Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Dolgozik a BEOSZ JB

2016.02.19

A BEOSZ tagszervezetek érdeklődő tagjait és a honlap olvasóit emlékeztetve bevezetőként tekintsük át a JB tevékenységét a kezdetektől.
A BEOSZ 2015. október 27-i elnökségi ülése határozatában Jelölő bizottságot hozott létre a BEOSZ 2016. évi Tisztújító Küldöttgyűlés választásainak előkészítésére.
A BEOSZ SZMSZ előírásának megfelelően a JB tagjainak maguk közül kellett elnököt kijelölni, amit a JB 2015. 10. 27-i első ülésén megtettek. A JB 2015. 11. 04-én ismét ülésezett, ahol a JB működéséhez szükséges alapadatok/időpontok összegyűjtése, az elnökség határozatában megfogalmazott dokumentumok formába öntése, valamint a BEOSZ tisztségekre való jelölési felhívás megszövegezése történt. (BEOSZ JB FELHÍVÁSA olvasható a Bajtársi Hírlevél 2015. decemberi számában a 7. oldalon.)
A JB a Munkatervének megfelelően 2015. december 15-ig várta, a jelölési javaslatok beérkezését. Ezt követően a jelenlegi tisztségviselők és tisztségekre javasoltak meghallgatása, majd a meghallgatások eredményének összegzése történik 2015.március 15-ig.
A BEOSZ 2015. december 15-i elnökségi ülésén elfogadottaknak megfelelően a január végéig meghosszabbított jelölési határidő lejárta után, ami nem jelenti a jelölés befejezését, a JB február 02-án ülést tartott.
A JB megállapította, hogy december 15 óta is érkeztek jelölések a már korábban megnevezett személyekre. Várható, hogy a tagegyesületek közgyűlésein felmerülhetnek még újabb jelölések, vagy a korábbiakat erősíti meg a tagság.
Jelenleg 42 személyre érkezett jelölés különböző vezetői tisztségekre. A JB megtalálta valamennyi jelölt elérhetőségét és folyik megkeresésük, időpont egyeztetések, majd meghallgatásuk.
Akik érdeklődést tanúsítanak valamilyen tisztség vállalására, ismételten megkeressük, és személyes találkozó(k) keretében hallgatjuk meg elképzeléseiket, véleményüket, a BEOSZ működésével, irányításával, illetve személyükre vonatkozó, a BEOSZ vezetési rendszerében található tisztség vállalásával kapcsolatban.
A február 02-i JB ülés után a BEOSZ alelnökeivel, a FB elnökével, és egy ügyvivővel folytatott beszélgetést a JB jelen lévő négy tagja, majd február 09-én négy, a BEOSZ elnökségében tisztséget be nem töltő személlyel.
A továbbiakban a JB a megkereséseket és beszélgetéseket olyan ütemben igyekszik folytatni, hogy a február 23-i BEOSZ elnökségi ülésen érdemi tájékoztatást tudjon adni a résztvevők számára.
A meghallgatások eredményének összegzését március 15-ig tervezi a JB, majd a jelölőlista összeállítása, a jelöltek életút adatainak összegyűjtése következik.
Az április 20-i BEOSZ Küldöttgyűlés előtti elnökségi ülésen a JB beszámol a végzett munkáról és ismerteti annak eredményét.
A JB célja, hogy lehetőségeinket kihasználva, jó lelkiismerettel tudjunk javasolni olyan elkötelezettséget, nap, mint nap jelentkező elfoglaltságot is szívesen vállaló személyeket, akiket a mi közösségünk és reményeink szerint a honvédelmi tárca is jó szívvel elfogad.
2016.02.09-én

BEOSZ JB nevében Dr. Kovács György jbelnök

A JB felhívása honlapunkom is olvasható . (szerk.)