Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

NATO tagságunk 20. évfordulójára

2019.03.10

mat_03_-_vegh.jpg Immár 20 éve annak, hogy 1999. március 12-én Csehországgal és Lengyelországgal együtt a NATO teljes jogú tagjai lettünk. Tagságunk ettől a naptól kezdve katonáink, hadseregeink, egymáshoz való új viszonyát, állapotát fejezi ki. A szövetséges haderők az összefogás, az együttműködés és közös cselekvés eszméjét hirdetik. A közös érdekek és értékek mentén szerveződő nemzetközi összetartozásnak részesei, a világ legnagyobb, és legerősebb, a most fennállásának 70 évfordulóját köszöntő katonai szövetségnek tagjai lettünk.

20 év történelmi távlatokat tekintve nem sok idő, bár azóta egy új katonai generáció nőtt fel, a tagság előkészítésében segítők pedig nyugállományba vonultak. Mégis elevenen élnek bennünk a csatlakozás előzményei és eseményei, a tagságunk kezdetétől máig elért eredményeink. A szemünk előtt történtek azok a változások melyek eredményeként a Magyar Honvédség fokozatosan integrálódott a NATO katonai szervezetébe. Részt vállal annak fontos misszióiban, miközben személyi állománya megújul, szervezete és fegyverzete is változásokon megy át, igazodik az új kihívásokhoz és a hadviselés szabályaihoz. Katonáink becsülettel helytállnak és igyekeznek hírnevet szerezni hazánknak, erősítik a szövetséget és közös biztonságunkat.

A csatlakozás óta eltelt 20 év alatt az együttműködésünk a NATO-val tovább mélyült. Kezdetben a NATO ernyő biztonsága alatt sem erő, sem akarat nem volt a haderő fejlesztésére. A gazdasági válságok és az Európában végbemenő haderő csökkentések csak fokozták a haderő válságát. A remélt költségvetési növekedést a haderőre fordított források megvonása követte, melynek következtében tovább csökkent a létszám, különböző szervezetek kerültek összevonásra. Ezért szövetségeseink (ígéreteink nem teljesítése miatt) nem egyszer már a „potyautas” jelzővel illettek. Az összfegyvernemi harc megvívásához nélkülözhetetlen elemek szűntek meg vagy kerültek a működőképesség határára. Ugyanakkor új képességek jöttek létre. Megszűnt a sorkatonaság, professzionalista haderő jött létre. A tartalékos rendszer még kiforratlan.
Katonáink jelen voltak Irakban, ott vannak Afganisztánban, a Balkánon és a világ más forrongó pontjain is őrzik a békét. Jelenleg felkészülnek a kollektív védelemből adódó feladatokra. A jövőben eleget kell tenni az ország védelmi szükségletének, a biztonságnak, a NATO követelményeknek megfelelő és kompatibilis haderőfejlesztésnek, modernizálásnak.
Ez évben ünnepeljük a szövetség fennállásának 70. évfordulóját. A legrégebbi és legmegbízhatóbb, megújulásra képes katonai szövetség tagjai vagyunk. Ezt a törekvését leginkább az Okos Védelem (Smart Defence) koncepciója igazolja. 2014 után a Kapcsolt Erők Kezdeményezés (Connected Forces Iniciative) égisze alatt tovább korszerűsödik, hatékonysága növekszik, és megbízható őre marad a biztonságunknak. Olyan haderőkből fog állni, beleértve a magyar haderőt is, melyek a fegyveres küzdelem minden fajtájára felkészültek, ezáltal képesek bármilyen kihívás elhárítására és bármilyen feladat ellátására.
Úgy gondolom, hogy a NATO tagságunk 20 éve visszaigazolta korábbi feltételezéseink helyességét. Tanultunk egymástól. A közös tevékenység, a béketámogatás valamint a haderőépítés kapcsán szerzett tapasztalatok gazdagították a magyar hadikultúrát, hadtörténelmet és a NATO 70 éves történelmét is.
Engem mindig örömmel tölt el ez a korszakváltó, sorsfordító időszak, amikor a hadsereg teljes állománya ritkán tapasztalt kitörő lelkesedéssel és illúzióktól sem mentesen készült a NATO tagságra. Azt reméltük, hogy a tagsággal minden egy-kettőre megváltozik. Magunk mögött hagyhatjuk megszaporodott gondjainkat és egy új családban, ahhoz teljes mértékben felzárkózva, egy modern haderőben folytathatjuk katonai szolgálatunkat. A kilencvenes években még mindenféle irányban sok lelkes katonában éltek a fokozatosan lerombolt illúziók.
Most 20 év után újabb remény csillant fel. A terv megvalósulásával a MH méltó helyére kerülne a társadalomban és a Szövetségben egyaránt. Az évforduló kapcsán illesse köszönet mindazokat, akik tevékenységükkel hozzájárultak a haza fegyveres szolgálatához.

Dr. Végh Ferenc nyá. vezérezredes

Az évforduló alkalmából vezérezredes úr által írt tanulmány teljes terjedelemben ide kattintva olvasható.