Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Meghívás könyvbemutatóra - október 12-re

2017.09.25

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely ezúttal is egy érdekes könyvbemutatóra hívta meg a Szövetség tagjait. A bemutatásra kerülő könyv ezúttal Cseh Valentin: „A nándorfehérvári csata 1456” című alkotása lesz.
Időpontja: 2017. október 12. 14.00 óra.
Helyszíne: Honvédelmi Minisztérium, 1055 Budapest, Balaton u. 7-11., A) épület III. emelet 342. sz. konferenciaterem.
A könyvet bemutatja: Dr. Négyesi Lajos alezredes (HM Kegyeleti Diplomáciáért Felelős Miniszteri Biztosi Titkárság, belföldi szakreferens, hadtörténész, egyetemi docens).
A rendezvény házigazdája: Dr. Besenyő János ezredes, MH HFKP HVK Tudományos Kutatóhely, osztályvezetője.
A zavartalan beléptetés érdekében névjegyzék leadása szükséges (név, személyazonosító igazolvány szám). Kérem a részvételi szándékot közvetlenül a HVK Tudományos Kutatóhelynél jelezni (a plakáton megadottak szerint).

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy
alelnök

konyvbemutato_20171012.jpg

CSEH VALENTIN: A NÁNDORFEHÉRVÁRI CSATA 1456

A magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelmének, az 1456-os nándorfehérvári diadal 560-ik évfordulójára jelent meg Cseh Valentin történész tudományos igénnyel megírt ismeretterjesztő kötetének második, bővített kiadása.
A fiatal zalaegerszegi történész, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely külső kutatója monográfiájában a török-magyar küzdelmek előzményeit, a hadszínteret, a hadseregeket és a vezető személyiségeket éppúgy részletesen bemutatja, mint a vár és a város építéstörténetét, az ostrom menetét és utóhatásait. A tartalmat számos metszet és térképvázlat illusztrálja.
Az 1456-os ostromot megelőző esztendő sűrű történéseiről, benne természetesen a két fél előkészületeiről is szó esik. Jelentősége miatt megemlíti a III. Callixtus pápa által 1455-ben meghirdetett keresztes hadjáratot is, az ezzel kapcsolatos és a széles olvasóközönség számára legismertebb momentum, a déli harangszó kérdése is tárgyalásra kerül. A pápa azt már az ostrom előtt, 1456. június 29-én elrendelte, miközben a törökök július második napján érkeztek meg Nándorfehérvár falai alá.
A kötet külön kiemeli a három nagy összecsapást: július 14.-én a Dunán vívott csatát, a július 21-22.-i rohamot, valamint a döntőnek bizonyuló keresztes támadást július 22. napján. Szól arról az elterjedt tévhitről is, hogy az elfoglalt török ágyukkal lőtték volna az ellenséget a július 22-i támadás során, és ezeket cáfolja is: a nehéz ostromlövegek bevetése lehetetlen volt, viszont a kisebb ágyúkkal már nem elképzelhetetlen természetesen, hogy tüzeltek. Egy másik tévhitre, Dugovics Titusz hőstettére is fény derül. A könyvből megtudhatjuk, hogy hőstettet bemutató adományozó oklevelek leginkább újkori hamisítást sejtetnek, és egyfajta balkáni vándormotívum jelenléte ez esetben sem kizárt. A legfontosabb kérdés megválaszolása, - hogy miért maradt el a július 22-i váratlan és döntő siker után az ostromlók üldözése - sem maradt ki a műből.
A nándorfehérvári győzelem utáni belpolitikai változásokat is vázolja a kötet, mégpedig Cillei Ulrik nándorfehérvári megölésén és Hunyadi László kivégzésén keresztül vezeti az olvasót egészen Hunyadi Mátyás megválasztását megelőző téli napokig.
A kiadás végén historiográfiai összefoglalás és részletes bibliográfia is szerepel. A kötet külön érdeme, hogy a két kiadás között született, a kérdéskört szorosan érintő publikációkat is felhasználta. Cseh Valentin kötete a napjainkban igen divatos, angolszász eredetű tudományos-ismeretterjesztő műfaj igényes példája a magyar hadtörténelem talán legismertebb győzelméről.