélésre, amelyet Szabó István a békéscsabai nyugállományú alapszervezet vezetője, illetve Jáger Lajos az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis alapszervezet vezetője kapott meg.
Czövek János elnök zárszavában elmondta, hogy minden küldött munkáját köszöni, az újonnan megválasztott és a régi-új tisztségviselőknek gratulál. Végezetül az elkövetkező időszak aktuális feladatairól adott rövid tájékoztatást.

Forrás: hsz.hu