Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Civilek Napja - 2018

2018.02.03

A Civil Parlament 1997-ben február 01-jét jelölte meg a Civilek Napjának, melyet 2018-ban immár 21. alkalommal ünnepeltünk.
A civil társadalomhoz tartoznak a polgári kezdeményezések mindazon formái, amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében, és amely kezdeményezések a döntéshozóktól, vagyis a politikusoktól függetlenül, autonóm módon működnek. A civil szervezetek száma és működése 1989-től az egyesülési jogról szóló törvény hatályba lépése után hatalmas fejlődésnek indult és az elmúlt húsz évben nagy fejlődésen és változáson ment át. A civil kezdeményezések száma és szerepe jelentősen megnövekedett és ma már több mint 60 ezer civil szervezet működik. A lakosság széles rétegeit érik el, segíteni képesek a társadalmi problémák kezelésében, megoldásában, a közügyek formálásában, ezáltal fontos partnerei lettek a központi szervezeteknek és az önkormányzatoknak. A civilek gyakorlatilag az élet minden területén jelen vannak, tevékenységi területük jellemzően az oktatás, szociális ellátás, hagyományápolás, kultúra, szabadidős és a sportegyesületek, valamint a szakmai érdekképviseletek.
A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. A civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet számos területét. A nap célja tehát, hogy a ráirányítsa a figyelmet a civilekre, bemutassa hiánypótló munkájukat.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és tagszervezetei a civil szervezetek között is speciális szerepet töltenek be. Céljai és vállalásai ötvözik a hagyományőrzés, a szociális gondoskodás, a hazafias nevelés, az egészség és sport iránti elhívatottságot és elkötelezettséget. Fő feladatnak tekintik a hon- és rendvédelem társadalmi támogatottságának széles körben történő erősítését. Éppen ezért nagy öröm, hogy a civilek napján tartott rendezvényeken szervezeteink is jelen vannak és bemutatják elért eredményeiket. A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület már több éve vesz részt a Budapest XIII. kerületben megrendezésre kerülő Civil Szervezetek Napján. Az évről-évere egyre több látogatót vonzó eseményre idén február 03-án a Radnóti Miklós Művelődési Központban (RAM) került sor. Az egész napos rendezvényen bemutatkoztak a kerület civil szervezetei, melyek különböző területeken működve jelen vannak az ott élők mindennapjaiban. A kerület polgármestere megnyitójában elismerően szólt a civil szervezetek munkájáról, és kiemelte a folyamatos és jó együttműködés fontosságát. A kerület civil szervezetei részére alapított vándordíjat ebben az évben a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület nyerte el és tudhatja magáénak a következő évre. Az elismeréssel járó vándorserleget Galló István nyá. ezds. az egyesület elnöke vette át. A délelőtt folyamán szakmai rendezvényre is sor került, melynek során a Budapesti Civil Információs Centrum pénzügyi szakértője a Cégkapuval kapcsolatban tartott tájékoztató fórumot. A délutáni gála műsor fellépői azok a kórusok és együttesek voltak, akik kulturális tevékenységükkel a kerület színvonalas rendezvényeihez is hozzájárulnak. A fellépők között most is ott volt a Balassi kórus és tőlük megszokott színvonalas műsorral lepték meg a közönséget, aki hatalmas tapssal köszönte meg az előadást.

balassi_korus.jpg

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrgy.