Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Érdekvédelmi konferencia Debrecenben

2019.06.06

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége az áprilisi küldőttgyűlésén elfogadott munkaterv alapján érdekvédelmi konferenciák megtartásáról döntött. A két alkalomra tervezett konferenciák közül az elsőre már június 6-án sor került az Észak-alföldi Régió szervezésében, Debrecenben, az MH 5. Bocskai István lövészdandár támogatásával. A régió tagszervezetei képviselői már kilenc órakor szép számmal érkeztek a rendezvényre, amelynek legfontosabb célja az volt, hogy a jelenlévők választ kaphassanak az érdekvédelem, érdekképviselet aktuális helyzetére, a szociális- és kegyeleti gondoskodás, a rekreáció és az üdültetés kérdéseire, és minden olyan kérdésre, ami a Szövetség e fontos és kiemelt feladatát érinti.
Vantal Zsolt ezredes, a dandár törzsfőnökének, mint házigazdának, valamint Hazuga Károly ny. altábornagy, a Szövetség elnökének megnyitó gondolatai után kezdődött a program.
Először Szűcs Imre ezredes, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka előadásában részletesen elemezte és bemutatta a honvédség vezetésének új struktúráját, a parancsnokság és alárendelt szervezetei tavaly évi tevékenységét, az elért eredményeket, kiemelve a nyugállományú katonák irányába országos szinten végzett feladatok teljesítését is. Előadásában hangsúlyozta, hogy a helyi toborzó és érdekvédelmi irodák egyik legfontosabb feladata a tevékenységi körükhöz tartozó nyugállományú katonák és hozzátartozóik szinte napi problémái megoldásához a lehetőségek maximális kihasználásával történő segítség nyújtás. Fontos eredményként említette, hogy az MH Szociálpolitikai Közalapítványon keresztül több, mint 40 millió forintot tudtak segély formájában eljuttatni a gondozási körbe tartozó igénylők részére. Az előadást követően a jelenlévők számos kérdést, helyi problémát fogalmaztak meg, kezdve a valamikori katonai kitüntetések eredeti formában történő viselésének lehetőségének felvetésétől, az üdültetési jelentkezés túlzott bürokratizmusán át, a szolgálati járandóság problémáinak megfogalmazásán keresztül, a miskolci és debreceni egyesület már hosszú ideje megoldatlan elhelyezési problémájáig. Az előadó több kérdésre adott kielégítő válasz mellett ígéretet tett minden kérdésre adott írásbeli válasz megfogalmazására.
A rövid szünetet követő programban Vilner Péter ny. ezredes, alelnök a Szövetség érdekvédelmi, érdekképviselti tevekénységéről tartott előadást, amiben visszautalt a két évvel ezelőtti felmérés eredményére is, bizonyítva, hogy sokszor túlzott elvárások fogalmazódnak meg e területtel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály, vagy azok megváltoztatása csak egy eszköz, a legjobb lehetőség a problémák megoldására az egymás megismerésében, a kölcsönös és önzetlen segítség nyújtásában rejlik.
Ezt követően Nagyné Kasza Viktória, a Hajdú-Bihar megyei Rendőrfőkapitányság személyügyi alosztály főügyintézője szólt a rendőrségnél a nyugdíjasok irányába folyó érdekvédelmi munkáról.
Az előadások sorában Tóth Sándor ny. ezredes, a Nyíri Bajtársi Egyesület elnöke következett, aki az érdekvédelem tagszervezeti helyzetéről és feladatairól tájékoztatta a jelenlévőket, elmondva, hogy a legnehezebb feladat, a heterogén összetételű tagság (honvédségi nyugdíjasok, a rendvédelmi szervezetek valamelyikéhez tartozók, a szolgálati járandóságban lévők, vagy a civil tagok stb.) közötti érdekfeltárás, és ezáltal megoldási lehetőségek megtalálása.
Az előadások befejezéseként Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagy, alelnök, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kuratóriumának tagja szólt a közalapítvány munkájáról.
A kiválóan előkészített és megtartott rendezvény Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök zárszavával zárult, megköszönve Rácz Mihály ny. ezredes régióvezető szervező munkáját, és jelezve, hogy a következő ilyen jellegű rendezvényt az év második felében Nyugat-Magyarországon, a regionális elveket figyelembe véve szervezi meg az elnökség. A jelenlévők a közösen elfogyasztott ebéd közben is folytatták a mindenkit foglalkoztató és érintő felvetések, kérdések megbeszélését.

Vilner Péter ny. ezredes
alelnök

 

A mappában található képek előnézete Érdekvédelmi Konferencia az Észak-alföldi régióban