Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Érdekvédelmi konferencia 2.0, Székesfehérvár

2019.12.03

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége az éves munkaterv alapján érdekvédelmi konferenciák megtartásáról döntött. A két alkalomra tervezett konferenciák közül az elsőre már június 6-án sor került az Észak-alföldi Régió szervezésében, Debrecenben, az MH 5. Bocskai István lövészdandár tevékeny közreműködésével.
A második konferenciára, az év feladatainak szinte zárásaként, 2019. december 3-án, Székesfehérváron, a Nagy Sándor József laktanya előadótermében került sor, az ezred parancsnokság támogatásával, a Közép-dunántúli Régió szervezésében, Berdó Gábor ny. százados régióvezető irányításával. A Nyugat-Magyarország területén lévő régiók (közép-magyarországi, közép-dunántúli, nyugat-magyarországi, és a dél-dunántúli) tagszervezeti képviselői folyamatosan érkeztek a rendezvényre, amelynek legfontosabb célja nem lehetett más, mint az első félévi találkozónak: a jelenlévők választ kaphassanak az érdekvédelem, érdekképviselet aktuális helyzetére, a szociális- és kegyeleti gondoskodás, a rekreáció és az üdültetés kérdéseire, és minden olyan kérdésre, ami a Szövetség e fontos és kiemelt feladatát érinti. A konferencián jelentős számban képviseltette magát a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja, Vadon Gábor ny. ezredes, elnök vezetésével.
Hazuga Károly ny. altábornagy, a Szövetség elnökének megnyitó gondolatai után kezdődött a program. Először Szabó József ezredes. a Magyar Honvédség Parancsnokság, Személyzeti Csoportfőnökség, humánszolgálati főnöke, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány elnöke szólt a közalapítvány munkájáról. Rövid történeti áttekintést követően, hangsúlyozta, hogy ebben az évben, több mint 40 millió forint lett kiosztva az arra rászoruló, a gondozási körbe tartozó igénylők között, ezzel kifizetve az egész évre rendelkezésre álló keretet. Előadása második részében az idősügyi stratégia megvalósulásának helyzetét elemezte az előadó, kiemelve, hogy nem elég a stratégia folyamatos megismertetése, hanem az abban foglalt stratégiai célkitűzések apró pénzre váltása is kiemelt feladat, elsősorban a megvalósulást támogató ütemtervben megjelölt (köztük a Szövetség) felelősök részéről. A következő előadás keretén belül Mészáros Károly őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság érdekvédelmi főtisztje, osztályvezető helyettes, előadásában részletesen elemezte és bemutatta a honvédség vezetésének új struktúráját, a parancsnokság és alárendelt szervezetei tavalyi és ez évi tevékenységét, az elért eredményeket, kiemelve a nyugállományú katonák irányába országos szinten végzett feladatok teljesítését is. Előadásában hangsúlyozta, hogy a helyi toborzó és érdekvédelmi irodák egyik legfontosabb feladata a tevékenységi körükhöz tartozó nyugállományú katonák és hozzátartozóik szinte napi problémái megoldásához a lehetőségek maximális kihasználásával történő segítség nyújtás.
A rövid szünetet követően Vilner Péter ny. ezredes, alelnök, mint ahogy Debrecenben, ismételten a Szövetség érdekvédelmi, érdekképviseleti tevekénységéről tartott előadást, amiben visszautalt a két évvel ezelőtti felmérés eredményére is, bizonyítva, hogy sokszor túlzott elvárások fogalmazódnak meg e területtel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály, vagy azok megváltoztatása csak egy eszköz, a legjobb lehetőség a problémák megoldására, az érdekek feltárásában, az egymás megismerésében, a kölcsönös és önzetlen segítség nyújtásában rejlik. Kiemelte, hogy a Szövetség nem szakszervezet, de az érdekképviseleti tevekénységében a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, a HM Idősügyi Munkacsoport, a Társadalmi Véleményező Munkacsoport, és az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tagjaként megkerülhetetlen tényezővé vált az elmúlt három évtizedben. Az előadás második részében Pintér Ferenc ny. ezredes gyakorlati tapasztalatokkal járult hozzá a téma mind részletesebb ismertetéséhez és feldolgozásához.
Az előadások zárásaként Berdó Gábor ny. százados, Közép-dunántúli Régió vezetője, a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület elnöke következett, aki az érdekvédelem tagszervezeti helyzetéről és feladatairól tájékoztatta a jelenlévőket, kiemelve, hogy e területen mindenkinek jelentős feladata és szerepe van, kezdve a Szövetség képviseleti tevékenységének hatékony végzésétől, a tagszervezetek és a tagok helyi érdekvédelmi feladatainak folyamatos teljesítéséig.
A kiválóan előkészített és megtartott konferencia Hazuga Károly ny. altábornagy zárszavával zárult, ahol hangsúlyozta, hogy a Szövetség elnöksége a kiemelt alapfeladatának mind magasabb szintű teljesítésének elengedhetetlen feltétele a nyílt és őszinte hangnem, a problémák és a megoldandó kérdések időbeni jelzése. Végezetül megköszönte Berdó Gábor régióvezető szervező munkáját, és a jelenlévők a közösen elfogyasztott ebéddel is köszöntötték egymást a közelgő ünnepek alkalmából.

Vilner Péter ny. ezredes
alelnök

 

A mappában található képek előnézete Érdekvédelmi konferencia a Közép-dunántúli régióban